Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου

Μενού

Θέση

ΚΕΑΤ – Αεροπορική Βάση Ανδραβίδας

Έτος Ίδρυσης

1979

Υπαγωγή

Κέντρο Αεροπορικής Τακτικής

Αποστολή

Το Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΣΗΠ) έχει ως αποστολή την παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, στο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ), στην τακτική και τεχνική χρησιμοποίηση των μέσων Ηλεκτρονικού Πολέμου (ΗΠ), τη διενέργεια δοκιμών σε νέες μεθόδους τακτικής ΗΠ και την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μέσων ΗΠ της ΠΑ στο Πεδίο Ηλεκτρονικών Εφαρμογών.

Ιστορία

Το ΣΗΠ συγκροτήθηκε το 1979 και λειτούργησε στην 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128 ΣΕΤΗ) μέχρι το 1981. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο 28ο Αρχηγείο Τακτικών Αεροπορικών Δυνάμεων (28ο ΑΤΑΔ) στη Λάρισα όπου λειτούργησε μέχρι το 1983. Με την ίδρυση του ΚΕΑΤ, υπήχθη σε αυτό ως εντεταγμένη Μοίρα.

Η μεγάλη σημασία του ΗΠ στο σύγχρονο πεδίο των επιχειρήσεων οδήγησε στην ανάγκη συμμετοχής στελεχών και των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) στο ΣΗΠ, κάτι που άρχισε το 2000. Συχνά φιλοξενούνται και σπουδαστές από άλλες χώρες.

Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου – Σειρά Αρχικής Εκπαίδευσης

Γενικά

Το Σχολείο παρέχει αδιαβάθμητη ακαδημαϊκή εκπαίδευση στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (ΗΠ) με εξ αποστάσεως ασύγχρονη παρακολούθηση (e – Learning). Διαρκεί επτά (7) εκπαιδευτικές εβδομάδες και διεξάγονται δύο (2) Εκπαιδευτικές Σειρές ανά έτος με τη συμμετοχή δεκαπέντε έως τριάντα σπουδαστών ανά εκπαιδευτική σειρά.

Δύνανται να το παρακολουθήσουν Αξιωματικοί έως βαθμού Ταγματάρχη και αντίστοιχων, καθώς και Υπαξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού από τους τρεις κλάδους των ΕΔ, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ) και την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ) που εμπλέκονται με τη χρήση μέσων ΗΠ στο τακτικό επίπεδο.

Σκοπός

Αποτελεί τη βάση της εκπαίδευσης στον ΗΠ, καθώς εισάγει τον εκπαιδευόμενο στις βασικές αρχές και έννοιες της Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας και του Ηλεκτρομαγνητικού Φάσματος.

Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου – Σειρά Βασικής Εκπαίδευσης

Γενικά

Το Σχολείο παρέχει διαβαθμισμένη ακαδημαϊκή εκπαίδευση στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (ΗΠ) με φυσική παρουσία στο ΚΕΑΤ/ΣΗΠ. Διαρκεί δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες και διεξάγονται δύο (2) Εκπαιδευτικές Σειρές ανά έτος με τη συμμετοχή δεκαπέντε έως τριάντα σπουδαστών ανά εκπαιδευτική σειρά.

Δύνανται να το παρακολουθήσουν Αξιωματικοί έως βαθμού Ταγματάρχη και αντίστοιχων καθώς και Υπαξιωματικοί ανεξαρτήτως βαθμού από τους τρεις κλάδους των ΕΔ, το ΓΕΕΦ και την ΕΥΠ που εμπλέκονται με τη σχεδίαση αποστολών και την χρήση μέσων ΗΠ στο τακτικό και το επιχειρησιακό επίπεδο. Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής αποφοίτηση από το ΣΗΠ Αρχικής Εκπαίδευσης / e-Learning.

Σκοπός

Η εκπαίδευση αναφορικά με τα μέσα ΗΠ και τις δυνατότητές τους, τόσο των φίλιων όσο και των δυνητικών απειλών, καθώς και η εξοικείωση των εκπαιδευομένων με τη δομή και τις διαδικασίες Διοίκησης και Ελέγχου αποστολών ΗΠ ώστε να είναι ικανοί να σχεδιάζουν αποστολές ΗΠ και να γίνουν αποτελεσματικοί χρήστες των μέσων του Κλάδου τους.

Σχολείο Ηλεκτρονικού Πολέμου – Σειρά Προχωρημένης Εκπαίδευσης

Γενικά

Το Σχολείο παρέχει διαβαθμισμένη ακαδημαϊκή και πρακτική εκπαίδευση στον Ηλεκτρονικό Πόλεμο (ΗΠ) με φυσική παρουσία στο ΚΕΑΤ/ΣΗΠ. Διαρκεί δύο (2) εκπαιδευτικές εβδομάδες και διεξάγεται μία (1) Εκπαιδευτική Σειρά ανά έτος με τη συμμετοχή δεκαπέντε έως τριάντα σπουδαστών ανά εκπαιδευτική σειρά.

Δύνανται να το παρακολουθήσουν Αξιωματικοί έως βαθμού Αντισυνταγματάρχη καθώς και Υπαξιωματικοί από τον βαθμό του Επιλοχία και αντίστοιχων από τους τρεις κλάδους των ΕΔ, το ΓΕΕΦ και την ΕΥΠ που εμπλέκονται με τη σχεδίαση, εκτέλεση, Διοίκηση & Έλεγχο αποστολών ΗΠ σε επιχειρησιακό – στρατηγικό επίπεδο και στελεχώνουν τα Κέντρα Συντονισμού Επιχειρήσεων ΗΠ (ΚΣΕΗΠ). Προϋπόθεση συμμετοχής είναι η επιτυχής αποφοίτηση από τα ΣΗΠ Αρχικής / e-Learning και Βασικής Εκπαίδευσης.

Σκοπός

Η εκπαίδευση στην σχεδίαση αποστολών ΗΠ καθώς και ο συντονισμός και διαχείριση των μέσων ΗΠ με την χρήση ανάλογου πληροφοριακού συστήματος Διοίκησης & Έλεγχου αποστολών ΗΠ και την εκτέλεση ανάλογου παιγνίου ΗΠ ώστε να καταστούν αποτελεσματικοί επιτελείς στα ΚΣΕΗΠ.