ΚΕΔΑ Σαντορίνης

ΚΕΔΑ Σαντορίνης

Αεροπορικό Απόσπασμα Σαντορίνης

Έμβλημα

«Tοις τολμώσιν η τύχη ξύμφορός εστιν»

(H τύχη βοηθά τους τολμηρούς)

(Θουκυδίδης)

Θέση

Βρίσκεται στην Σαντορίνη.

Έτος Συγκρότησης

1979

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης

Αποστολή

Αποστολή της Μονάδας είναι η διατήρηση υψηλού βαθμού αποτελεσματικότητας και ετοιμότητας με κατάλληλη οργάνωση, εκπαίδευση του προσωπικού και συντήρηση των μέσων και συστημάτων που διατίθενται ή μετασταθμεύουν σ’ αυτή για ανάληψη και επιτυχή διεξαγωγή αεροπορικών επιχειρήσεων οποτεδήποτε απαιτηθεί και σύμφωνα με τα ισχύοντα σχέδια.

Ιστορία

1972: Κατασκευή αεροδρομίου από την Ελληνική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας για την κάλυψη των αναγκών εσωτερικών αερογραμμών.

1975: Άρχισαν έργα επέκτασης κι αναβάθμισης του αεροδρομίου από την Πολεμική Αεροπορία.

1979: Αποφασίστηκε από το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο η συγκρότηση της 134 Σμηναρχίας Μάχης. Αρχικά λειτούργησε ως Αεροπορικό Απόσπασμα.

1982: Αποφασίστηκε η πλήρης ενεργοποίηση της Μονάδας ως Σμηναρχία Μάχης.

2011: Στις 5 Αυγούστου 2011, η Μονάδα μετονομάστηκε από 134 Σμηναρχία Μάχης σε Αεροπορικό Απόσπασμα Σαντορίνης.

Στις 22 Μαρτίου 2018 το Α/Απ μετέπεσε σε Κέντρο Ετοιμότητας Διασποράς Αεροπορίας/Σαντορίνης (ΚΕΔΑ/Σαντορίνης)