More

  128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών - Ηλεκτρονικών

  Έμβλημα

  “Mελέτη τό παν”

  (Περίανδρος)

  (Η μελέτη είναι το παν)

  Γενικά

  Η 128 Σμηναρχία Εκπαίδευσης Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών (128ΣΕΤΗ), στα σχεδόν εβδομήντα (70) χρόνια της λειτουργίας της, αποτέλεσε και αποτελεί το βασικό κέντρο μετεκπαίδευσης και επιμόρφωσης των στελεχών ειδικοτήτων Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), προσφέροντας διαχρονικά υψηλού επιπέδου εκπαίδευση, σύμφωνα με τις εκάστοτε τεχνολογικές προκλήσεις στον τομέα των ηλεκτρονικών. Για τον σκοπό αυτό λειτουργούν οργανωμένα σχολεία για τα RADAR Ερεύνης, τις Ασύρματες και Ενσύρματες Επικοινωνίες, τον Ηλεκτρονικού Πόλεμο (ΗΠ), τα Ηλεκτρονικά Συστήματα Επιτήρησης (ΗΣΑ) και τα Συστήματα Ραδιοναυτιλίας (Ρ/Ν) & Ραδιοβοηθήματα (Ρ/Β) που βρίσκονται σε χρήση από την ΠΑ.

  Παράλληλα, με την ανάπτυξη της Πληροφορικής και τη συνεχώς αυξανόμενη χρήση του σχετικού εξοπλισμού – εφαρμογών από την ΠΑ, λειτουργούν αντίστοιχα σχολεία, παρέχοντας γνώσεις χειρισμού προγραμμάτων και συντήρησης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Δικτύων.

  Τέλος, η 128ΣΕΤΗ παρέχει, όποτε απαιτείται, εκπαίδευση και σε προσωπικό των άλλων Κλάδων των Ένοπλων Δυνάμεων, καθώς και του Λιμενικού Σώματος και της Ελληνικής Αστυνομίας.

  Θέση

  H 128ΣΕΤΗ έχει έδρα το Καβούρι Αττικής

  Έτος Συγκρότησης

  1953

  Υπαγωγή

  Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

  Αποστολή

  Η αποστολή της Μονάδας είναι:

  • H επιμόρφωση και μετεκπαίδευση του μόνιμου στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της ΠΑ στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών
  • H παροχή εκπαίδευσης στο στρατεύσιμο προσωπικό, στην ειδικότητα που αποκτούν μετά την κατάταξή τους στην 124ΠΒΕ
  • Η εκπαίδευση ειδικότητας των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ)
  • Η παροχή υποστήριξης σε θέματα συντήρησης, εφοδιασμού οικονομικού, υγειονομικού, τροφοδοσίας, πληροφορικής σε όμορες Μονάδες της ΠΑ: ΕΤΗΜ, EMY, 350ΠΚΒ/21ηΜΚΒ, ΚΕΦΣΚΥ, KENA και ΔΙΣ.

  Ιστορία

  Μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο και την αναβάθμιση της Πολεμικής Αεροπορίας με σύγχρονο εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών και συστημάτων RADAR, οι τότε επιτελείς της Αεροπορίας αντιλαμβανόμενοι την επιχειρησιακή αξία της τεχνολογίας και την αναγκαιότητα για παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στα αντικείμενα των τηλεπικοινωνιών και ηλεκτρονικών, κινήθηκαν προς την κατεύθυνση δημιουργίας μιας νέας σχολής.

  Σύντομα αποφασίστηκε η προς ίδρυση νέα σχολή να μην εγκατασταθεί στο Αεροδρόμιο του Τατοΐου, που ήδη λειτουργούσαν σχολές άλλων ειδικοτήτων, αλλά στη σημερινή θέση της στο Καβούρι. Οι λόγοι που οδήγησαν στη συγκεκριμένη επιλογή ήταν ότι η περιοχή, παρόλο που ήταν εκτός σχεδίου πόλεως, παρείχε ευκολίες πρόσβασης και παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και τηλεφωνικών γραμμών. Επίσης λόγω της θέσης της περιοχής, καθίστατο ιδιαίτερα κατάλληλη για την ανάπτυξη RADAR και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

  Το 1953, μετά την εξασφάλιση της απαιτούμενη έκτασης, ξεκίνησε η οικοδόμηση των απαραίτητων κτιριακών εγκαταστάσεων/ υποδομών.

  Η Μονάδα αρχικά λειτούργησε τον Αύγουστο του 1955 με τον προσωρινό τίτλο Σχολή «Σ» (Συνεννόησης) Καβουρίου, ως εξαρτημένη Σμηναρχία υπό την ΣΤΑ (123ΠΤΕ). Με την Απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, με αριθμό Υ.2125/ΟΡΓ/7637/14-08-56, συγκροτήθηκε η 128 Σμηναρχία Εκπαιδεύσεως Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών, υπαγόμενη στο 31ο Αρχηγείο Αεροπορικής Εκπαίδευσης με έδρα το Καβούρι. Με νέα διαταγή του ΓΕΑ αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί η μετάπτωση της προϋπάρχουσας Σχολής «Σ» σε 128ΣΕΤΗ μέχρι την 01 Σεπτεμβρίου του 1956, ημερομηνία που θεωρείται και ημερομηνία ίδρυσης της Μονάδας.

  Την 1η Σεπτεμβρίου του 1956, παραδόθηκε η Διοίκηση της 128ΣΕΤΗ στον Αντισμήναρχο Κωνσταντίνο Λουκόπουλο από τον Διοικητή της ΣΤΑ, Σμήναρχο Νικόλαο Πλατή.

  Στη Μονάδα αρχικά εγκαταστάθηκαν το RADAR Ερεύνης AN/TPS-1D και το RADAR Υψών AN/TPS-10D, καθώς και το IFF τύπου AΝ/UPX-6N. Επίσης, την 27η Σεπτεμβρίου του 1956 παρελήφθη από τη Μονάδα σύστημα RADAR παραγωγής κινητών στόχων τύπου 15-J-I-C για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

  Τους επόμενους μήνες η 128ΣΕΤΗ εξοπλίστηκε με γοργούς ρυθμούς με τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως τεχνικά εγχειρίδια, εκπαιδευτικές ταινίες και εργαστηριακό εξοπλισμό και παράλληλα εκπονήθηκαν προγράμματα εκπαίδευσης από ήδη εκπαιδευμένο προσωπικό. Πραγματοποιηθήκαν άμεσα εκπαιδεύσεις στρατευσίμων σχετικών ειδικοτήτων, όπως Μηχανικών και Χειριστών Τηλετύπων, Μηχανικών RADAR, Μηχανικών Α/Τ Εδάφους, Χειριστών RADAR και άλλες, ενώ τους επόμενους μήνες ξεκίνησαν να λειτουργούν σχολεία μετεκπαίδευσης μόνιμου προσωπικού της ΠΑ αντίστοιχων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων.

  Το 1957, η Μονάδα ανέλαβε την εκπαίδευση των Δοκίμων της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΤΥΑ, νυν ΣΜΥΑ) ειδικότητας Τηλεπικοινωνιών – Ηλεκτρονικών και Ελεγκτών Αεράμυνας. Παράλληλα χρησιμοποιήθηκε και ως Κέντρο Εκπαίδευσης – Επιμόρφωσης των Ανθυποσμηναγών του Τμήματος Μηχανικών ειδικότητας Τ-Η της Σχολή Ικάρων (ΣΙ).

  Το 1961 και το 1963, λειτούργησε στη Μονάδα το Κέντρο Εκπαίδευσης Εφέδρων Πληρωμάτων Αέρος, το οποίο παρείχε ειδικότητες ασυρματιστών αέρος και αεροναυτίλου.

  Κατά τα χρονικά διαστήματα 1978-1979 και 1981-1983, στη Μονάδα εκπαιδεύτηκαν η 6η και 7η σειρά της Σχολής Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ).

  Το καλοκαίρι του 1981, εγκαταστάθηκε και λειτούργησε το RADAR ΑΝ/FPS-8, σε αντικατάσταση των RADAR AN/TPS-10D και AN/TPS-1D, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για περισσότερο από 20 χρόνια, κυρίως για εκπαιδευτικούς λόγους, αλλά και επιχειρησιακούς.

  Το 1987, μεταφέρθηκαν στην Αεροπορική Βάση Δεκελείας οι δραστηριότητες της Μονάδας που αφορούσαν την εκπαίδευση των Δοκίμων της ΣΤΥΑ, ειδικότητας Τ-Η και ΕΑ. Παράλληλα, ιδρύθηκε το Κέντρο Επιλογής Πολεμικής Αεροπορίας (ΚΕΠΑ), στο οποίο παρέχονταν η απαιτούμενη υποστήριξη, όποτε αυτό απαιτείτο να ενεργοποιηθεί.

  Τον Αύγουστο του 1988, ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου Εκπαίδευσης Γυναικών, γνωστό ως ΚΕΓ. Η επιτυχία της υλοποίησης αυτής της εκπαίδευσης οδήγησε το 1989 στην ίδρυση του Κέντρου Εκπαίδευσης Οπλιτών Πενταετούς Υποχρέωσης (ΚΕΟΠΥ), το οποίο το 1993 μετονομάσθηκε σε Κέντρο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΚΕΕΠΥ) και στη συνέχεια σε Σχολείο Εκπαίδευσης Εθελοντών Πενταετούς Υπηρεσίας (ΣΕΕΠΥ), στο οποίο εντάχθηκαν και οι Επαγγελματίες Οπλίτες.

  Μετά τον καταστροφικό σεισμό του Σεπτεμβρίου 1999, μετεγκαταστάθηκε στην 128ΣΕΤΗ η ΣΤΥΑ και τον Σεπτέμβριο του 2001 η ΣΙΡ. Στην 128ΣΕΤΗ ανατέθηκε η πλήρης υποστήριξη των δύο σχολών.

  Το 2002, ο σταθμός RADAR που ήταν εγκατεστημένος στη Μονάδα τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας και χρησιμοποιείται πλέον μόνο για επίδειξη.

  Το 2004, στο πλαίσιο υποστήριξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, η Μονάδα ανέλαβε τη φιλοξενία προσωπικού της ΠΑ το οποίο ήταν υπεύθυνο για τη φρούρηση των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Συνολικά, προσέφερε σίτιση, στέγαση, μεταφορά και οπλισμό σε 600 περίπου άτομα.

  Τον Μάιο του 2006, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του Ιερού του Ναού του Αγίου Νικολάου στη Μονάδας και πραγματοποιήθηκε η τελετή Θυρανοίξιων αυτού.

  Τον Ιούλιο 2008, εγκαθίσταται ο επίγειος Δορυφορικός Μετεωρολογικός Σταθμός, «ATHENS HRPT SAT STATION», μέλος του δικτύου EUMETSAT, με τομέα κάλυψης τη ΝΑ Μεσόγειο.

  Από τον Δεκέμβριο 2008, μετά την κατάργηση της 129ΠΥ, η Μονάδα ανέλαβε την υποστήριξη, σε διάφορους τομείς, των Μονάδων της ΠΑ: ΕΤΗΜ, ΕΜΥ, 350ΠΚΒ/21η ΠΚΒ, ΚΕΦΣΚΥ, KENA και ΜΙΣ.

  Τον Ιανουάριο του 2009, η ΣΤΥΑ επέστρεψε στις εγκαταστάσεις της, στην ΑΒ Δεκέλειας.

  Από τον Σεπτέμβριο του 2009, στις εγκαταστάσεις της 128ΣΕΤΗ λειτουργούν και τα σχολεία της ΕΜΥ.

  Τον Ιανουάριο του 2010, στο πλαίσιο της διαρκούς επιδίωξης για αναβάθμιση της παρεχομένης εκπαίδευσης από την 128ΣΕΤΗ, η Μονάδα πιστοποιήθηκε ως Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (ΕΟΠΠΕΠ), για τα σχολεία των ΕΠΟΠ Ειδικότητας Τεχνικών Τηλεπικοινωνιών και Τραπεζοκόμων και Στρατευσίμων Μαγείρων, Μηχανικών Τηλετύπων, Μηχανικών Ασυρμάτων Τηλεπικοινωνιών και Μηχανικών Ενσυρμάτων Τηλεπικοινωνιών.

  Τον Ιανουάριο του 2014, ανανεώθηκε η άδεια λειτουργίας της από τον ΕΟΠΠΕΠ ως Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (ΚΕΔΙΒΙΜ2), σύμφωνα με τον νέο εθνικό θεσμικό πλαίσιο.

  Το 2018, έγινε αναβάθμιση του Επίγειου Δορυφορικού Μετεωρολογικού Σταθμού «ATHENS HRPT SAT STATION», με νέες κτιριακές εγκαταστάσεις και σύγχρονες κεραίες λήψης δορυφόρων πολικής τροχιάς 2ης γενιάς.

  Το 2021, ξεκίνησε στη Μονάδα η λειτουργία Ακαδημίας CISCO, καθώς και η οργάνωση νέου συστήματος εκπαίδευσης δικτύου επικοινωνιών για την υποστήριξη του ευρυζωνικού δικτύου της ΠΑ (IP HAF CORE NETWORK).

  Από το 2022, βρίσκεται σε εξέλιξη στην 128ΣΕΤΗ η δημιουργία υποδομής εκπαιδεύσεων για Τηλεχειρισμούς Ασυρμάτων (Provide a Gateway between ACCS VCS and Radio Management System), μέσω προγράμματος του ΝΑΤΟ.

  Εκπαίδευση

  Η Μονάδα, για να φέρει σε πέρας το εκπαιδευτικό της έργο, διαθέτει:

  • Τριάντα τρεις αίθουσες διδασκαλίας συνολικής χωρητικότητας 500 ατόμων εκ των οποίων:
   • Δεκαεννέα αίθουσες με δομημένη καλωδίωση και δυνατότητες ανεξάρτητης πρόσβασης στο MIS/ΠΑ, το ΑΕΔ/ΠΑ και το διαδίκτυο, καθώς και εξοπλισμό για να καλύψει, τόσο αντικείμενα πληροφορικής, όσο και άλλα, που απαιτούν σταθμούς εργασίας με Η/Υ, όπως το σύστημα ΠΥΡΣΕΙΑ και τα σχολεία Υποστήριξης Συστημάτων Ηλεκτρονικού Πολέμου
   • Δύο εργαστήρια ηλεκτρονικών
   • Ένα εργαστήριο Η/Υ
  • Ένα αμφιθέατρο χωρητικότητας 240 ατόμων με σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα
  • Πλήρως εξοπλισμένα μαγειρεία και δύο εστιατόρια για την πρακτική άσκηση της μαγειρικής και τραπεζοκομικής τέχνης.

  Σχολεία Μετεκπαίδευσης

  • Σχολεία Πληροφορικής
  • Σχολεία Τηλεπικοινωνιών
  • Σχολεία RADAR
  • Σχολεία Συστημάτων Ραδιοναυτιλίας
  • Λοιπά Σχολεία – Διακλαδικά
  • Σχολεία Επιμόρφωσης (π.χ. Σχολείο Διασφάλισης Ποιότητας)
  • Σχολεία Νέων Ανθυποσμηναγών (ειδικότητας ΜΑ – ΜΗ)
  • Σχολεία Ειδικότητας Οπλιτών
  • Σχολεία Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ)

  Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: Λητούς και Ακτής 1, Τ.Κ. 16671, Καβούρι Βουλιαγμένης
  • Τηλεφωνικό Κέντρο: 210 8915399
  • E-mail: 128seth@haf.gr