Μικτή Σειρά Όπλων Τακτικής

Μενού

Γενικά

Η συνολική θεωρητική εκπαίδευση έχει διάρκεια τρείς (3) εβδομάδες, εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες εβδομάδες αφορούν μόνο τους Ιπταμένους, Αξιωματικούς Πληροφοριών και Ελεγκτές Α/Φ, ενώ η τρίτη εβδομάδα είναι κοινή για όλες τις ειδικότητες.

Στη Μικτή Σειρά Όπλων και Τακτικής φοιτούν:

 • Ιπτάμενοι όλων των Πολεμικών Μοιρών του ΑΤΑ και των εκπαιδευτικών της 120 ΠΕΑ, κατόπιν έγκρισης της ΔΑΕ.
 • Προσωπικό Αεράμυνας (Ελεγκτές Α/Φ – Ελεγκτές Α/Α Μέσων).
 • Προσωπικό Τομέα Πληροφοριών.
 • Χειριστές ΜΕΑ (ΠΗΓΑΣΟΣ ΙΙ).
 • Προσωπικό άλλων κλάδων των ΕΔ, κατόπιν σχετικής διαταγής του ΑΤΑ.
 • Στελέχη πολεμικών αεροποριών ξένων κρατών κατόπιν σχετικής συμφωνίας.

Σκοπός

Σκοπός της παρεχόμενης εκπαίδευσης είναι η:

 • Απόκτηση εξειδικευμένων γνώσεων στην τακτική, στα οπλικά συστήματα και στα μέσα ηλεκτρονικού πολέμου.
 • Αύξηση του επιπέδου της αντίληψης της τακτικής κατάστασης των σπουδαστών, σε σύνθετο πεδίο μάχης.
 • Αποτελεσματική χρησιμοποίηση των οπλικών συστημάτων σε περιβάλλον πολλαπλών στόχων και απειλών.
 • Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των ειδικοτήτων, καθώς και των Ιπταμένων διαφορετικών ρόλων και η ανάπτυξη κοινής τακτικής σκέψης.
 • Ανάπτυξη και δοκιμή νέων τακτικών στο πλαίσιο της επιχειρησιακής χρησιμοποίησης όλων των μέσων.