Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας

Θέση

123 Σμηναρχία Τεχνικής Εκπαίδευσης (123ΣΤΕ) – Αεροπορική Βάση Δεκέλειας

Έτος Συγκρότησης

1981

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ)

Αποστολή

Το Κέντρο Εκπαίδευσης Προσωπικού Αεράμυνας (ΚΕΠΑ) έχει ως αποστολή του την παροχή:

  • θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα Αεράμυνας σε Μόνιμο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) με σκοπό την εξειδίκευση, επιμόρφωση και απονομή ειδικότητας
  • θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας σε Μόνιμο και στρατεύσιμο/κληρωτό προσωπικό της ΠΑ με σκοπό την εξειδίκευση και επιμόρφωση
  • εκπαίδευσης σε μαθητές Παραγωγικών Σχολών της ΠΑ (Σ.Ι – ΣΜΥΑ) σε θέματα Αεράμυνας
  • θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε θέματα προγραμματισμού συστημάτων Η/Υ Αεράμυνας σε προσωπικό ειδικότητας Ελεγκτών Αεράμυνας
  • εκπαίδευσης σε «Βασικές Γνώσεις Ειδικότητας» σε Επαγγελματίες Οπλίτες (ΕΠ.ΟΠ) ειδικότητας ΧΡΝ και ΒΕΛΠ
  • θεωρητικής εκπαίδευσης επί θεμάτων Αεράμυνας, σε διακλαδικό επίπεδο σε Αξιωματικούς και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ιστορία

Μέχρι το 1979 τα Σχολεία Αεράμυνας ήταν διάσπαρτα σε διάφορες Μονάδες της ΠΑ (128 ΣΕΤΗ, 3η ΜΚΣΕ (2ο ΚΕΠ), 350 Σ.Μ. κ.λ.π.), οπότε και αποφασίστηκε η συγκέντρωση και η οργάνωσή τους στο Αεροδρόμιο Δεκέλειας, στο ΚΕΠΑ.
Η μερική λειτουργία του άρχισε τον Ιούνιο του 1981, λειτούργησε πλήρως τον Νοέμβριο του 1982, ενώ τα επίσημα εγκαίνια έγιναν στις 25 Φεβρουαρίου 1983.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση: ΚΕΠΑ, Αεροπορική Βάση Δεκέλειας, ΤΚ 13671, ΤΓΑ 1010, Αχαρνές Αττικής
  • Τηλέφωνο: 210 8192450
  • Τηλέφωνο Γραφείου Προσωπικού: 210-8192451
  • Fax: 210-8192464