Σεμινάριο Αρχηγών Σχηματισμού

Μενού

Γενικά

  • Διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Το Σεμινάριο Αρχηγών Σχηματισμού στοχεύει στην επιμόρφωση των υποψήφιων Αρχηγών Σχηματισμού, προκειμένου να τους δοθούν τα αναγκαία εφόδια ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στα νέα τους καθήκοντα, για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση κάθε αποστολής.