206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών

206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών

Έμβλημα

«Έργον δ’ ουδέν όνειδος»

(Hσίοδος)

(H εργασία δεν είναι ντροπή)

Θέση

Βρίσκεται στα Άνω Λιόσια Αττικής.

Έτος Συγκρότησης

1949

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

Αποστολή

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206 ΠΑΥ) έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση πάσης φύσεως αεροπορικών υποδομών (στρατιωτικών και κοινής χρήσης) συμπεριλαμβανομένων ζωτικών επιχειρησιακών εστρωμμένων επιφανειών (διαδρόμων αποπροσγείωσης, τροχοδρόμων, δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων και οδικών δικτύων), οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τηλεπικοινωνιακών έργων, έργων οδοποιίας και δικτύων ευκολιών.

Επίσης, την προγραμματισμένη επιθεώρηση, τη συντήρηση, την επισκευή και την έκτακτη αποκατάσταση βλαβών ειδικών αεροπορικών υποδομών (θυρών καταφυγίων αεροσκαφών, ανασχετήρων, υποβρυχίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων, επιχειρησιακών κλιματιστικών συγκροτημάτων και αρμών δαπέδων) καθώς και την ανακαίνιση υφισταμένων υποστέγων και καταφυγίων αεροσκαφών και τη διαγράμμιση εστρωμμένων επιφανειών. Τέλος, την αντιμετώπιση καταστροφών και την ανέλκυση βυθισμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Ιστορία

Η 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών (206 ΠΑΥ) έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και τη συντήρηση πάσης φύσεως αεροπορικών υποδομών (στρατιωτικών και κοινής χρήσης) συμπεριλαμβανομένων ζωτικών επιχειρησιακών εστρωμμένων επιφανειών (διαδρόμων αποπροσγείωσης, τροχοδρόμων, δαπέδων στάθμευσης αεροσκαφών και ελικοπτέρων και οδικών δικτύων), οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών και τηλεπικοινωνιακών έργων, έργων οδοποιίας και δικτύων ευκολιών.

Επίσης, την προγραμματισμένη επιθεώρηση, τη συντήρηση, την επισκευή και την έκτακτη αποκατάσταση βλαβών ειδικών αεροπορικών υποδομών (θυρών καταφυγίων αεροσκαφών, ανασχετήρων, υποβρυχίων και θαλασσίων εγκαταστάσεων, επιχειρησιακών κλιματιστικών συγκροτημάτων και αρμών δαπέδων) καθώς και την ανακαίνιση υφισταμένων υποστέγων και καταφυγίων αεροσκαφών και τη διαγράμμιση εστρωμμένων επιφανειών. Τέλος, την αντιμετώπιση καταστροφών και την ανέλκυση βυθισμένων αεροσκαφών και ελικοπτέρων.

Σμήνος Κατασκευών, ΣΚΕΒΑ

Το παρελθόν της 206 ΠΑΥ είναι συνδεδεμένο με μεγάλης κλίμακας έργα κατασκευασμένα με αυτεπιστασία, δηλαδή με προσωπικό και μέσα της Υπηρεσίας. Το Σμήνος Κατασκευών ΕΒΑ (ΣΚΕΒΑ) ήταν έμπνευση του τότε Διευθυντού Γ’ Κλάδου ΓΕΑ Σμηνάρχου (Ι) Σπ. Διαμαντόπουλου, ο οποίος εισηγήθηκε στο ΓΕΑ την ίδρυση της πρώτης Μονάδας Κατασκευών κατά το πρότυπο του Αμερικανικού Aviation Engineer Force. Πρώτος Διοικητής ανέλαβε ο Επισμηναγός Νικ. Καίσαρης με στελέχωση δύο Αρχισμηνίες και 20 Σμηνίτες.

Την εποχή εκείνη, το ΓΕΑ είχε προγραμματίσει την ανέγερση μεταλλικών υποστέγων αεροσκαφών στην Α.Β. Δεκελείας για τις ανάγκες της Σχολής Αεροπορίας, καθώς και άλλων υποδομών εκμεταλλευόμενο το παλαιό αμερικανικό υλικό, που βρισκόταν στοιβαγμένο στην προκυμαία του Κερατσινίου. Στο πλαίσιο αυτό, το ΣΚΕΒΑ ανέλαβε την ανέγερση με αυτεπιστασία δύο μεταλλικών υπόστεγων αεροσκαφών στη Δεκέλεια, 12 υπόστεγων αποθηκών στον περίβολο των Αποθηκών Υλικού Αεροπορίας στο Δέλτα Φαλήρου και στη συνέχεια πολλών άλλων μικρότερων εγκαταστάσεων σε άλλες Μονάδες. Παράλληλα, κλιμάκιο 10 ανδρών του ΣΚΕΒΑ, υλοποίησε έργα στα αεροδρόμια Ελληνικού, Αράξου, Μεγάρων και στην Κρήτη.

Επισημαίνεται η εξαιρετική επικινδυνότητα του γιγαντιαίου έργου που επιτέλεσε το ΣΚΕΒΑ, καθώς οι Σμηνίτες προέβαιναν στη σύνδεση ζευγών ημιζευκτών σε ύψος 14 μέτρων από το έδαφος, εργασία για την οποία τους απονεμήθηκε το 1949 Εύφημος Μνεία και προήχθησαν στο βαθμό του Υποσμηνία για εξαίρετες υπηρεσίες.

Μοίρα Κατασκευών, ΜΚΕΒΑ

Το πετυχημένο έργο του ΣΚΕΒΑ οδήγησε στην αναβάθμισή του σε Μοίρα (ΜΚΕΒΑ) το 1951, προκειμένου να ανακατασκευασθεί και επεκταθεί το εγκαταλειμμένο αεροδρόμιο Καστελλίου Κρήτης. Για το σκοπό αυτό, η ΜΚΕΒΑ επανδρώθηκε με το αναγκαίο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό και εξοπλίσθηκε με μηχανικά μέσα, εδρεύουσα στο αεροδρόμιο Ελευσίνας. Στη συνέχεια, το Μάρτιο 1951 μεταστάθμευσε στην Κρήτη, όπου εγκαταστάθηκε σε παραπήγματα και σε ένα εγκαταλειμμένο λιθόκτιστο γερμανικό υπόστεγο, πού επισκευάσθηκε.

Παρά την έλλειψη σχετικής εμπειρίας, η ΜΚΕΒΑ αντεπεξήλθε πλήρως στις αντιξοότητες και περάτωσε τις εργασίες εμπρόθεσμα, έντεχνα και με χαμηλότατο κόστος. Οι χωματουργικές εργασίες της επέκτασης του διαδρόμου, άρχισαν τον Απρίλιο 1951, χωρίς επιβλέποντα μηχανικό, βάσει προχείρου σχεδίου οριζοντογραφίας και περατώθηκαν σε 18 μήνες. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκαν οι χωματουργικές εργασίες του διαδρόμου, τροχοδρόμου καί συνδετήριων τμημάτων, η κατασκευή δίδυμου οχετού κάτωθεν του διαδρόμου για την παροχέτευση των υδάτων του χειμάρρου και ο ασφαλτικός τάπητας. Τον Οκτώβριο 1952 το πρώτο αεροπλάνο τύπου C-27 DAKOTA της USAF προσγειώθηκε στον νεοκατασκευασθέντα διάδρομο. Παρά το τιτάνιο επιτελεσθέν έργο η Μοίρα διαλύθηκε το 1954.

Η αναγκαιότητα επανασυγκρότησης της Μοίρας διεφάνη το 1957, όταν προέκυψε η επιτακτική επιχειρησιακή αναγκαιότητα κατασκευής διαδρόμου προσγειώσεως στο αεροδρόμιο της Λήμνου με αυτεπιστασία. Κατόπιν αυτοψίας επελέγη τοποθεσία κοντά στό χωριό Βάρος. Διοικητής ΜΚΕΒΑ τοποθετήθηκε ο Επισμηναγός Άγγελος Βλάχος. Επακολούθησε η επάνδρωση της ΜΚΕΒΑ με στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό με έδρα την Α.Β. Ελληνικού και ο εξοπλισμός της με οχήματα και ειδικά μηχανήματα. Προηγήθηκε η προώθηση κλιμακίου με αρματαγωγό του Πολεμικού Ναυτικού για την κατασκευή των προσωρινών εγκαταστάσεων του αεροδρομίου. Μετά την ολοκλήρωση των χωματουργικών εργασιών κατασκευάσθηκε ο διάδρομος προσγειώσεως με τρεις ασφαλτικές στρώσεις. Στο νότιο άκρο του διαδρόμου και στον πυθμένα της σκάφης έγινε εγκιβωτισμός άμμου θαλάσσης για την προστασία του από την παλίρροια της θάλασσας.

Η ΜΚΕΒΑ, καίτοι νεοσύστατη και χωρίς την ανάλογη εμπειρία, ολοκλήρωσε τις χωματουργικές εργασίες σε 10 μήνες, περάτωσε το διάδρομο προσγείωσης και το δάπεδο στάθμευσης αεροσκαφών, προέβη στην επίστρωσή τους με μεταλλικά πλέγματα (ΡSΡ), κατασκεύασε δίκτυο αντιπλημμυρικών τάφρων πέριξ του Δ/Π και κατασκεύασε ημιμόνιμες εγκαταστάσεις από μεταλλικούς οικίσκους και ξύλινα παραπήγματα για τις ανάγκες της Μονάδας. Οι εργασίες περατώθηκαν τον Απρίλιο 1959 και το αεροδρόμιο εγκαινιάσθηκε από τόν τότε Αρχηγό ΓΕΑ Αντιπτέραρχο (I) Κων. Μαργαρίτη.

Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ)

Η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Υποβρύχιων Θαλάσσιων Εγκαταστάσεων (ΚΟΣΥΘΕ) έχει ως αποστολή την αξιοποίηση του προσωπικού και των μέσων που διαθέτει, προκειμένου να οργανώνει και να εκτελεί υποβρύχιες και θαλάσσιες αποστολές, ημέρα και νύκτα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των επιχειρησιακών σχεδίων. Αναλυτικότερα:

 • Η εκτέλεση περιοδικών και έκτακτων επιθεωρήσεων και συντηρήσεων και η αποκατάσταση βλαβών των υποβρυχίων εγκαταστάσεων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη επιχειρησιακή λειτουργία τους και η ροή καυσίμων προς τις μονάδες της σε συνδυασμό με την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Η εκτέλεση υποβρύχιων και λιμενικών έργων με αυτεπιστασία, καθώς και η επίβλεψη αναλόγων έργων που εκτελούνται με εργολαβία.
 • Η ανέλκυση αεροσκαφών ή άλλων βυθισθέντων οπλικών συστημάτων προς όφελος της ΠΑ, και εφόσον ζητηθεί, των λοιπών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) και φορέων του δημοσίου τομέα.
 • Η συμβολή στη διεξαγωγή έρευνας και διάσωσης εντός των ορίων του εθνικού θαλάσσιου και υποθαλάσσιου χώρου συνεργαζόμενη με τις Μοίρες των μεταφορικών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, καθώς και την 31 Μοίρα Ειδικών Επιχειρήσεων Έρευνας Διάσωσης (31 ΜΕΕΔ).
 • Η περισυλλογή θυμάτων από αεροπορικά ατυχήματα στο θαλάσσιο και υποθαλάσσιο χώρο.
 • Η υποβρύχια βυθοσκόπηση, χαρτογράφηση, φωτογράφηση και κινηματογράφηση του υποθαλασσίου χώρου με σκοπό τη σύνταξη μελετών λιμενικών έργων και τη διερεύνηση ατυχημάτων σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ασφάλειας Πτήσεων και Εδάφους του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/ΔΑΠΕ).

Οι υποβρύχιοι αποστολείς της ΚΟΣΥΘΕ είναι απόφοιτοι του Σχολείου Υποβρύχιων Επιχειρησιακών Αποστολών της 206 ΠΑΥ. Επίσης, εκπαιδεύονται στη Σχολή Αλεξιπτωτιστών, στο Σχολείο Μηχανοσωστών, καθώς και στο US Navy Diving and Salvage Training Center. Επίσης, σε τακτικά διαστήματα συνεκπαιδεύονται στην Ελλάδα με τους US Navy Deep Sea Divers, σε θέματα καταδύσεων μεγάλων βαθών με χρήση καταδυτικού εξοπλισμού υποστηριζόμενου από την επιφάνεια (καταδυτικές συσκευές ΜΚ–20 και ΜΚ-21), καθώς και σε υποβρύχιες εργασίες κοπής μετάλλων και ηλεκτροσυγκόλλησης.

Τα τελευταία χρόνια η ΚΟΣΥΘΕ έχει προβεί στην ανέλκυση πολλών αεροσκαφών και ελικοπτέρων, όπως η ανέλκυση του RAF Bristol Blenheim στο Ρέθυμνο, του JUNKERS – 52/3m στη Λέρο και του JU-87 STUKA στη Ρόδο.

Μεταξύ άλλων, αξιομνημόνευτες είναι οι αποστολές ανάσυρσης των σορών του πληρώματος του ελικοπτέρου (Ε/Π) Agusta Bell στα Ίμια (σε συνεργασία με τη ΜΥΚ), της ανέλκυσης του πυροσβεστικού αεροσκάφους (Α/Φ) CL-215 από τη λίμνη Υλίκη, του Α/Φ MIRAGE-2000BGM από την περιοχή «Καλόγηροι» του Αιγαίου (σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ, από το βάθος ρεκόρ των 592 μ), καθώς και του Ε/Π CHINOOK από την περιοχή του Αγίου Όρους (σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΘΕ και τη ΜΥΚ).

Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών

Η Κινητή Ομάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (KOMAK) συστάθηκε το 2000, μετά το σεισμό, που έπληξε την Αθήνα.

Η ΚΟΜΑΚ έχει ως αποστολή την οργάνωση και εκτέλεση επιχειρήσεων αντιμετώπισης καταστροφών σε εγκαταστάσεις της ΠΑ. Υπό ειδικές συνθήκες, κατόπιν εγκρίσεως του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας ΓΕΕΘΑ, επεμβαίνει προς όφελος των λοιπών Κλάδων των ΕΔ ή του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου.

Το προσωπικό της ΚΟΜΑΚ έχει εκπαιδευθεί στο αντίστοιχο σχολείο της 206 ΠΑΥ, σε διασωστικά σχολεία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), καθώς και σε αντίστοιχα στρατιωτικά σχολεία «Urban Search and Rescue» (USAR) στην Ελβετία, τη Γαλλία και το Ισραήλ. Στελέχη της ΚΟΜΑΚ έχουν αποφοιτήσει από τη Σχολή Αλεξιπτωτιστών (ΣΧΑΛ) και τα Σχολεία Υποβρύχιων Αποστολών, Aυτοδυτών, Ναυαγωσωστών και Μηχανοσωστών της 206 ΠΑΥ.

Η ΚΟΜΑΚ διαθέτει ειδικό φορητό διασωστικό εξοπλισμό και μηχανήματα διάτρησης και κοπής διαφόρων οικοδομικών υλικών και διάνοιξης οπών για τη δημιουργία διόδων σε ερείπια κτιρίων. Επίσης, διαθέτει διασωστικούς σκύλους και ειδικές οπτικοακουστικές συσκευές ανίχνευσης εγκλωβισμένων ατόμων. Τέλος, η Ομάδα υποστηρίζεται από τη 206 ΠΑΥ σε περίπτωση ανάγκης χρήσης βαρέων οχημάτων και μηχανημάτων.

Τα τελευταία χρόνια, η ΚΟΜΑΚ έχει συμμετάσχει σε διασωστικές ασκήσεις τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό σε συνεργασία με την Ειδική Μονάδα Αντιμετώπισης Καταστροφών (ΕΜΑΚ), τον ΕΕΣ και την Τουρκική «AKUT». Επίσης, η ΚΟΜΑΚ συμμετείχε στις δύο (2) μεγάλης κλίμακας διακλαδικές ασκήσεις «DOLPHIN» το 2005 και το 2006, που διοργανώθηκαν από το ΓΕΕΘΑ με τη συμμετοχή χωρών του Μεσογειακού Διαλόγου. Στο πλαίσιο της υλοποίησης των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ) μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, η ΚΟΜΑΚ συμμετείχε στην πρώτη κοινή στρατιωτική Ελληνοτουρκική άσκηση αντιμετώπισης καταστροφών στην Άγκυρα συνεπειχειρώντας με διασώστες του Τάγματος «DAK», που ανήκει στις Τουρκικές Ειδικές Δυνάμεις. Τον Μάιο του 2008 διεξήχθη η άσκηση «NDI 08» στην έδρα της ΚΟΜΑΚ.

Η ΚΟΜΑΚ τίθεται άμεσα σε επιφυλακή σε μείζονα αεροπορικά ατυχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, η Ομάδα συμμετείχε στον απεγκλωβισμό θυμάτων (με συγκεκριμένη αποστολή επικεντρωμένη στο θάλαμο διακυβέρνησης) κατά το μείζον αεροπορικό ατύχημα της εταιρείας HELIOS. Σημαντική ήταν επίσης και η συμβολή της ΚΟΜΑΚ [μαζί με την Μοίρα Κατασκευής Ασφαλτικών- Οδοποιίας – Χωματουργικών Εργασιών (ΜΚΑΟΧΕ) και την ΚΟΣΥΘΕ] στις επιχειρήσεις έρευνας-διάσωσης στις πυρόπληκτες περιοχές της Ηλείας το καλοκαίρι του 2007.

Τέλος, προσωπικό της ΚΟΜΑΚ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ), παρέχει συστηματικά εκπαίδευση ενηλίκων ανά την επικράτεια στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης του πληθυσμού σε θέματα αντιμετώπισης καταστροφών.

Κινητή Ομάδα Ανασχετήρων

Η Κινητή Ομάδα Ανασχετήρων (ΚΟΑ) έχει ως αποστολή την προγραμματισμένη εκτέλεση αποστολών γενικών επισκευών ανασχετήρων Α/Φ (συρματοσχοίνου και δικτύου), τη μετεγκατάσταση τους, καθώς και την έκτακτη αποκατάσταση βλαβών τους. Το ολιγομελές αλλά εξαιρετικά έμπειρο προσωπικό της ΚΟΑ, λόγω της φύσης της αποστολής της, εργάζεται διαρκώς υπό αντίξοες συνθήκες και συνεχή πίεση χρόνου, αφού οι εργασίες στους ανασχετήρες απαιτούν την απενεργοποίηση των διαδρόμων αποπροσγείωσης.

Κινητή Ομάδα Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων

Η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Θυρών Καταφυγίων (ΚΟΣΘΚΑ) έχει ως αποστολή τις επιθεωρήσεις-συντηρήσεις θυρών καταφυγίων αεροσκαφών Α’, Β’ και Γ’ γενιάς. Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΟΣΘΚΑ εκτελεί κάθε είδους αναγκαίες εργασίες για την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των, εξαιρετικά μεγάλου βάρους και ειδικής κατασκευής, θυρών καταφυγίων, όπως η έγκαιρη διαπίστωση και αποκατάσταση ζημιών και η αντικατάσταση φθαρμένων εξαρτημάτων και ρουλεμάν.

Κινητή Ομάδα Συντήρησης Πλήρωσης Αρμών

Η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Πλήρωσης Αρμών (ΚΟΣΠΑ) έχει ως αποστολή τη συντήρηση και την πλήρωση των αρμών των εστρωμμένων επιφανειών των αεροδρομίων της ΠΑ.

Επιπλέον, δραστηριοποιείται σε αποστολές καθαρισμού και (εσωτερικής και εξωτερικής) χρώσης καταφυγίων και υπόστεγων αεροσκαφών, σε εργασίες απόξεσης παλαιών διαγραμμίσεων και επαναδιαγράμμισης εστρωμμένων επιφανειών, καθώς και συντήρησης και χρώσης των ιστών κεραιών και πυλώνων των ραδιοβοηθημάτων της ΠΑ.

Κινητή Ομάδα Συντήρησης Κλιματιστικών

Η Κινητή Ομάδα Συντήρησης Κλιματιστικών (ΚΟΣΚ) πραγματοποιεί προγραμματισμένες και έκτακτες επιθεωρήσεις, τη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών των επιχειρησιακών κλιματιστικών συσκευών των Μονάδων της ΠΑ, όπως στα Κέντρα Επιχειρήσεων και στους σταθμούς RADAR.

Εκτός από τη συντήρηση των επιχειρησιακών κλιματιστικών μονάδων, η ΚΟΣΚ επιλαμβάνεται και της αποκατάστασης βλαβών και της επισκευής επαγγελματικών ψυκτικών θαλάμων.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση: 206 Πτέρυγα Αεροπορικών Υποδομών, Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 303, GR-13341, Άνω Λιόσια, Αττική
 • Τηλ. Κέντρο: 2102470488 – 489
 • FAX: 210 2475523
 • Υπασπιστήριο: 2102475523
 • Δημόσιες Σχέσεις: 2102470520
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: