Σεμινάριο Δοκιμαστών

Μενού

Γενικά

  • α. Διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Το Σεμινάριο Δοκιμαστών στοχεύει στην επιμόρφωση των υποψήφιων Δοκιμαστών Αέρος, προκειμένου να τους δοθούν τα αναγκαία εφόδια ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στα νέα τους καθήκοντα.