Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Αντικείμενο

Σκοπός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός του Νοσοκομείου με δομή και οργάνωση που να έχει τη δυνατότητα για φροντίδα και υποστήριξη των ζωτικών λειτουργιών σε βαριά πάσχοντες ασθενείς που έχουν πραγματικά ή δυνητικό κίνδυνο θανάτου.

Η κύρια διαφορά της παροχής υπηρεσιών υγείας με τις άλλες υπηρεσίες είναι οι “αξίες της”:

Διατήρηση της υγείας και της ζωής. Η διατήρηση της υγείας και της ζωής είναι ηθική υποχρέωση.

Οι δυνατότητες παρεμβάσεων περιλαμβάνουν τον έλεγχο και την υποστήριξη όλων των ζωτικών λειτουργιών με επεμβατικούς και με μη επεμβατικούς τρόπους, όπως μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, αιμοδυναμική υποστήριξη με ινότροπα κα αγγειοδραστικά και τεχνικές εξωνεφρικής κάθαρσης.

Στελέχωση

  • Δντής (ΥΙ) με ειδικότητα Αναισθησιολογίας – Εντατικολόγος
  • Επιμελητής(ές) –

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210 7777711 & 210 7464400

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας χορηγεί πιστοποιητικό εξειδίκευσης στην Εντατική Θεραπεία. Εκπαιδεύονται δύο (2) εξειδικευμένοι και με δυνατότητα και άλλων δυο (2) θέσεων που δεν έχουν ακόμα ενεργοποιηθεί.

Στην Εντατική Θεραπεία εκπαιδεύονται Ιατροί διαφόρων Ειδικοτήτων (Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, Χειρουργοί), προκειμένου να ολοκληρώσουν τον κύκλο εκπαιδεύσεώς τους όπως ορίζεται από τις εγκυκλίους του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.