Σχολείο A2WTC

Μενού

Γενικά

Η εκπαίδευση έχει διάρκεια 12 εργάσιμες ημέρες (3 ημέρες θεωρητική και 12 πρακτική εκπαίδευση).

Στο A2WTC φοιτούν :

  • Ιπτάμενοι και Ελεγκτές αεροσκαφών Πολεμικών Αεροποριών ξένων κρατών, κατόπιν σχετικής συμφωνίας
  • Ιπτάμενοι όλων των πολεμικών Μοιρών
  • Προσωπικό Αεράμυνας (Ελεγκτές αεροσκαφών)

Σκοπός

Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η:

  • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην τακτική εναέριας μάχης και στα σύγχρονα οπλικά συστήματα.
  • Αύξηση του επιπέδου αντίληψης της τακτικής κατάστασης, σε σύνθετο περιβάλλον μάχης.
  • Αποτελεσματική σχεδίαση σύνθετων αποστολών εντός περιορισμένου χρονικού διαστήματος.
  • Εξάσκηση σε ρεαλιστικό περιβάλλον Air to Air και surface to Air απειλών.