Επικοινωνία

Πρόσβαση & Επικοινωνία

Το 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (251 ΓΝΑ) βρίσκεται επί της οδού Π. Κανελλοπούλου 3 (πρώην Κατεχάκη), δίπλα στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και τη λεωφόρο Μεσογείων.

Τηλεφωνική Επικοινωνία

  • Τηλ. Κέντρο: 210 746 3399
  • Τηλ. Ραντεβού Εξωτερικών Ιατρείων: 210 746 3300
  • Τηλ. ΔΤΕΕΟΕ/Τμ.Εκπσης Πρσκού: 210 7464138 και 210 7464194

Επικοινωνία μέσω Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία

Απογευματινά Εξωτερικά Ιατρεία 251ΓΝΑ