Υπηρεσία Διακριβώσεων

Υπηρεσία Διακριβώσεων

Κωδικοποίηση ΝΑΤΟ «NCAGE Code»: G2632

Θέση

Έχει έδρα της το Στρατόπεδο Αερονομίας στην περιοχή Κουταλά του Δήμου Βύρωνα Αττικής.

Έτος Συγκρότησης

1959

Υπαγωγή

Διοίκηση Αεροπορικής Υποστήριξης.

Αποστολή

Αποστολή της ΥΠΗΔ είναι η διακρίβωση και επισκευή των Οργάνων – Εργαλείων και Συσκευών (ΟΕΣ) των ΕΔ, Δημοσίων και Ιδιωτικών φορέων, η ανάπτυξη μετρητικών διατάξεων και διαδικασιών διακρίβωσης και η περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση υπηρεσιών και προσωπικού των Περιφερειακών Εργαστηρίων Διακρίβωσης (ΠΕΔ), των Συνεργείων Περιορισμένης Διακρίβωσης (ΣΠΕΔ) και των Συνεργείων Διακρίβωσης Μηχανικών Εργαλείων (ΣΔΜΕ).

Ιστορία

Στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο θεμελιώδης παράγοντας για τη διασφάλιση της επιθυμητής ακρίβειας, της αξιοπιστίας των Οπλικών Συστημάτων και της ασφάλειας πτήσεων, μέσων και προσωπικού, είναι η δραστηριότητα της διακρίβωσης. Η καρδιά του συστήματος που εξασφαλίζει την επιθυμητή Ακρίβεια και συμβάλλει αποφασιστικά στην Αξιοπιστία των Οπλικών συστημάτων είναι η Υπηρεσία Διακριβώσεων.

Για την εξυπηρέτηση αυτής της ανάγκης η Πολεμική Αεροπορία ξεκίνησε συστηματικά τη δραστηριότητα της Διακρίβωσης (CALIBRATION) το 1959 με την ίδρυση του Κρατικού Εργαστηρίου Διακριβώσεως Προτύπων στο Παλαιό Φάληρο. Σήμερα, παρακολουθώντας τη ραγδαία εξέλιξη των Όπλων και της Τεχνολογίας, οι εργασίες Διακρίβωσης και επισκευής των Οργάνων, Εργαλείων και Συσκευών Μετρήσεων ή Ελέγχου, εκτελούνται στα Κεντρικά Εργαστήρια της Υπηρεσίας Διακριβώσεων στο Βύρωνα Αττικής, καθώς και σε τέσσερα Περιφερειακά Εργαστήρια Διακριβώσεων (ΠΕΔ) και ένα Συνεργείο Περιορισμένης Διακρίβωσης (ΣΠΕΔ) τα οποία είναι κατανεμημένα σε όλη την έκταση της χώρας.

Ιστορικό Φορέων Διακρίβωσης Πολεμικής Αεροπορίας
 • 1959: Έναρξη λειτουργίας Κρατικού Εργαστηρίου Διακρίβωσης Προτύπων (ΚΕΔΠ) στο Παλαιό Φάληρο, επ΄ ωφελεία και των τριών Κλάδων των ΕΔ. Υπαγωγή σε ΓΕΕΘΑ.
 • 1961: Μετονομασία ΚΕΔΠ σε Εργαστήριο Διακρίβωσης Προτύπων (ΕΔΠ), ένταξη στο 202 ΚΕΑ. Διοικητική υπαγωγή σε ΓΕΑ. Παρακολούθηση τεχνικών θεμάτων από ΓΕΕΘΑ.
 • 1965: Πλήρης υπαγωγή ΕΔΠ σε ΓΕΑ. Ίδρυση 1ου και 2ου ΠΕΔ, στην 110ΠΜ (Α/Δ Λάρισας) και 114ΠΜ (Α/Δ Τανάγρας) αντίστοιχα.
 • 1967: Ίδρυση 3ου ΠΕΔ, στην 115ΠΜ (Α/Δ Σούδας).
 • 1976: Μετονομασία ΕΔΠ σε Υπηρεσία Διακριβώσεων (ΥΠΗΔ). Ίδρυση 4ου ΠΕΔ στην 117ΠΜ (Α/Δ Ανδραβίδας).
 • 1977: Έναρξη Λειτουργίας ΥΠΗΔ σε νέες εγκαταστάσεις, ως ανεξάρτητη Υπηρεσία, υπό την ΔΑΥ.
 • 1995: Ίδρυση 1ου ΣΠΕΔ, στην 111ΠΜ (Α/Δ Αγχίαλου).
 • 2007: Θεσμοθέτηση ΥΠΗΔ ως Διακλαδικής Υπηρεσίας Διακριβώσεων. Υπαγωγή σε Κο Α/ΓΕΕΘΑ μέσω ΓΕΑ.
 • 2015: Διαπίστευση της ΥΠΗΔ σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 17025:2005.

Εξοπλισμός – Δυνατότητες

Στην ΥΠΗΔ έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν τρία ξεχωριστά Εργαστήρια τα οποία καλύπτουν Διακριβώσεις και μετρήσεις ακριβείας στους τομείς:

 • Ηλεκτρονικών – Ηλεκτρικών
 • Φυσικών Διαστάσεων
 • Ηλεκτρομηχανικών – Μηχανικών

Τα Εργαστήρια αυτά έχουν εξοπλιστεί με τις απαραίτητες συσκευές υψηλής ακρίβειας, με κοινές πρότυπες συσκευές και τέλος με πρότυπα αναφοράς (Reference Standards). Με τον υπάρχοντα εξοπλισμό η Υπηρεσία Διακριβώσεων έχει δυνατότητες μετρήσεων όλων σχεδόν των παραμέτρων στον τομέα των Ηλεκτρονικών (πχ τάση, ένταση, ισχύ, συχνότητα, αντίσταση, χωρητικότητα, αυτεπαγωγή, μικροκύματα) και των σπουδαιότερων παραμέτρων στον τομέα των Φυσικών Διαστάσεων και των Ηλεκτρομηχανικών (πχ μήκος, ευθύτητα, επιπεδότητα, γωνία, θερμοκρασία, σχετική υγρασία, μάζα, δύναμη, πίεση).

Τα περισσότερα πρότυπα που διαθέτει η ΥΠΗΔ διακριβώνονται στα εργαστήριά της με τη χρησιμοποίηση των Προτύπων Αναφοράς ή των Προτύπων πρώτου βαθμού ακρίβειας (Primary Standard). Οι τελευταίες αυτές συσκευές στέλνονται περιοδικά για διακρίβωση στο Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), επίσημου εκπροσώπου της χώρας μας στο Διεθνές Γραφείο Μέτρων και Σταθμών, και το Air Force Primary Standards Laboratory (AFPSL), εξασφαλίζοντας έτσι την τεχνική διασύνδεσή των (Ιχνηλασιμότητα) στα Εθνικά Πρότυπα της Χώρας μας και των ΗΠΑ.

Την Ακρίβεια και Αξιοπιστία των ανωτέρω Προτύπων της ΥΠΗΔ εξασφαλίζουν το εξειδικευμένο Προσωπικό και οι αυστηρά ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες των Εργαστηρίων Διακρίβωσης (θερμοκρασία 20ο ± 0.56ο C, υγρασία 20% – 50%, σκόνη μέχρι 700 κόκκοι ανά κυβικό πόδι, ηχητική μόνωση, κραδασμοί, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, φωτισμός, ηλεκτροστατική προστασία).

Εκτός από τα εργαστήρια που λειτουργούν στις Κεντρικές εγκαταστάσεις, η Υπηρεσία Διακριβώσεων διαθέτει και Κινητές Ομάδες Διακριβώσεως (ΚΟΔ), οι οποίες επισκεπτόμενες τους ενδιαφερόμενους φορείς, εκτελούν επιτόπου τη Διακρίβωση των συσκευών εκείνων, που η μεταφορά τους στα Εργαστήρια Διακριβώσεων είναι αδύνατη ή ασύμφορη (ογκώδεις, ευαίσθητες κ.λ.π.).

Οι Κινητές Ομάδες είναι εξοπλισμένες με ειδικές μεταφερόμενες πρότυπες συσκευές και μετακινούνται με κατάλληλα οχήματα (Mobile Calibration Vans), τα οποία διαθέτουν κλιματισμό και ειδικά αντικραδασμικά συστήματα, ώστε να αποφεύγονται κατά τη μεταφορά οι καταπονήσεις των προτύπων. Με τον εξοπλισμό που διαθέτουν οι Κινητές Ομάδες, έχουν την ικανότητα Διακρίβωσης και Επισκευής πολλών συσκευών, που ανήκουν στις κατηγορίες όχι μόνο των Ηλεκτρονικών αλλά και των Ηλεκτρομηχανικών – Μηχανικών.

Μετρητική Ικανότητα Διακριβώσεων (Calibration & Measurement Capability – CMC).

Λεπτομερή στοιχεία, καθώς και η βέλτιστη μετρητική ικανότητα διακριβώσεων των εργαστηρίων της ΥΠΗΔ, ανά περιοχή μέτρησης, απεικονίζεται αναλυτικά στους παρακάτω Πίνακες:

Η ΥΠΗΔ είναι διαπιστευμένη με το ποιοτικό πρότυπο ISO/IEC:2005 στα παιδία διακρίβωσης ηλεκτρικών αντιστάσεων, μάζας, θερμοκρασίας και μήκους

Παροχή Υπηρεσιών Προς Τρίτους

Για την Υπηρεσία Διακριβώσεων αποτελεί βασική επιδίωξη η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις δυνατότητες των Εργαστηρίων της. Συνεχώς καταβάλλονται εντατικές προσπάθειες για την όσο το δυνατό σε μεγαλύτερη έκταση υποστήριξη των ενδιαφερομένων στον τομέα των Διακριβώσεων και μετρήσεων ακριβείας.

Σήμερα η ΥΠΗΔ παρέχει υπηρεσίες Διακριβώσεων τόσο στο Στρατιωτικό τομέα όσο και στον Πολιτικό, είτε σε Ελληνικούς είτε Ξένους Οργανισμούς (π.χ. NAMSA, ΠΒΚ).

Η ΥΠΗΔ έχει τις τεχνικές δυνατότητες να εξυπηρετήσει και άλλους φορείς και πιστεύουμε ότι μπορεί να προσφέρει θετικές υπηρεσίες ευρύτερα στον Ελληνικό και Διεθνή Χώρο.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση:  Στρατόπεδο Αερονομίας, Βύρωνας.
 • Τηλ. Κέντρο: 210-9795399
 • Υπασπιστήριο – Δημόσιες Σχέσεις: 210-9795301
 • FAX: 210-9795318
 • Διεύθυνση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: yphd@haf.gr