Δνση Οδοντιατρικού Τομέα

Κλινική – Τμήματα

Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής

Αντικείμενο

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο:

 • την αντιμετώπιση τραυματισμών και καταγμάτων του προσώπου
 • την χειρουργική καρκίνου κεφαλής και τραχήλου
 • την επανορθωτική χειρουργική μαλακών και σκληρών ιστών προσώπου
 • την ορθογναθική χειρουργική
 • την αντιμετώπιση χειλεο-γναθο-υπεροϊσχιστιών
 • την χειρουργική και παθολογία κροταφογναθικής διάρθρωσης
 • την χειρουργική των σιελογόνων αδένων
 • την χειρουργική καλοήθων όγκων και κύστεων των γνάθων και της στοματικής κοιλότητας
 • την αντιμετώπιση τραχηλοπροσωπικών λοιμώξεων
 • την αντιμετώπιση παθήσεων του γναθιαίου άντρου
 • την προπροσθετική χειρουργική
 • την εμφυτευματολογία
 • την οδοντοφατνιακή – ουλοβλεννογόνια χειρουργική
 • την διατατική οστεογένεση προσωπικού κρανίου

Στελέχωση

 1. Δντής: Αξκος (YI) ή (YO), κάτοχος πτυχίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής και ειδίκευση στην Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
 2. Επιμελητές: Αξκοι (ΥΙ) ή (ΥΟ), κάτοχοι πτυχίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής και ειδίκευση στη Στοματική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπευθύνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7464289
 • Δντού: 201 7464284
 • Επιμελητού: 210 7464212
 • Κλινικής: 210 7465207

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες (ΥΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού στο αντικείμενο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.
Η Κλινική Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής δεν χορηγεί ειδικότητα.

Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα καλύπτει όλο το φάσμα των Οδοντοθεραπευτικών Εργασιών. Συγκεκριμένα:

 • εμφράξεις αμαλγάματος απλές και σύνθετες
 • εμφράξεις συνθετικής ρητίνης
 • ανασυστάσεις με καρφίδες και άξονες
 • ενδοδοντικές θεραπείες
 • εξαγωγές
 • αποτρυγώσεις
 • διδασκαλία στοματικής υγιεινής
 • θεραπεία ουλίτιδας
 • ενδοστοματικές ακτινογραφίες

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντοθεραπεία
 2. Επιμελητές: τρείς (3) Αξκοί(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντοθεραπεία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπευθύνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7465205
 • Δντού: 210 7463723
 • Επιμελητών: 210 7465206

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες (ΟΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.
Το Οδοντοθεραπευτικό Τμήμα δεν χορηγεί ειδικότητα.

Ορθοδοντικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Ορθοδοντικό Τμήμα έχει την ευθύνη παροχής ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας είτε συνδυασμένου τύπου θεραπείας σε συνεργασία με τα λοιπά Τμήματα του Τομέα. Τα τεχνοβιολογικά μέσα που χρησιμοποιούνται είναι κινητοί και ακίνητοι ορθοδοντικοί μηχανισμοί που κατά περίπτωση επιλέγονται ανάλογα με το εκάστοτε σχέδιο θεραπείας.

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και ειδίκευση στην ορθοδοντική θεραπεία
 2. Επιμελητής: Αξκός (ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και ειδίκευση στην ορθοδοντική θεραπεία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπευθύνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7464276
 • Δντού: 210 7464280
 • Επιμελητού: 210 7464220
 • Εργαστηρίου: 210 7464249

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Ορθοδοντικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες (ΥΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού, στο αντικείμενο της Οδοντοφατνιακής Χειρουργικής.
Το Ορθοδοντικό Τμήμα δεν χορηγεί ειδικότητα.

Στοματολογικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Στοματολογικό Τμήμα έχει ως αντικείμενο την διάγνωση και την θεραπεία παθήσεων, που εκδηλώνονται στους μαλακούς ιστούς του στόματος. Αναλυτικότερα προβαίνει στην κλινική εξέταση της στοματικής κοιλότητας και στην συντηρητική ή χειρουργική θεραπεία των παθήσεων με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, τη διενέργεια βιοψιών και τη χειρουργική αφαίρεση μικρών όγκων από το στόμα.

Επίσης συνεργάζεται με ειδικούς Τμημάτων του Οδοντιατρικού Τομέα για ασθενείς, που παρουσιάζουν προβλήματα στους μαλακούς ιστούς του στόματός τους, καθώς επίσης και με τις Παθολογικές Κλινικές του Νοσοκομείου για την συντονισμένη θεραπεία ασθενών με στοματολογικά προβλήματα που νοσηλεύονται για άλλα αιτία.

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Στοματολογία
 2. Επιμελητής: –

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7464248
 • Δντού: 210 7464283 και 210 7463665

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Στοματολογικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους ΑνθσγούςΥΟ) αλλά και στους Σμτες(ΥΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού σε βασικές γνώσεις Στοματολογίας.
Το Στοματολογκό Τμήμα δεν χορηγεί ειδικότητα.

Ενδοδοντολογικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Ενδοδοντολογικό Τμήμα έχει την ευθύνη παροχής ενδοδοντικής αποκατάστασης οδόντων που χρήζουν θεραπείας. Επίσης στο Τμήμα εκτελούνται και επαναλήψεις ενδοδοντικών θεραπειών σε οδόντες με προβληματικές ενδοδοντικές θεραπείες.

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Ενδοδοντολογία
 2. Επιμελητής: –

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7465205
 • Δντού: 210 7465205

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Ενδοδοντολογικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες (ΥΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού σε επίπεδο βασικών γνώσεων Ενδοδοντίας.
Το Ενδοδοντολογικό Τμήμα δεν χορηγεί ειδικότητα.

Οδοντοακτινοδιαγνωστκό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Οδοντοακτινοδιαγνωστκό Τμήμα έχει ως αντικείμενο την ευδιάκριτη απεικόνιση του Κρανιοπροσωπικού Συμπλέγματος και την εκτέλεση εξειδικευμένων ιατρικών πράξεων για το σκοπό αυτό. Στο Τμήμα εκτελούνται πανοραμικές και κεφαλομετρικές ακτινογραφίες.

Στο Οδοντοακτινοδαγνωστκό Τμήμα έχουν ενσωματωθεί και αξιοποιηθεί όλες οι νεώτερες Απεικονιστικές Τεχνικές με αποτέλεσμα να γίνονται λήψεις για:

 • απεικόνιση της κροταφογναθικής διάρθρωσης με την τεχνική true profile (αληθής απεικόνιση)
 • απεικόνιση της κροταφογναθικής διάρθρωσης κατά το στεφανιαίο επίπεδο
 • εξετάσεις με την τεχνική του Παράλληλου Κώνου (Full mouth)
 • ψηφιακές ενδοστοματικές ακτινογραφίες
 • σιελογραφίες για την απεικόνιση των μειζόνων σιελογόνων αδένων, με σκοπό την αποκάλυψη παθολογικών ή μη αλλοιώσεων σε αυτούς

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Διαγνωστική και Ακτινολογία Στόματος
 2. Επιμελητής: –

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπευθύνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7464230
 • Δντού: 210 7464229 και 210 7463740

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Οδοντοακτινοδιαγνωστικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες(ΟΓΟΔ) που υπηρετούν τη θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού, σε επίπεδο βασικών γνώσεων Διαγνωστικής και Ακτινολογίας Στόματος.
Το Οδοντοακτινοδιαγνωστικό Τμήμα δεν χορηγεί ειδικότητα.

Περιοδοντολογικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Περιοδοντολογικό Τμήμα ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και την θεραπεία των νόσων των περιοδοντικών ιστών με σκοπό τη διατήρηση για το μεγαλύτερο δυνατό χρονικό διάστημα της φυσικής οδοντοφυϊας σε συνθήκες βιολογικά, λειτουργικά και αισθητικά αποδεκτές.

Αναλυτικότερα η πρώτη επαφή και εξέταση αφορά πρωτίστως στην ενημέρωση των ασθενών για την κατάσταση της υγείας του στόματος και ειδικότερα των περιοδοντικών ιστών. Διδάσκεται στοματική υγιεινή, συμπληρώνεται το Περιοδοντόγραμμα, λαμβάνεται το ιατρικό – οδοντοιατρικό ιστορικό και παραπέμπονται για ακτινογραφικό έλεγχο.

Στα πλαίσια της συντηρητικής θεραπείας διενεργούνται αποτρυγώσεις, ριζικές αποξύσεις, ναρθηκοποιήσεις προσθίων με μεγάλη κινητικότητα, αδρός εκλεκτικός τροχισμός σε συνεργασία, όταν και εφόσον απαιτηθεί με τα υπόλοιπα ειδικά Τμήματα του Τομέα.Μετά την συντηρητική θεραπεία ακολουθεί επανεξέταση και εφόσον απαιτείται ακολουθεί χειρουργική θεραπεία θυλάκων.

Κατ΄αυτήν, ανάλογα με τις ενδείξεις εφαρμόζονται όλα τα είδη των χειρουργικών τεχνικών (αφαιρετικές και αναγεννητικές ), ουλοβλεννογόνια χειρουργική (κάλυψη ριζών, εκτομή χαλινών, αύξηση ζώνης προσπεφυκότων ούλων, προσθετική χειρουργική), χειρουργικές εξαγωγές-εκτομές ριζών, διχοτομήσεις κ.α.

Ακολουθεί επανέλεγχος των ασθενών που θεραπεύτηκαν και εφαρμόζονται οι διαδικασίες στα πλαίσια της διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος.

Στελέχωση

 1. Δντής: Σγός(ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Περιοδοντολογία
 2. Επιμελητής: Αξκός (ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Περιοδοντολογία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7465214
 • Δντού: 210 7465213
 • Επιμελητού: 210 7465216

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Περιοδοντολογικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και στους Σμτες(ΟΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ. Επίσης παρέχεται η δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού σε επίπεδο βασικών γνώσεων Περιοδοντολογίας.

Οδοντοπροσθετικό Τμήμα

Αντικείμενο

Το Οδοντοπροσθετικό Τμήμα έχει ως αντικείμενο την προσθετική αποκατάσταση του στοματογναθικού συστήματος. Αναλυτικότερα οι οδοντοπροσθετικές εργασίες που εκτελούνται στο Τμήμα είναι κινητές (ολικές οδοντοστοιχίες, μερικές οδοντοστοιχίες) και ακίνητες (στεφάνες, γέφυρες). Ανάλογα με την αποκατάσταση που πρέπει να γίνει σε κάθε ασθενή μπορεί να χρησιμοποιηθεί συνδυασμός κινητών και ακίνητων εργασιών, να γίνει ανασύσταση κατεστραμμένων δοντιών και επικάλυψη αυτών. Επιπλέον σε επιλεγμένα περιστατικά γίνεται συνδυασμός περιο-ορθοπροσθετικής, ολικές στοματικές αποκαταστάσεις, αποκατάσταση συγκλεισιακών ανωμαλιών και αποκατάσταση προβλημάτων ΚΦΓΔ.

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος (ΥΟ) με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντοπροσθετική
 2. Επιμελητής με ειδικότητα Οδοντιάτρου και μεταπτυχιακή εκπαίδευση στην Οδοντοπροσθετική

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7465221
 • Δντού: 210 7465220
 • Επιμελητού: 210 7465222

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Οδοντοπροσθετικό Τμήμα παρέχει εκπαίδευση στους νέους Ανθσγούς(ΥΟ) αλλά και Σμτες(ΟΓΟΔ) που υπηρετούν την θητεία τους στην ΠΑ, στο επίπεδο βασικών γνώσεων Οδοντοπροσθετικής. Επίσης το Τμήμα παρέχει την δυνατότητα πρακτικής εκπαίδευσης σε αποφοίτους Οδοντιατρικών Σχολών του εσωτερικού και εξωτερικού.