Δνση Φαρμακευτικού Τομέα

Τμήματα

Τμήμα Νοσοκομειακού Φαρμακείου

Αντικείμενο

Το Τμήμα του Νοσοκομειακού Φαρμακείου του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο:

 • τη χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σε νοσηλευόμενους ασθενείς μέσω των Κλινικών του Νοσοκομείου
 • τη χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων σε Στρατεύσιμους και Μαθητές Παραγωγικών Σχολών
 • τη χορήγηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων υψηλού κόστους σε εξωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται και παρακολουθούνται στο 251 ΓΝΑ
 • την άσκηση Κλινικής Φαρμακευτικής

Στελέχωση

 1. Τμχης: Ασμχος Υγειονομικού με ειδικότητα Φαρμακοποιού
 2. Λοιπό Προσωπικό: Αξκοι (ΥΦ) και Υπξκοί Βοηθοί Φαρμακείου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Τμχου: 210 7463578
 • Χορήγησης Φαρμάκων σε Κλινικές 210 7464965
 • Χορήγησης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους 210 7463998

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Τμήμα Νοσοκομειακού Φαρμακείου δέχεται φοιτητές Φαρμακευτικής για πρακτική άσκηση σε αριθμό ανάλογα με τους υπηρετούντες σε αυτό Στρατιωτικούς Φαρμακοποιούς.

Το Τμήμα Νοσοκομειακού Φαρμακείου δεν χορηγεί ειδικότητα.

Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου

Αντικείμενο

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου έχει ως αντικείμενο την διάθεση σε μειωμένες τιμές φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως αυτοί που περιγράφονται στην Φ.700/47/81659/Σ.266/23-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το ποσοστό μείωσης των τιμών καθορίζεται με την Φ.700/95/82967/Σ.415/31-7-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Στελέχωση

 1. Τμχης Αξκός Υγειονομικού με ειδικότητα Φαρμακοποιού
 2. Λοιπό Προσωπικό Αξκοί (ΥΦ) και Υπξκοι Βοηθοί Φαρμακείου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Τμχου: 210 7463749
 • Εξυπηρέτησης Κοινού: 210 7464970
 • Παραγγελιών – Εκκρεμοτήτων: 210 7464971

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου δέχεται φοιτητές Φαρμακευτικής για πρακτική άσκηση σε αριθμό ανάλογο με τους υπηρετούντες σε αυτό Στρατιωτικούς Φαρμακοποιούς.

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου δεν χορηγεί ειδικότητα.

Θέση – Ωράριο Λειτουργίας

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου βρίσκεται στο χώρο δίπλα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 251 ΓΝΑ.

Λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου, Κυριακής και Επίσημων Αργιών), όλο το χρόνο από τις 08:00 έως τις 14:00.

Απογραφές

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου παραμένει κλειστό λόγω Τακτικών Οικονομικών Απογραφών τρεις (3) φορές ετησίως (τέλη Ιανουαρίου, τέλη Μαΐου και τέλη Σεπτεμβρίου), καθώς και όποτε γίνονται αλλαγές τιμών φαρμάκων ή ΦΠΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, οι ημερομηνίες των απογραφών προγραμματίζονται ώστε να μην συμπίπτουν με τα υπόλοιπα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες απογραφής γίνονται σχετικές ανακοινώσεις.

Εξυπηρέτηση

Στο Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου λειτουργεί σύστημα προτεραιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ισχύς Συνταγών

Οι συνταγές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία συνταγογράφησης.

Τμήμα Υπηρεσίας Υγειονομικού Ελέγχου

Αντικείμενο

Το Τμήμα Υπηρεσίας Υγειονομικού Ελέγχου του 251 ΓΝΑ καλύπτει:

 • την έκδοση Ατομικών Βιβλιαρίων Νοσηλείας (Α.Β.Ν.) στους δικαιούχους
 • τον έλεγχο δικαιώματος παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης από την Π.Α. σε μέλη οικογένειας Στρατιωτικών
 • την έκδοση της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας (ΕΚΑΑ)
 • τον έλεγχο δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης
 • την εφαρμογή των διατάξεων παροχής Υγειονομικής Περίθαλψης του ΥΥΚΑ στην Π.Α. μετά από σχετική έγκριση της ΓΕΑ/ΔΥΓ

Στελέχωση

 1. Τμχης Αξκός Υγειονομικού με ειδικότητα Φαρμακοποιού
 2. Λοιπό Προσωπικό Υγειονομικό Προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων καθώς και Πολιτικό Προσωπικό

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Τμχη: 210 7463716
 • Γραφείου Έκδοσης Α.Β.Ν.: 210 7464538, 210 7463500 και 210 7463521
 • Γραφείου Εκδοσης ΕΚΑΑ: 210 7464531, 210 7464539 και 210 7463535
 • Γραφείου Ελέγχου Υγειονομικής Περίθαλψης: 210 7464537, 310 7464546 και 210 7463907

Συμβεβλημένα Εργαστήρια και Ιατροί

Ισχύουν οι συμβάσεις του ΥΠΕΘΑ οι οποίες είναι ανηρτημένες στο www.army.gr