Σειρά Ελικοπτέρων (Ε/Π) Όπλων Τακτικής

Μενού

Γενικά

Στη Σειρά Ε/Π φοιτούν Ιπτάμενοι Κυβερνήτες E/Π όλων των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Παρέχεται Ακαδημαϊκή και Πτητική εκπαίδευση με σκοπό:

  • Την απόκτηση ακαδημαϊκών γνώσεων που αφορούν στις χρησιμοποιούμενες τακτικές και στις δυνατότητες των μέσων (Α-Α, SBAD) που συνιστούν απειλή ή που απαιτείται να συνεργαστούν για την εκτέλεση της αποστολής τους.
  • Την εκτέλεση αποτελεσματικών αντιδράσεων για επιβίωση σε απειλές Α-Α και SBAD.
  • Την αποτελεσματική συνεργασία των πληρωμάτων των Ε/Π και των Α/Φ.

Για την Πτητική Εκπαίδευση διατίθενται – αναλόγως της προέλευσης των εκπαιδευομένων – επιθετικά, μεταφορικά, έρευνας και διάσωσης ή ναυτικής συνεργασίας Ε/Π, μαχητικά Α/Φ, συστήματα SBAD (SAM AREA DEFENCE, SHORAD και MANPANDS), συστήματα ΗΠ και GCI.