Αρχική Οργανωτική Δομή Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης Σχολείο Πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ)

Σχολείο Πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ)

Έμβλημα

«Διδακτόν η αρετή»

Πλούταρχος, 45 -127 μ.Χ.

(Η αρετή είναι δυνατό νά διδάσκεται)

Τοιουτόν σοι, έφη, ω Σώκρατες, εγώ καί μύθον καί λόγον εύρηκα, ως διδακτόν αρετή καί Αθηναίοι ούτως ηγούνται, καί τι ουδέν θαυμαστόν των αγαθών πατέρων φαύλους υιείς γίγνεσθαι, καί των φαύλων αγαθούς.

Σε διάλογο με τον Σωκράτη, ο Σοφιστής Πρωταγόρας υποστηρίζει ότι η αρετή πρέπει να διδαχτεί, λέγοντας ότι την ίδια γνώμη έχουν και οι Αθηναίοι:

Aυτός είναι ο μύθος και αυτή η απόδειξη, Σωκράτη, που είχα για σένα, ότι η αρετή κατά τη γνώμη μου μπορεί να διδαχτεί, ότι την ίδια γνώμη έχουν και οι Aθηναίοι και ότι ακόμη δεν είναι καθόλου παράξενο από καλούς πατέρες να βγαίνουν κακά παιδιά και από κακούς, καλά.

Θέση

Βρίσκεται στην 350 Πτέρυγα Κατευθυνομένων Βλημάτων, στην Αεροπορική Βάση Σέδες

Έτος Συγκρότησης

1979

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

Αποστολή

Αποστολή του Σχολείου Πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας είναι η μετεκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς των Αεροδρομίων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) στη διάσωση πληρωμάτων – πυρόσβεση ατυχημάτων αεροσκαφών και η εκπαίδευση προσωπικού της ΠΑ και της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας σε θέματα πυρασφάλειας – πυροσβέσεως – διασώσεως προσωπικού.

Ιστορία

Το Σχολείο Πυροσβεστών Πολεμικής Αεροπορίας (ΣΠΥΠΑ) ιδρύθηκε το 1979 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ’ Β 960/22-11-1979 των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας  και Δημόσιας Τάξης (Προστασίας του Πολίτη) και λειτουργεί από την ίδρυσή του, στην Αεροπορική Βάση (Α/Β) Σέδες, στην Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Τον Ιούνιο του 1978, πραγματοποιήθηκε επίσημη επίσκεψη επιτελών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, στον Πυροσβεστικό Σταθμό της Γερμανικής Αεροπορικής Βάσης στο Fassberg και στο Rescue & Firefighting Training Center της USAF Europe στο Ramstein.

Τον Νοέμβριο του 1978,  αποφασίστηκε ως έδρα του υπό συγκρότηση Σχολείου Πυρασφάλειας ΠΑ, η 113 Πτέρυγα Μάχης στον χώρο της Α/Β Σέδες.

Τον Ιανουάριο του 1979, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση στελεχών ΑΠΣ, στο Recue & Firefighting Training Center της USAF Europe στο Ramstein της Δυτικής Γερμανίας.

Στις 22 Οκτωβρίου 1979, συγκροτήθηκε το ΣΠΥΠΑ με έδρα την Α/Β Σέδες.

Εκπαίδευση

Για την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων και την αποστολή του Σχολείου, η εκπαίδευση πραγματοποιείται σύμφωνα με τις τελευταίες απαιτήσεις και προκλήσεις, του συνεχώς ευμετάβλητου περιβάλλοντος πυρασφάλειας, επικεντρώνοντας στον τομέα αντιμετώπισης των αεροπορικών ατυχημάτων αλλά και της πυρασφάλειας γενικότερα.

Εφαρμόζονται σύγχρονα εκπαιδευτικά μοντέλα και  μεθοδολογίες, με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης.

Τα αντικείμενα διδασκαλίας του Σχολείου είναι:

 • Πρώτες Βοήθειες
 • Θεσμικά Κείμενα ΠΑ & Νομοθεσία Πυρασφάλειας
 • Συμφωνίες Τυποποίησης Πυρασφάλειας ΝΑΤΟ
 • Συμπεριφορά της φωτιάς
 • Ατομικός Προστατευτικός Εξοπλισμός
 • Πυροσβεστήρες
 • Εξοπλισμός Εργαλεία Πυροσβεστικών – Διασωστικών οχημάτων
 • Διασωστικός Εξοπλισμός
 • Πυροσβεστικές Σκάλες – Σχοινιά – Κόμποι
 • Δασικές Πυρκαγιές
 • Διάσωση – Πυρόσβεση σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Μέσα Επικοινωνίας & Συνέγερσης Προσωπικού
 • Μέθοδοι Εξαερισμού
 • Επικίνδυνα υλικά
 • Διάσωση – Πυρόσβεση σε Τροχαίο Ατύχημα
 • Διάσωση – Πυρόσβεση σε Αεροπορικό Ατύχημα

Η εκπαίδευση στο ΣΠΥΠΑ γίνεται, σύμφωνα με τα σύγχρονα ποιοτικά πρότυπα που εφαρμόζει η ΠΑ :

 • Θεωρητική Εκπαίδευση: Διδασκαλία εκπαιδευτικών ενοτήτων στην αίθουσα ή σε χώρους εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος με τη χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων.
 • Πρακτική Εκπαίδευση: Εκτέλεση στην πράξη ασκήσεων, σεναρίων που δίδονται σε ατομικό – ομαδικό επίπεδο με εφαρμογή της μεθόδου επίδειξης – εκτέλεσης – αξιολόγησης.
 • Εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις: Εκτελούνται εκπαιδευτικά ταξίδια και επισκέψεις στο εσωτερικό σε χώρους που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς σκοπούς του ΣΠΥΠΑ.

Σχολεία

 • Επιτελών Πυρασφάλειας & Προϊσταμένων Πυροσβεστικών Σταθμών Πολεμικής Αεροπορίας
 • Αρχικής Εκπαίδευσης Σμηνίτη «Πυροσβέστη»
 • Αρχικής Εκπαίδευσης ΕΠΟΠ «Πυροσβέστη»
 • Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος «Πυροσβέστης Αεροδρομίου»

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση:Α/Β Σέδες Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 57001
 • Διοικητής: (+30) 2310405432
 • Τηλέφωνο Γραφείου Προσωπικού: (+30) 2310405436
 • Τηλέφωνο Γραφείου Εκπαίδευσης: (+30) 2310405435
 • Fax:(+30) 2310405435
 • E – Mail: spypa@haf.gr