Σεμινάριο Τρωτότητας Στόχων

Μενού

Γενικά

  • Διεξάγεται σύμφωνα με τον ετήσιο προγραμματισμό του ΚΕΑΤ.
  • Είναι διάρκειας πέντε (5) εκπαιδευτικών ημερών και ο μέγιστος αριθμός Σπουδαστών καθορίζεται στα τριάντα (30) στελέχη.

Σκοπός

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η:

  • Παροχή γνώσεων σε εξειδικευμένα αντικείμενα του τομέα τρωτότητας στόχων καθώς και στη χρησιμοποίηση του κατάλληλου οπλισμού άφεσης.
  • Συντήρηση γνώσεων και εκσυγχρονισμού μεθόδων εργασίας για παροχή συνεχούς, ταχείας, και αποτελεσματικής Πληροφόρησης, όσον αφορά την επιλογή του οπλισμού, για τις ειδικότητες Πληροφοριών.