Σεμινάριο CSAR

Μενού

Γενικά

  • Το Σεμινάριο διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η:

  • Απόκτηση – αναβάθμιση γνώσεων επί των δυνατοτήτων των μέσων / συστημάτων που συμμετέχουν – υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις CSAR, καθώς και των διαδικασιών σχεδίασης και εκτέλεσης αυτών.
  • Αποτελεσματική σχεδίαση, συντονισμός, ενημέρωση εμπλεκομένων σε επιχειρήσεις CSAR.