Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης

Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης (ΚΕΕΠ)

Θέση

Βρίσκεται στην 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος – Αεροπορική Βάση Καλαμάτας.

Έτος Συγκρότησης

1976

Υπαγωγή

120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος

Αποστολή

Αποστολή του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης (ΚΕΕΠ) είναι η παροχή θεωρητικής και πρακτικής (Computer Based) εκπαίδευσης σε προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς επίσης και σε στελέχη άλλων χωρών που εμπλέκονται με τις πτήσεις.

Ειδικότερα το ΚΕΕΠ είναι υπεύθυνο για:

 • Τη θεωρητική και πτητική εκπαίδευση Αξιωματικών Ιπταμένων της ΠΑ στην Πτήση Δι’ Οργάνων (ΠΔΟ).
 • Τη θεωρητική εκπαίδευση Αξιωματικών Ιπταμένων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.
 • Την τυποποίηση των διαδικασιών ΠΔΟ.
 • Τη βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων που ήδη κατέχουν οι Ιπτάμενοι στον τομέα της ΠΔΟ.
 • Τη συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων και την εισήγηση – εκπόνηση σχετικών μελετών καθώς και την αναθεώρηση – βελτίωση των σχετικών υφιστάμενων εγχειριδίων.
 • Τη μελέτη και εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες για έκδοση – αναθεώρηση των εκτελούμενων δημοσιευμένων ενόργανων διαδικασιών.

Ιστορία

1976: Ιδρύεται στην 110 Πτέρυγα Μάχης το ΚΕΕΠ, ως Κέντρο Εκπαιδευτών Ενόργανης Πτήσης με αεροσκάφη Τ-33.

2005: Λόγω της συνεχούς αυξανόμενης συμμετοχής της ΠΑ σε διακρατικές ασκήσεις και εκπαιδεύσεις σε επίπεδο ΝΑΤΟ και της απαίτησης εκτέλεσης των πτήσεων σε ελεγχόμενο εναέριο χώρο με συνθήκες IFR, συγκροτήθηκε εκ νέου τον Νοέμβριο του 2005 ως Κέντρο Εκπαίδευσης Ενόργανης Πτήσης (Ημερήσια Διαταγή 1ης σειράς ΚΕΕΠ), παρέχοντας θεωρητική και πτητική εκπαίδευση στους Ιπταμένους της ΠΑ.

2006: Τον Νοέμβριο του 2006 ξεκίνησε πιλοτικά η συμμετοχή της Αεροπορίας Στρατού στις εκπαιδευτικές σειρές του ΚΕΕΠ, με παρακολούθηση του θεωρητικού τμήματος της εκπαίδευσης από δύο χειριστές ελικοπτέρων.

2007: Στη συνέχεια και μετά από την επιτυχία του εγχειρήματος, στις εκπαιδευτικές σειρές εκτός από την ΠΑ συμμετέχουν η Αεροπορία Στρατού (ΑΣ), η Διοίκηση Ελικοπτέρων Ναυτικού (ΔΕΝ) του Αρχηγείου Στόλου και η Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (ΥΕΜ) του Λιμενικού Σώματος.

Στις 18 Ιουλίου 2018, μεταφέρθηκε  στην 120ΠΕΑ όπου και ενσωματώθηκε στην Οργανωτική Δομή της Μονάδας.

Εκπαίδευση

Το εκπαιδευτικό έργο του Κέντρου κατανέμεται σε επτά  κατά μέσο όρο εκπαιδευτικές σειρές ετησίως. Σε κάθε εκπαιδευτική σειρά παρέχεται θεωρητική εκπαίδευση στην ενόργανη πτήση, ως εξής:
Τρεις εβδομάδες θεωρητικής εκπαίδευσης, που κατανέμονται σε τρεις κύκλους μαθημάτων και περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις εξής θεματικές ενότητες:

 • Διαδικασίες ΠΔΟ (Αναχώρηση, Διαδρομή, Άφιξη, Κράτηση, Κάθοδο, Τελική Προσέγγιση, Προσγείωση, Αποτυχημένη Προσέγγιση, Υπερατλαντική Πτήση)
 • Ναυτιλιακά βοηθήματα (VOR, TACAN, ILS, RADAR,GNSS, NDB, κλπ)
 • Αεροναυτιλιακές εκδόσεις (AIP, MAIP,  DoD /Jeppesen, κλπ)
 • Σχεδίαση και παρουσίαση μίας IFR πτήσης
 • Εναέριος χώρος και Αρμόδιες Υπηρεσίες
 • Εκπόνηση ενόργανων διαδικασιών
 • Αεροπορική Ιατρική
 • Μετεωρολογία
 • Ασφάλεια Πτήσεων
 • Εκπαιδευτική επίσκεψη στο Κέντρο ελέγχου Περιοχής Αθηνών (ΚΕΠ/ΑΘ) που εδρεύει στο Ελληνικό, για ενημέρωση σε θέματα αρμοδιότητας της ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι μεταβαίνουν στις Μονάδες τους, όπου στα πλαίσια της πτητικής εκπαίδευσης εκτελούν τις αποστολές που έχουν σχεδιάσει στο ΚΕΕΠ, ως εξής:

 • Τέσσερις εξόδους στο Flight Simulator που κατανέμονται ως εξής:
  • Μία έξοδο εξάσκησης στα  βασικά όργανα
  • Ένα ταξίδι εσωτερικού
  • Δύο ταξίδια εξωτερικού
 • Μία πτήση Ναυτιλίας με όργανα εντός ελληνικού FIR
 • Μία πτήση Ναυτιλίας με όργανα εκτός ελληνικού FIR

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: 120 Πτέρυγα Εκπαίδευσης Αέρος/ΚΕΕΠ, TK 24100, Καλαμάτα
 • Διοικητής: 27220 45140
 • Γραφείο Εκπαίδευσης: 27220 45142
 • E-mail: keep.110pm@haf.gr