Δνση Τομέα Εργαστηρίων

Εργαστήρια – Τμήματα

Τμήμα Ακτινοφυσικής

Αντικείμενο

Το Τμήμα Ακτινοφυσικής του 251 ΓΝΑ εκτελεί προγράμματα διασφάλισης ποιότητας στα Εργαστήρια Απεικόνισης και στα Τμήματα ιοντιζουσών ακτινοβολιών. Είναι υπεύθυνο για την ακτινοπροστασία του προσωπικού του Νοσοκομείου καθώς και των ασθενών. Το προσωπικό του Τμήματος χορηγεί την κάψουλα του 131 Ι στους ασθενείς και έχει την ευθύνη διαχείρισης των καταλοίπων του δωματίου θεραπείας.

Στελέχωση

 1. Προϊστάμενος Τμήματος: –
 2. Βοηθοί: ΣΕΙΔ Ακτινοφυσικός και Εφ.Σγός Ακτινοφυσικός

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • 210 7464291 και 210 7463776

Εργαστήρια Απεικόνισης

Ακτινολογικό Εργαστήριο

Αντικείμενο

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του 251 ΓΝΑ διενεργεί ακτινολογικές εξετάσεις στους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολόγου
 2. Επιμελητές: δύο (2) Επγοί (ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας: 210 7464221 και 7464222
 • Δντού: 210 7463771
 • Επιμελητών: 210 7464246

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο χορηγεί ειδικότητα τεσσάρων (4) ετών.

Εργαστήριο Μαστογραφίας

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Μαστογραφίας του 251 ΓΝΑ διενεργεί μαστογραφίες καθώς και βιοψίες- HOOK στους δικαιούχους παροχής υπηρεσιών υγείας.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • 210 7464219

Εσωτερικό Ακτινολογικό

Αντικείμενο

Στο Εσωτερικό Ακτινολογικό διενεργούνται ακτινολογικές εξετάσεις νοσηλευομένων ασθενών καθώς και ειδικές εξετάσεις εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών (πυελογραφίες, βαριούχο γεύμα, βαριούχος υποκλεισμός, εντερόκλυση).

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
 • 210 7464421 και 210 7464422

Εξωτερικό Ακτινολογικό

Αντικείμενο

Στο Εξωτερικό Ακτινολογικό διενεργούνται ακτινολογικές εξετάσεις κατόπιν προσυννενόησης για εξωτερικούς ασθενείς.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας
 • 210 7464037 και 210 7464038

ΤΠΥΕ – Ακτινολογικό

Αντικείμενο

Στο ΤΠΥΕ – Ακτινολογικό διενεργούνται ακτινογραφίες σε Αξκούς , Υπξκούς και ΕΠΟΠ της ΠΑ κατά την τακτική περιοδική υγειονομική τους εξέταση.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • 210 7464771

ΤΕΠ- Ακτινολογικό

Αντικείμενο

Στο ΤΕΠ-Ακτινολογικό διενεργούνται ακτινογραφίες σε επείγουσα βάση στους ασθενείς που εξετάζονται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 251 ΓΝΑ.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας
 • 210 7465936
Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας του 251 ΓΝΑ πραγματοποιείται όλο το εύρος των εξετάσεων, όπως εξετάσεις εγκεφάλου, σπλαγχνικού κρανίου, λιθοειδών, θώρακος, άνω και κάτω κοιλίας, σπονδυλικής στήλης, οστών και αρθρώσεων.

Επιπλέον διενεργούνται αρκετές ειδικές εξετάσεις όπως CT- κολονοσκόπηση, CT – βρογχοσκόπηση, CT – πυελογραφία και CT- αγγειογραφίες ενώ υπάρχει η δυνατότητα 3D απεικονίσεων.

Για την απεικόνιση της καρδιάς πραγματοποιείται έλεγχος αθηρωματικού φορτίου των στεφανιαίων αγγείων ενώ ελέγχεται αξιόπιστα η βατότητα αορτοστεφανιαίων μοσχευμάτων.

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολόγου
 2. Επιμελητές: Επγός (ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολόγου και Σγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολόγου , μία Μ.Υ ΠΕ ΙΑΤΡ.ΕΙΔ./Ακτινοδιαγνωστικής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας 210 7464932
 • Δντού: 210 7465903
 • Επιμελητών: 210 7465913

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας παρέχει εκπαίδευση έξι (6) μηνών σε ειδικευόμενους ακτινολόγους.

Παράλληλα εκπαιδεύει τεχνολόγους ακτινολόγους από ΤΕΙ και ΙΕΚ για χρονικό διάστημα δύο-τριών μηνών ενώ σε συνεργασία με το ΤΕΙ Αθηνών εκπαιδεύει αλλοδαπούς φοιτητές με το πρόγραμμα Erasmus.

Εργαστήριο Μαγνητικής Τομογραφίας

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Μαγνητικής Τομογραφίας του 251 ΓΝΑ διενεργούνται όλες οι μαγνητικές τομογραφίες ρουτίνας αλλά και εξετάσεις υψηλών απαιτήσεων με ακρίβεια και αξιοπιστία σε απόλυτα ικανοποιητικούς χρόνους.

Πραγματοποιούνται μαγνητικές τομογραφίες κορμού, αρθρώσεων, σπονδυλικής στήλης, εγκεφάλου, καθώς και ειδικές εξετάσεις (μαγνητική εντερογραφία, ουρογραφία, χολαγγειοπαγκρετογραφία, μαστογραφία, αγγειογραφία, φασματογραφία, Perfusion, μαγνητική τομογραφία και λειτουργικός έλεγχος καρδιάς).

Στελέχωση

 1. Δντής:Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής
 2. Επιμελητές: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής και Σγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινοδιαγνωστικής

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας 210 7465907-908
 • Δντού : 210 7463760
 • Επιμελητές: 210 7465904

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Στο Εργαστήριο Μαγνητικής Τομογραφίας παρέχεται η δυνατότητα εκπαίδευσης ειδικευομένων ακτινοδιαγνωστών ιατρών (στρατιωτικών ή πολιτών).

Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας του 251 ΓΝΑ διενεργούνται:

 • U/S άνω – κάτω κοιλίας, θυρεοειδούς, οσχέου, μαστών
 • βιοψία ήπατος
 • διορθικό υπερηχ/μα προστάτου, τραχήλου
 • βιοψία λεμφαδένων
 • βιοψία θυρεοειδούς και παρωτίδων
 • βιοψία προστάτου
 • δυναμικό U/S με σκιαγραφικό

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολογίας
 2. Επιμελητές: τρείς (3) Επγοί με ειδικότητα Ακτινολογίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας 210 7464267 – 4247
 • Δντού: 210 7463669

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργ. Υπερηχοτομογραφίας δεν χορηγεί ειδικότητα.

Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας του 251 ΓΝΑ διενεργείται όλο το εύρος των επεμβατικών πράξεων:

 • εμβολισμοί ΚΝΣ (ανεύρυσμα, αγγειακές δυσπλασίες, όγκοι)
 • αγγειοπλαστικές καρωτίδων και περιφερικών αρτηριών
 • ενδοαυλική αποκατάσταση ανευρυσμάτων κοιλιακής αορτής
 • τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων ( PortCath, Picc, Αιμοκάθαρση)
 • απόκλεισμός ψευδοανευρυσμάτων με θρομβίνη
 • διαδερμικές νεφροστομίες και ουρητηρικά stent
 • διαδερμικές χολαγγειογραφίες – stent χοληφόρων
 • διαδερμικές γαστροστομίες
 • τοποθέτηση φίλτρων κάτω κοίλης φλέβας
 • αγγειογραφίες και εμβολισμοί σε αιμορραγίες πεπτικού, τραύμα, αιμοπτύσεις, όγκους κ.λ.π.
 • αποκατάσταση ενδοδιαφυγών ύστερα από ενδοαυλική αποκατάσταση ΑΚΑ
 • εμβολισμοί κιρσοκήλης
 • αγγειογραφίες και αγγειπλαστική σε φίστουλες και μοσχεύματα αιμοκάθαρσης
 • ενδοαυλική αντιμετώπιση συνδρόμου άνω κοίλης φλέβας
 • διαγνωστικές αγγειογραφίες

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ακτινολογίας και εξειδίκευση στην Επεμβατική Ακτινολογία
 2. Επιμελητής: Σγός(ΥΙ) Επεμβατικός Ακτινολόγος

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας 210 7464265
 • Δντού 210 7464236 και 210 7463921
 • Επιμελητού 210 7464228

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας δεν χορηγεί ειδικότητα.

Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής του 251 ΓΝΑ διενεργούνται σπινθηρογραφήματα όλων των οργάνων του σώματος (καρδιάς, οστών, εγκεφάλου, νεφρών, θυρεοειδούς, πνευμόνων, ήπατος, σπληνός, γαστρεντερικού συστήματος κ.α.) καθώς επίσης και ορμονολογικών εξετάσεων.

Επίσης διενεργείται πληθώρα σπανίων εξετάσεων (Dat-scan, λεμφαγγειογραφία, φρουρού λεμφαδένα, IBZM, ραδιοϊσοτοπική κοιλιογραφία σε κόπωση και ηρεμία κ.α.).

Ως Εργαστήριο Α-3 χορηγεί θεραπευτικές δόσεις I-131 για καρκίνο του θυρεοειδούς αδένα, Y-90 για θεραπεία Non Hodgkin λεμφώματος αλλά και παρηγορητικές θεραπείες για καρκίνο μαστού, προστάτη κ.λ.π.

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Πυρηνικής Ιατρικής
 2. Επιμελητής: –

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Γραμματείας: –
 • Δντού: 210 7463896
 • γ- camera: 210 7464938

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής δεν χορηγεί ειδικότητα. Αναμένεται απάντηση από το ΥΥΚΑ για πιστοποίηση του Εργαστηρίου για χορήγηση της Ειδικότητας της Πυρηνικής Ιατρικής.

Εργαστήρια Βιοπαθολογίας

Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας του 251 ΓΝΑ ασχολείται με:

 • την ανίχνευση διάφορων παθογόνων μικροοργανισμών με καλλιέργειες και άλλες μεθόδους σε διάφορα υγρά και εκκρίματα ασθενών
 • την εκτέλεση δοκιμών ευαισθησίας στα αντιβιοτικά των διαφόρων παθογόνων μικροοργανισμών
 • την εκτέλεση ειδικών εξετάσεων όπως σπερμοδιαγράμματα, ανίχνευση χλαμυδίων, ανίχνευση CL difficile, αντιγόνου Legionella, κ.λ.π.

Στελέχωση

 1. Δντής Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολογίας
 2. Επιμελητής: Σγός(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολογίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463948
 • Επιμελητού: 210 7463852
 • Εργαστηρίου: 210 7464366 και 210 7464367

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Κλινικής Μικροβιολογίας παρέχει πλήρη εκπαίδευση σε ιατρούς για την απόκτηση της Ειδικότητας Βιοπαθολογίας (Μικροβιολογίας). Επίσης εκπαιδεύει ιατρούς άλλων ειδικοτήτων (ουρολόγους, λοιμωξιολόγους κ.λ.π.) που θέλουν να αποκτήσουν χρήσιμες στην ειδικότητα τους γνώσεις καθώς επίσης και παρασκευαστές.

Εργαστήριο Ανοσολογίας

Αντικείμενο

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο την εκτέλεση εξετάσεων αυτοάνοσων νοσημάτων , αντισωμάτων λοιμωδών νοσημάτων, καρκινικών δεικτών και μέτρησης φορτίου ηπατίτιδων, χρησιμοποιώντας μεθόδους Ορολογικές επί πλακός, ELISA, Ανοσοφθορισμού, Νεφελομετρίας, Ανοσοκαθήλωσης και PCR. Πρόσφατα αντικαταστάθηκε το μηχάνημα εκτέλεσης PCR με σύγχρονο νέας τεχνολογίας real time PCR.

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολογίας
 2. Βιολόγοι δύο (2) Μ.Υ. ΠΕ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤ./Βιολ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463948
 • Εργαστηρίου: 210 7464368

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Ανοσολογίας συμμετέχει στο γενικότερο πρόγραμμα χορήγησης χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας.

Εργαστήριο Κλινικής Χημείας

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Κλινικής Χημείας του 251 ΓΝΑ εκτελούνται εξετάσεις βιοχημικού ενδιαφέροντος ,όπως αντιδράσεις χρωματογραφίας, ενζυματικές αντιδράσεις, χρωματομετρικές βασιζόμενες σε ηλεκτροχημειοφωταύγεια, αντιδράσεις στηριζόμενες σε ΜΕΙΑ (Μικροσωματιδιακή Ανοσολογική Ανάλυση), αντιδράσεις σε αρχή ιοντοεπικτικών ηλεκτροδίων και προσδιορισμό επιπέδων βαρέων μετάλλων (π.χ. Pb).

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου
 2. Επιμελητής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463989
 • Επιμελητού: 210 7463636
 • Εργαστηρίου: 210 7464379

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Κλινικής Χημείας συμμετέχει στο γενικότερο πρόγραμμα χορήγησης χρόνου εκπαίδευσης στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας.

Εργαστήριο Αιματολογικού

Αντικείμενο

Στο Εργαστήριο Αιματολογικού του 251 ΓΝΑ, που διαθέτει αυτόματους αιματολογικούς και ανοσολογικούς αναλυτές τελευταίας τεχνολογίας, διενεργούνται εργαστηριακές εξετάσεις, όπως:

 • Γενική Αίματος, ΔΕΚ
 • Εργαστηριακή Διερεύνηση Αναιμιών
 • ΤΚΕ
 • Έλεγχος Παραγόντων Πήξεως (PT, PTT, INR, FIB, D-Dimers)
 • Έλεγχος Θρομβοφιλίας (Πρωτεϊνη C, S, Αντιθρομβίνη ΙΙΙ)
 • Μέτρηση Β12, φυλλικού οξέος, φεριτίνης
 • Ηλεκτροφόρηση αιμοσφαιρίνης – διερεύνηση αιμοσφαιρινοπαθειών
 • Μέτρηση G6PD

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου
 2. Επιμελητής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463989
 • Εργαστηρίου: 210 7464370

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Εργαστήριο Αιματολογικού χορηγεί τον αντίστοιχο χρόνο Αιματολογίας στην ειδικότητα της Βιοπαθολογίας.

Υπηρεσία Αιμοδοσίας

Αντικείμενο

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας του 251 ΓΝΑ λειτουργεί ως Νοσοκομειακή Τράπεζα Αίματος παρακολουθώντας τις ανάγκες αίματος του Νοσοκομείου και φροντίζοντας για την εξασφάλισή τους. Ως αντικείμενο έχει:

 • τη συλλογή αίματος από εθελοντές αιμοδότες
 • τον έλεγχο του αίματος των εθελοντών αιμοδοτών για τον ιό HIV (HIC 1,2 go, HIV Ag/Ab). Ηπατίτιδα Β (HbsAg, antiHb), Ηπατίδιδα C (antiHCV), HTLV (AntiHTLV) και σύφιλη (RPR)
 • τον μοριακό έλεγχο (ΝΑΤ) του αίματος για HBV, HCV, HIV σε συνεργασία με το Γ.Κ. Αθηνών
 • την επεξεργασία, αποθήκευση και διανομή του αίματος που προορίζεται για μετάγγιση
 • την κάλυψη των αναγκών των ασθενών του Νοσοκομείου σε Πλάσμα και Αιμοπετάλια
 • την πραγματοποίηση των διαδικασιών συμβατότητας και αναγκαίων ανοσοαιματολογικών εξετάσεων (Ομάδα αίματος, Rhesus, Coombs)
 • την πραγματοποίηση εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου

Σε εξωτερικούς ασθενείς διενεργούνται εξετάσεις Ομάδας Αίματος- Rhesus, Coombs ( άμεση – έμμεση ), HIV, HTLV

Στελέχωση

 1. Δντής Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου
 2. Επιμελητής Σγός(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντής 210 7463995
 • Υπηρεσίας Αιμοδοσίας 210 7464384 και 210 7464365

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας παρέχει εκπαίδευση σε ειδικευόμενους Ιατρούς Βιοπαθολογίας στα πλαίσια χορήγησης της ανωτέρω ειδικότητας.

Γραφείο Αιμοληψιών

Αντικείμενο

Στο Γραφείο Αιμοληψιών των Εργαστηρίων Βιοπαθολογίας διενεργούνται έκτακτες αιμοληψίες από 09:30π.μ.-12:00μ.μ. Οι απαντήσεις παραλαμβάνονται από τον ειδικό χώρο στο ισόγειο του Κεντρικού Κτιρίου του Νοσοκομείου.

Στελέχωση

 1. Προϊστάμενος: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Βιοπαθολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Προϊσταμένου: 210 7463636
 • Γραφείου: 210 7464379

Εργαστήριο Παθολογοανατομίας-Κυτταρολογίας

Τμήμα Παθολογοανατομίας

Αντικείμενο

Στο Τμήμα Παθολογοανατομίας του 251 ΓΝΑ διενεργούνται ιστολογικές εξετάσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών του Νοσοκομείου. Συγκεκριμένα διενεργούνται:

 • ιστολογικές εξετάσεις διαφόρων χειρουργικών παρασκευασμάτων όλων των οργάνων και ιστών
 • εξέταση βιοπτικών υλικών (μικροβιοψίες)
 • ταχείες (διεγχειρητικές) βιοψίες

Στελέχωση

 1. Δντής : Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Παθολογοανατόμου
 2. Επιμελητής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Παθολογοανατόμου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463780
 • Επιμελητού: 210 7464826
Τμήμα Κυτταρολογίας

Αντικείμενο

Στο Τμήμα Κυτταρολογίας του 251 ΓΝΑ διενεργούνται κυτταρολογικές εξετάσεις των δικαιούχων παροχής υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου.

Στελέχωση

 1. Δντής: Σγός(ΥΙ) με ειδκότητα Κυτταρολογίας
 2. Επιμελητής: –

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • Τμήματος: 210 7464941
Τμήμα Κυτταρικής Μοριακής Παθολογοανατομίας

Αντικείμενο

Το Τμήμα Κυτταρικής Μοριακής Παθολογοαντομίας έχει ως αντικείμενο τη χρήση μοριακών τεχνικών (πχ.ανοσοϊστοχημείας) για την ολοκληρωμένη παθολογοανατομική διερεύνηση των περιστατικών.

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Παθολογοανατόμου
 2. Βιολόγος: Εφ.Σγός(ΒΙΟΛ.)

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7464826
 • Βιολόγου: 210 7463672
Τμήμα Ιατροδικαστικής

Αντικείμενο

Το Τμήμα Ιατροδικαστικής του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο την ιατροδικαστική διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων της ΠΑ.

Στελέχωση

 1. Τμχης: Σγός(ΥΙ) με ειδικότητα Παθολογοανατόμου και ειδίκευση στην Ιατροδικαστική

Τηλέφωνο Επικοινωνίας

 • 210 7463558