Δνση Νοσηλευτικού Τομέα

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικού Τομέα αποτελείται από τέσσερις (4) Νοσηλευτικές Εποπτείες (Χειρουργικού Τομέα, Παθολογικού Τομέα, Ειδικών Τμημάτων και Ε.Ι.-Εργαστηρίων-ΤΕΠ), που εποπτεύονται από τις αντίστοιχες-ους Επόπτριες-τες.

Επόπτης Νοσηλευτικής Χειρουργικού

Στον Επόπτη Νοσηλευτικής Χειρουργικού Τομέα υπάγονται οι παρακάτω Κλινικές:

 • Γυναικολογική
 • Μικτή Χειρουργική Σμτών
 • Ορθοπεδική – Πλαστική Χειρουργική
 • Ουρολογική – Ωτορινολαρυγγολογική
 • Β΄Χειρουργική
 • Γναθοχειρουργική – Νευροχειρουργική – Οφθαλμολογική
 • Α΄ Χειρουργική – Αγγειοθωρακοχειρουργική
 • Φυσικής Αποκατάστασης

Επόπτης Νοσηλευτικής Παθολογικού Τομέα

Στον Επόπτη Νοσηλευτικής Παθολογικού Τομέα υπάγονται οι παρακάτω Κλινικές:

 • Ψυχιατρική
 • Μεικτά Παθολογικά – Λοιμώδη
 • Καρδιολογική – Δερματολογική
 • Πνευμονολογική – Ρευματολογική – Νεφρολογική
 • Ογκολογική – Αιματολογική
 • Α΄και Β΄Παθολογική
 • Νευρολογική – Γαστρεντερολογική – Ενδοκρινολογική
 • Γ΄Παθολογική

Επόπτης Νοσηλευτικής Ειδικών Τμημάτων

Στον Επόπτη Νοσηλευτικής Ειδικών Τμημάτων υπάγονται:

 • Τα Γενικά Χειρουργεία 4ου ορόφου
 • Τα Γενικά Χειρουργεία 5ου ορόφου
 • Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Γενική)
 • Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Καρδιολογική)
 • Το Τμήμα Αναισθησιολογίας – Ανάνηψης και Χρόνιου Πόνου
 • Η Κεντρική Αποστείρωση
 • Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού
 • Το Αιμοδυναμικό Εργαστήριο & Εργ.Επεμβατικής Ακτινολογίας

Επόπτης Νοσηλευτικής Εξωτ.Ιατρείων-Εργαστ.-ΤΕΠ

Στον Επόπτη Νοσηλευτικής Εξωτ.Ιατρείων-Εργαστ.-ΤΕΠ υπάγονται τα Εξωτερικά Ιατρεία των Δνσεων Χειρουργικού και Παθολογικού Τομέα καθώς και:

 • Το Εργαστήριο Μαγνητικής Τομογραφίας
 • Το Εργαστήριο Αξονικής Τομογραφίας.
 • Το Αγγειολογικό Εργαστήριο.
 • Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ), συμπεριλαμβανομένης και της Γραμματείας
 • Το Γναθοπροσωπικό Ιατρείο.
 • Το Καρδιολογικό Εργαστήριο.
 • Το Εργαστήριο Υπερηχοτομογραφίας
 • Το Νευροφυσιολογικό Εργαστήριο.
 • Η Αιμοδοσία.
 • Το Νεκροτομείο
 • Η Ιματιοθήκη

Κάθε Νοσηλευτική Εποπτεία παρακολουθεί και ελέγχει τη νοσηλευτική φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς των αντίστοιχων Κλινικών, Τμημάτων, Εργαστηρίων και Εξωτερικών Ιατρείων του Νοσοκομείου.

Η ποιότητα της νοσηλευτικής φροντίδας παρέχεται σε συνεργασία με όλους τους Τομείς και τις Διευθύνσεις του Νοσοκομείου.