Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος – Επιφανείας

Μενού

Γενικά

  • Το Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε) διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του Κέντρου Αεροπορικής Τακτικής (ΚΕΑΤ).
  • Είναι διάρκειας είκοσι (20) εκπαιδευτικών ημερών για το στάδιο αρχικής εκπαίδευσης, δύο (2) έως τέσσερες (4) εκπαιδευτικές ημέρες αναλόγως των απαιτήσεων για το στάδιο συντήρησης και ο μέγιστος αριθμός σπουδαστών καθορίζεται στα δέκα (10) στελέχη.

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

1949

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Σκοπός

Το ΣΕΑ/Ε στοχεύει στην εκπαίδευση των υποψήφιων Αξιωματικών Ελέγχου Αέρος (ΑΕΛΑ), προκειμένου να τους δοθούν τα αναγκαία εφόδια ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικά και με ασφάλεια στην εκτέλεση αποστολών Εγγύς Αεροπορικής Υποστήριξης (ΕΑΥ).

Αποστολή

Το ΣΕΑ/Ε έχει ως αποστολή την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), με στόχο τόσο την προαγωγή της μεταξύ τους συνεργασίας σε τακτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, όσο και την εξοικείωση των στελεχών στον τρόπο ενεργείας των τριών (3) Όπλων, σε αποστολές ΕΑΥ.

Ιστορία

Το ΣΕΑ/Ε ιδρύθηκε στις 28 Φεβρουαρίου 1949 με την ονομασία «Σχολή Συνεργασίας Αέρος – Στρατού -Ναυτικού (ΣΣΑΣΝ)» στην Αθήνα. Η Σχολή εκπαίδευσε πολλούς Αξιωματικούς και των τριών Κλάδων των ΕΔ και έθεσε τις βάσεις συνεργασίας Αέρος – Επιφάνειας στις τακτικές επιχειρήσεις, κάτι που μέχρι τότε ήταν άγνωστο. Οι απόφοιτοι επάνδρωναν αμέσως ζωτικές θέσεις στα επιτελεία των μαχόμενων Μονάδων και Σχηματισμών και αποτέλεσαν τον πλέον ουσιώδη παράγοντα αξιοποίησης του αεροπορικού δυναμικού. Η Σχολή εξακολούθησε να λειτουργεί και μετά τον τερματισμό των επιχειρήσεων σαν ανεξάρτητη Μονάδα μέχρι το 1953, οπότε μετονομάστηκε «Κέντρο Συνεργασίας Αεροπορίας – Στρατού (ΚΣΑΣ)» και μετασταθμεύοντας στη Λάρισα, υπαγόταν στο 28ο Αρχηγείο Τακτικών Αεροπορικών Δυνάμεων (ΑΤΑΔ).

Τον Απρίλιο του 1957 μετονομάστηκε εκ νέου σε «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αέρος Εδάφους (ΕΚΕΑ/Ε)» και οι εκπαιδευτικές αρμοδιότητες του Κέντρου επεκτάθηκαν περαιτέρω. Η διάρκεια εκπαίδευσης καθορίστηκε σε δύο κύκλους σπουδών των δύο εβδομάδων και τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κανονισμός λειτουργίας.

Τον Οκτώβριο του 1967 το Κέντρο μετονομάζεται σε «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επιχειρήσεων Αέρος – Επιφανείας» με ανανεωμένο κανονισμό λειτουργίας και συγχρόνως περιορισμό του χρόνου εκπαίδευσης σε δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες. Το Κέντρο συνέχισε τη λειτουργία του με αυτή τη μορφή στη Λάρισα μέχρι τον Αύγουστο του 1983.

Με την ίδρυση του ΚΕΑΤ στην Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας, μετονομάζεται σε «Σχολείο Επιχειρήσεων Αέρος-Επιφανείας (ΣΕΑ/Ε)» και εντάσσεται υπό τη διοίκηση του ΚΕΑΤ όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα.

Παρεχόμενη Εκπαίδευση

Ετησίως εκτελούνται δύο (2) – τρεις (3) Σειρές αρχικής εκπαίδευσης, διαρκείας πέντε (5) εβδομάδων, με συμμετοχή στελεχών των Ειδικών Δυνάμεων και των τριών Όπλων.

Η παρεχόμενη εκπαίδευση αρχίζει με τη θεωρητική ενότητα εκπαίδευσης και ολοκληρώνεται με την πραγματοποίηση συνεργασιών με μαχητικά αεροσκάφη. Οι συνεργασίες σχεδιάζονται και εκτελούνται από τους σπουδαστές με την εποπτεία των εκπαιδευτών του Σχολείου. Διευθύνονται από το ΚΕΑΤ/ΣΕΑ/Ε, ενώ βασίζονται σε ρεαλιστικά κλιμακούμενα σενάρια ως προς τον συντονισμό και εκτέλεση αποστολών ελέγχου αεροπορικών και επίγειων δυνάμεων σε αποστολές ΕΑΥ, με σκοπό την καταστολή – εξουδετέρωση εξομοιούμενων εχθρικών στόχων.