Σεμινάριο Πληροφοριών

Μενού

Γενικά

  • Η Σειρά διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η:

  • Παροχή γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα του τομέα Πληροφοριών.
  • Η συντήρηση γνώσεων και εκσυγχρονισμού μεθόδων εργασίας για παροχή συνεχούς, ταχείας, και αποτελεσματικής Πληροφόρησης.