Σεμινάριο RTO

Μενού

Γενικά

  • Διεξάγεται με έκτακτες Σειρές Σεμιναρίων καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ανάλογα με τις απαιτήσεις του Αρχηγείου.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα πέντε (5) στελέχη.
  • Γίνεται προσπάθεια, η εν λόγω εκπαίδευση να υλοποιείται κατά τη διάρκεια της πτητικής εκπαίδευσης της Μικτής Σειράς ή κατά τη διάρκεια Ασκήσεων μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας.

Σκοπός

Το Σεμινάριο RTO στοχεύει στην επιμόρφωση των υποψήφιων RTO, προκειμένου να τους δοθούν τα αναγκαία εφόδια ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στα νέα τους καθήκοντα, με σκοπό την αποτελεσματική εκτέλεση κάθε αποστολής.