Σειρά Αρχηγών Σχηματισμών Συνδυασμένων Αποστολών (COMAO)

Μενού

Γενικά

  • Η Σειρά διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας δέκα (10) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Σκοπός της Σειράς, είναι η:

  • Απόκτηση – αναβάθμιση γνώσεων επί των δυνατοτήτων των μέσων/συστημάτων που συμμετέχουν – υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις COMAO, καθώς και των διαδικασιών σχεδίασης και εκτέλεσης αυτών.
  •  Αποτελεσματική σχεδίαση, συντονισμός, ενημέρωση εμπλεκομένων σε επιχειρήσεις COMAO.