Κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας

Θέση

Βρίσκεται στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), στο Ελληνικό.

Έτος Συγκρότησης

1968

Υπαγωγή

Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας

Αποστολή

Το Κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας (ΚΕΝΑ) έχει ως αποστολή την παροχή πληροφοριών εναερίου κυκλοφορίας στις υπεύθυνες Μονάδες Διευκρίνισης του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ), σχετικά με τις χορηγούμενες άδειες υπερπτήσεων και προσγειώσεων ξένων στρατιωτικών αεροσκαφών (Α/Φ) εντός του FIR (Flight Information Region) Αθηνών και τον έλεγχο πολιτικών Α/Φ που προτίθενται να προσγειωθούν σε αεροδρόμια της ΠΑ, εφόσον διαθέτουν ανάλογη άδεια, με σκοπό την υποβοήθηση του έργου της διευκρίνισης.

Ιστορία

Το Κέντρο ιδρύθηκε την 10η Ιαν 1968 με έδρα το Ελληνικό. Το ΚΕΝΑ είχε επιχειρησιακή υπαγωγή στο 28ο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ), διοικητική στην 142 ΠΑΕ ενώ Διοικητική Μέριμνα παρείχε η 129 ΠΥ.

Την 1η Μαΐου 1970 το ΚΕΝΑ συγχωνεύτηκε με το Κέντρο Συντονισμού Ερεύνης και Διασώσεως (ΚΣΕΔ) και το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠ/ΑΘ) υπό την ονομασία Υπηρεσία Διασώσεως και Πληροφοριών Εναερίου Κυκλοφορίας (ΥΔΠΕΚ), έχοντας έδρα τον Κεντρικό Αερολιμένα Αθηνών στο Ελληνικό. Η ΥΔΠΕΚ είχε επιχειρησιακή υπαγωγή στο Αρχηγείο Αεροπορίας, ενώ διοικητική υπαγωγή στην 129 ΠΥ.

Το 1973, λόγω μεταφοράς των υπηρεσιών της ΥΠΑ, μεταφέρθηκε στον Ανατολικό Αερολιμένα Ελληνικού ενώ το ίδιο έτος συνδέθηκε τηλετυπικά και με τις Μονάδες του Συστήματος Αεροπορικού Ελέγχου (ΣΑΕ).

Στις 2 Μαρτίου 1976 το ΚΕΝΑ αποχωρίστηκε από την ΥΔΠΕΚ, έχοντας νέα επιχειρησιακή υπαγωγή στην 28η Τακτική Αεροπορική Δύναμη (ΤΑΔ), διοικητική υπαγωγή στην 129 ΠΥ και έδρα το Αεροδρόμιο του Ελληνικού.

Το 1996 στα πλαίσια εκσυγχρονισμού της ΥΠΑ εγκαταστάθηκε μία κονσόλα απεικόνισης πληροφοριών RADAR του νέου συστήματος εναερίου κυκλοφορίας της «PALLAS».

Το 1997 οι τηλετυπικές συνδέσεις της Μονάδος αντικαταστάθηκαν από την ΥΠΑ με το ηλεκτρονικό σύστημα AFTN/CIDIN (AERONAUTICAL FIXED TELECOMMUNICATION NETWORK/COMMON ICAO DATA INTERCHANGE NETWORK).

Το 1999 το ΚΕΝΑ μεταφέρθηκε σε νέα αίθουσα επιχειρήσεων.

Τον Δεκέμβριο του 2007 εγκαταστάθηκε το Σύστημα Εκμετάλλευσης Πληροφοριών AIR TRAFFIC SERVICES (ATS).(Σ.Ε.Π.A.T.S) .

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Κέντρο Ενημέρωσης Αεράμυνας, Τ.Θ. 70360, ΤΚ 16610, Γλυφάδα
  • Τηλέφωνο Διοικητή: 210-9613532, 210-9972643
  • Τηλέφωνο Επόπτη Επιχειρησιακής Φυλακής: 210-6591836, 210-9972645
  • Fax : 210-9972644, 210-9972646
  • E-mail: kena.htaf@haf.gr