Αρχική Οργανωτική Δομή Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Έμβλημα

“Διδακτόν η αρετή”

Πλούταρχος, Ει διδακτόν η αρετή, 439a-440c

(Η αρετή είναι δυνατό νά διδάσκεται)

Τοιουτόν σοι, έφη, ω Σώκρατες, εγώ καί μύθον καί λόγον εύρηκα, ως διδακτόν αρετή καί Αθηναίοι ούτως ηγούνται, καί τι ουδέν θαυμαστόν των αγαθών πατέρων φαύλους υιείς γίγνεσθαι, καί των φαύλων αγαθούς.

Σε διάλογο με τον Σωκράτη, ο Σοφιστής Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι η αρετή πρέπει να διδαχτεί, λέγοντας ότι την ίδια γνώμη έχουν και οι Αθηναίοι:

Aυτός είναι ο μύθος και αυτή η απόδειξη, Σωκράτη, που είχα για σένα, ότι η αρετή κατά τη γνώμη μου μπορεί να διδαχτεί, ότι την ίδια γνώμη έχουν και οι Aθηναίοι και ότι ακόμη δεν είναι καθόλου παράξενο από καλούς πατέρες να βγαίνουν κακά παιδιά και από κακούς, καλά.

(Πλάτωνα Άπαντα, Eταιρεία Eλλ. Eκδόσεων, Tόμος 4ος, σελ. 113, απόδοση Γ. Kουχτσόγλου).

Θέση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) έχει την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο Τατόι Αττικής.

Έτος Ίδρυσης

1955

Αποστολή

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) είναι Μείζων Σχηματισμός με αποστολή τον προγραμματισμό, την παρακολούθηση, την κατεύθυνση, τον συντονισμό, την αξιολόγηση και τη βελτίωση της παρεχομένης εκπαίδευσης των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Aποτελεί επίπεδο Διοίκησης μέσω του οποίου ασκείται ο συντονισμός, ο έλεγχος και η Διοίκηση των Στρατιωτικών Σχολών, των Εκπαιδευτικών Μονάδων και Κέντρων της ΠΑ που υπάγονται σ’ αυτή.

Ιστορία

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ) συγκροτήθηκε την 30-7-55 με την ονομασία 31ο Αρχηγείο Αεροπορικής Εκπαίδευσης το οποίο εγκαταστάθηκε αρχικά στο κτίριο της οδού Μάρνης 6, με αποστολή τον σχεδιασμό και βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό της ΠΑ.

Ένα χρόνο αργότερα μετεγκαταστάθηκε στο Π. Φάληρο, στις εγκαταστάσεις του παλαιού ΚΕΑ, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1959. Από εκεί μεταφέρθηκε στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο κτίριο της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1987.

Το 1968 μετονομάζεται από 31ο Αρχηγείο Αεροπορικής Εκπαίδευσης σε 31η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.Το 1979 καταργείται το αριθμητικό πρόθεμα 31 από την ονομασία και μένει η υπόλοιπη ονομασία την οποία διατηρεί μέχρι και σήμερα.

Το 1987 στα πλαίσια οργανωτικών αλλαγών στην Πολεμική Αεροπορία γίνεται η ενοποίηση ΔΑΕ – ΔΑΥ με κατάργηση της ΔΑΕ και ανάληψη των δραστηριοτήτων αυτής, κυρίως από την ΔΑΥ και το ΓΕΑ.

Το 1993 σύμφωνα με απόφαση του Ανωτάτου Αεροπορικού Συμβουλίου η ΔΑΕ επαναλειτούργησε δοκιμαστικά για έξι μήνες και με νεώτερη απόφαση του ίδιου Συμβουλίου αποφασίστηκε η συνέχιση λειτουργίας της Διοίκησης.

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης έχει σήμερα την έδρα της στην Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, στο ΝΔ τμήμα του Στρατοπέδου το οποίο απέχει 20 χλμ. Β-ΒΔ από την πόλη των Αθηνών.

Οργάνωση

Η Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης είναι οργανωμένη σε Κλάδους και Διευθύνσεις, επικεφαλής των οποίων είναι ο Διοικητής ΔΑΕ.

Στον Δ/ΔΑΕ υπάγονται ο Επιτελάρχης, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου, το Γραφείο Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους και το Γραφείο Ελέγχου Οικονομικής Μέριμνας.

Στον Επιτελάρχη υπάγονται το Κέντρο Μηχανογράφησης, το Τμήμα Κεντρικής Γραμματείας, η Υπηρεσία Οικονομικής Υποστήριξης, το Υπαρχείο ΕΤΝΑ-ΝΑΤΟ, η Μοίρα ΔΑΕ και οι Κλάδοι με τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα που τους απαρτίζουν.

Οι Κλάδοι της ΔΑΕ έχουν ως εξής:

  • Ο Β΄ Κλάδος (Προσωπικό – Εκπαίδευση) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Β1 (Στρατιωτικό Προσωπικό – Επιλογή Προσωπικού), Β2 (Εκπαίδευση Εδάφους – Στρατιωτικές Σχολές), Β5 (Πολιτικό Προσωπικό), Β6 (Εκπαίδευση Αέρος – Επιχειρήσεις – Ασκήσεις) και Β7 (Τυποποίηση – Αξιολόγηση Προσωπικού – Επιθεωρήσεις).
  • Ο Γ΄ Κλάδος (Υποστήριξη) αποτελείται από τις Διευθύνσεις: Γ1 (Αεροσκάφη – Μέσα), Γ2 (Εγκαταστάσεις), Γ3 (Οικονομικό) και Γ7 (Εφοδιασμός).

Στη ΔΑE υπάγονται οι ακόλουθες Μονάδες :

Πτέρυγες

Σμηναρχίες

Σχολές – Εκπαιδευτικά Κέντρα

Μοίρες Αεροσκαφών

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ΤΚ 13671, ΤΓΑ 1010, Αχαρνές Αττικής
  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8195096
  • Email: cmdr.dae@haf.gr
  • GPS Coordinates: 38.1002204 – 23.7803797,375