Δνση Χειρουργικού Τομέα

Κλινικές

Α΄Χειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Α΄Χειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με όλο το φάσμα των χειρουργικών παθήσεων στα πλαίσια της ειδικότητας της γενικής χειρουργικής, σε προγραμματισμένη αλλά και σε επείγουσα βάση. Συγκεκριμένα ασχολείται με την διάγνωση, προεγχειρητική προετοιμασία, χειρουργική/ή και συντηρητική θεραπεία αλλά και την μετεγχειρητική παρακολούθηση και αποθεραπεία των ασθενών με:

 • χειρουργικές παθήσεις των ενδοκοιλιακών οργάνων, του κοιλιακού τοιχώματος και του οπισθοπεριτοναϊκού χώρου
 • χειρουργικές παθήσεις του δέρματος, των μαστών και των ενδοκρινών αδένων

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού.
 2. Επιμελητές: Ένας (1) Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού και ένας (1) Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464825
 • Δντού: 210 7463630
 • Επιμελητών: 210 7463742 & 210 7463618
 • Ειδικευομένων Ιατρών: 210 7463880

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Κλινική παρέχει εκπαίδευση για τρία (3) έτη στο αντικείμενο της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής και για τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης στην γενική χειρουργική στα πλαίσια των λοιπών χειρουργικών ειδικοτήτων. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής στα πλαίσια ενάσκησης της ειδικότητας της γενικής χειρουργικής.

Β΄Χειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Β΄Χειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την άσκηση της γενικής χειρουργικής σε επίπεδο οξέων και χρονίων νοσημάτων. Συγκεκριμένα ασχολείται:

 • με την θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων των ενδοκοιλιακών οργάνων (χειρουργική του ήπατος, του παγκρέατος, των χοληφόρων, της σπληνός, του ανώτερου και κατώτερου γαστρεντερολογικού σωλήνα)
 • την λαπαροσκοπική χειρουργική (ερευνητική λαπαροσκόπηση, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση διαφραγματοκήλης, χολιλιθιάσεως, πολυπόδων και φλεγμονωδών παθήσεων παχέος εντέρου, όγκων επινεφριδίων, σκωληκοειδίτιδας)
 • την χειρουργική των ενδοκρινών αδένων (θυρεοειδούς, παραθυρεοειδών αδένων και επινεφριδίων)
 • την Βαριατρική χειρουργική (λαπαροσκοπική sleeve γαστερεκτομή, τοποθέτηση γαστρικών δακτυλίων)
 • τη χειρουργική του μαστού
 • την χειρουργική θεραπεία των κηλών των κοιλιακών τοιχωμάτων

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού, Διδάκτωρ Πανεπιστήμιου Αθηνών.
 2. Επιμελητές: Ένας (1) Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού και δύο (2) Επγοι (ΥΙ) με ειδικότητα Γενικού Χειρουργού.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464725
 • Δντού: 210 7463725
 • Επιμελητών: 210 7463873 και 210 7463872
 • Ειδικευομένων Ιατρών: 210 7463881

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Κλινική παρέχει εκπαίδευση για τρία (3) έτη στο αντικείμενο της ειδικότητας της Γενικής Χειρουργικής και για τον απαιτούμενο χρόνο εκπαίδευσης στην γενική χειρουργική στα πλαίσια των λοιπών χειρουργικών ειδικοτήτων. Η εκπαίδευση των ειδικευομένων περιλαμβάνει τη συμμετοχή τους σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής στα πλαίσια ενάσκησης της ειδικότητας της γενικής χειρουργικής.

Αγγειοχειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την πρόληψη και την αντιμετώπιση των αγγειακών παθήσεων. Το εύρος των επεμβάσεων που διενεργεί (κλασσικής και ενδαγγειακής χειρουργικής) καλύπτει σχεδόν όλο το φάσμα της ειδικότητας.

 • ανευρυσματική νόσος: κλασσική χειρουργική αντιμετώπιση, ενδαγγειακή αντιμετώπιση απλών ή σύνθετων (θυριδωτών, διακλαδούμενων κ.λ.π.) μοσχευμάτων
 • περιφερική αγγειοπάθεια: περιφερικές παρακάμψεις (bypass), αγγειοπλαστική, τοποθέτηση ενδαγγειακών ναρθήκων (stent)
 • εγκεφαλική ισχαιμία: ενδαρτηρεκτομή καρωτίδας, αγγειοπλαστική και τοποθέτηση stent
 • αγγειακές προσπελάσεις σε ασθενείς με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • κιρσοί: σαφηνεκτομή, ενδοφλεβική εξάλειψη (endovenous ablation)

Στελέχωση

 1. Δντης: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Αγγειοχειρουργού και εξειδίκευση στην Ενδαγγειακή Χειρουργική
 2. Επιμελητές: Ένας (1) Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Αγγειοχειρουργού και εξειδίκευση στην Ενδαγγειακή Χειρουργική και ένας (1) με ειδικότητα Αγγειοχειρουργού και εξειδίκευση στις Φλεβικές Παθήσεις

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής : 210 7464825
 • Δντου: 210 7463638
 • Επιμελητών: 210 7463657 & 2107463659

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Αγγειοχειρουργική Κλινική δεν χορηγεί ειδικότητα.

Θωρακοχειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Θωρακοχειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο την άσκηση της χειρουργικής των ενδοθωρακικών οργάνων εκτός καρδίας σε επίπεδο οξέων και χρονίων νοσημάτων, εκτός των επεμβάσεων που απαιτούν χρήση εξωσωματικής κυκλοφορίας όπως οι καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • την θεραπεία των χειρουργικών παθήσεων των πνευμόνων ιδιαίτερα με τον καρκίνο πνεύμονος του οισοφάγου, του μεσοθωρακίου υπεζωκότα και του θωρακικού τοιχώματος.
 • την θωρακοσκοπική χειρουργική V.A.T.S. στην αντιμετώπιση πλευριτικών συλλογών πνευμονοθώρακα, διενέργεια βιοψιών και παθήσεων πνεύμονος.

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Θωρακοχειρουργού
 2. Επιμελητές: δύο (2) Αξκοί (ΥΙ) υπό ειδίκευση

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464825
 • Δντού: 210 7463744

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Θωρακοχειρουργική Κλινική δεν χορηγεί ειδικότητα.

Νευροχειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Νευροχειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την αντιμετώπιση τραύματος πολυτραυματία, ανοικτών και κλειστών ΚΕΚ, κακώσεων Σ.Σ., αυτομάτων ενδοεγκεφαλικών, υπαραχνοειδών αιμορραγιών, χειρουργικής ανευρυσμάτων εγκεφάλου ως επείγουσας χειρουργικής, καλύπτοντας το φάσμα των ηλικιών από 15 ετών και άνω. Συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • την χειρουργική όγκων ΚΝΣ, νωτιαίου μυελού και όγκων Σ.Σ. με μικροχειρουργική
 • την ενδοσκοπική χειρουργική ΚΝΣ, Σ..Σ.
 • την στερεοτακτική χειρουργική και την χειρουργική της Ν. Parkinson
 • τις εκφυλιστικές παθήσεις Σ.Σ. πλην της σκολιώσεως, με ανοικτές μεθόδους, μικροχειρουργική και ενδοσκοπική χειρουργική
 • τις διαδερμικές τεχνικές παθήσεων Σ.Σ. και με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές παθήσεων Σ.Σ.
 • την χειρουργική αντιμετώπιση του χρονίου πόνου και της σπαστικότητας

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Νευροχειρουργού και εξειδίκευση στην Λειτουργική Νευροχειρουργική, στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Σ.Σ. , στις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, ΚΝΣ/Σ.Σ.
 2. Επιμελητές: Ένας (1) Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Νευροχειρουργού και εξειδίκευση στην Ενδοσκοπική Χειρουργική ΚΝΣ-Σ.Σ., Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές, Στερεοταξία και ένας (1) Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Νευροχειρουργού και εξειδίκευση στην Ενδοσκοπική Χειρουργική Σ.Σ. και στην Αντιμετώπιση Χρονίου Πόνου.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464625
 • Δντου: 210 7463830
 • Επιμελητών: 210 7463857 και 210 7463914
 • Ιατρών: 210 7464646

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Νευροχειρουργική Κλινική παρέχει εκπαίδευση στην αντιμετώπιση ΚΕΚ/Κακώσεων Σ.Σ., και στην προεγχειρητική/μετεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών. Είναι σε εξέλιξη η έγκριση λήψης ειδικότητας δύο (2) ετών Νευροχειρουργικής και συμμετοχής σε όλο το φάσμα εργασιών της Κλινικής.

Οφθαλμολογική Κλινική

Αντικείμενο

Η Οφθαλμολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την αντιμετώπιση των οφθαλμολογικών παθήσεων και την χειρουργική αντιμετώπιση του καταρράκτη, του γλαυκώματος, των παθήσεων οπισθίου ημιμορίου και με επεμβάσεις κόγχου και βλεφάρων.

Στελέχωση

 1. Δντης : Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Οφθαλμολογίας και εξειδίκευση στον καταρράκτη και Laser
 2. Επιμελητές : Δύο (2) Ασμχοι (ΥΙ) με ειδικότητα Οφθαλμολογίας και εξειδίκευση στα γλαύκωμα και καταράχτη

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464625
 • Δντού: 210 7463971
 • Επιμελητών: 210 7463941 και 210 7463621

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Οφθαλμολογική Κλινική παρέχει 2,5 έτη ειδικότητας στην Οφθαλμολογία σε τέσσερις (4) ειδικευόμενους που συμμετέχουν στα χειρουργεία και σε όλες τις δραστηριότητες της Κλινικής.

Α΄Ορθοπαιδική Κλινική

Αντικείμενο

Αντικείμενο της Α΄Ορθοπαιδικής Κλινικής του 251 ΓΝΑ είναι η αντιμετώπιση τραύματος πολυτραυματία, οι εσωτερικές και εξωτερικές οστεοσυνθέσεις, οι κλάσεις αρθροπλαστικής και η αρθροσκοπική χειρουργική. Συγκεκριμένα:

 • ορθοπεδικοί χειρουργική που καλύπτει το φάσμα των ηλικιών από 15 ετών και άνω
 • χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων (εσωτ./εξωτ. Οστεοσύνθεση)
 • ενδομυελικές ηλώσεις
 • αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος (αρθροσκοπική αντιμετώπιση ρήξεων μηνίσκου, αρθροσκοπική αντιμετώπιση ΠΧΣ)
 • αρθροσκοπική χειρουργική λοιπών αρθρώσεων (ώμου)
 • αρθροπλαστικές ισχίου, γόνατος, ώμου
 • χειρουργική αντιμετώπιση άκρας χειρός

Στελέχωση

 1. Δντής: Σμχος(ΥΙ) με ειδκότητα Ορθοπαιδικού και εξειδίκευση στην Τραυματιολογία & Αρθροσκοπική Χειρουργική
 2. Επιμελητές: Ένας (1) Σμχος(ΥΙ) και ένας (1) Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ορθοπαιδικού και εξειδίκευση στην Τραυματιολογία & Αρθροσκοπική Χειρουργική

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464325
 • Δντού: 210 7463945
 • Επιμελητών: 210 7463713 και 210 7463685

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Α΄Ορθοπαιδική Κλινική χορηγεί πλήρη ειδικότητα Ορθ/κής (6 έτη). Παρέχεται εκπαίδευση στην αντιμετώπιση του πολυτραυματία, στην εσωτερική οστεοσύνθεση, στην αρθροσκοπική χειρουργική, στις ολικές αρθροπλαστικές και στην προεγχειρητική/μετεγχειρητική αντιμετώπιση ασθενών.

B΄Ορθοπαιδική Κλινική

Αντικείμενο

Η Β΄Ορθοπαιδική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την άσκηση της γενικής Ορθοπαιδικής Χειρουργικής και Τραυματιολογίας, σε ενήλικες ασθενείς σε επίπεδο οξέων και χρονίων ορθοπεδικών παθήσεων και κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος. Συγκεκριμένα ασχολείται με:

 • την γενική αντιμετώπιση τραύματος πολυτραυματία
 • την χειρουργική αντιμετώπιση καταγμάτων
 • την αρθροσκοπική χειρουργική γόνατος και άλλων μεγάλων αρθρώσεων
 • τις αρθροπλαστικές τελευταίας γενιάς όλων των μεγάλων αρθρώσεων
 • τις μεγαπροθέσεις για ογκολογικά περιστατικά
 • τις ειδικής κατασκευής προθέσεις για εξειδικευμένα ορθοπεδικά χειρουργεία

Στελέχωση

 1. Δντης: Σμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ορθοπαιδικού και εξειδίκευση στην Τραυματιολογία
 2. Επιμελητές: Δύο (2) με ειδικότητα Ορθοπεδικού και εξειδίκευση στην Τραυματιολογία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464375
 • Δντού: 210 7463705
 • Επιμελητών: 210 7463911

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Β΄Ορθοπαιδική Κλινική δεν χορηγεί ειδικότητα.

Ουρολογική Κλινική

Αντικείμενο

Η Ουρολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο την διάγνωση, αντιμετώπιση και παρακολούθηση προβλημάτων-παθήσεων που άπτονται του ουροποιητικού συστήματος του άνδρα ή της γυναίκας καθώς και του γεννητικού συστήματος του άνδρα. Η χειρουργική αντιμετώπιση των περισσότερων παθήσεων προσφέρεται, πέραν των κλασσικών, και με μεθόδους << αιχμής τεχνολογίας>> (π.χ. λαπαροσκοπική νεφρεκτομή, laser προστατεκτομή, διαδερμική νεφρολιθοτριψία κ.α.) Ενδεικτικά καλύπτει:

 • καλοήθεις παθήσεις ούρησης (ή/και ) λοιμώξεις σε άνδρες και γυναίκες
 • λιθιάσεις ουροποιητικού συστήματος
 • κακοήθεις παθήσεις ουροποιητικού (νεφροί – ουροδόχος κύστη) σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και γεννητικού συστήματος ανδρών (προστάτης – όρχεις – πέος)

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ουρολογίας και μετεκπαίδευση σε Ενδοουρολογία
 2. Επιμελητές: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ουρολογίας και μετεκπαίδευση στην Νευροουρολογία, Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ουρολογίας και μετεκπαίδευση στην Λαπαροσκοπική Ουρολογία και Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Ουρολογίας και μετεκπαίδευση σε Ρομποτικά Υποβοηθούμενη Λαπαροσκοπική Ουρολογία

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464524 και 210 7464525
 • Δντού: 210 7463973
 • Επιμελητών: 210 7463897 – 210 7463662 και 210 7463849

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Ουρολογική Κλινική παρέχει πλήρη ειδικότητα Ουρολογίας (4) έτη σε μία (1) θέση ειδικευόμενου.

ΩΡΛ Κλινική

Αντικείμενο

Η ΩΡΛ Κλινική ασχολείται με την αντιμετώπιση των παθήσεων ώτων, ρινός, λάρυγγος και χειρουργικής κεφαλής και τραχήλου. Συγκεκριμένα καλύπτει:

 • Ωτοχειρουργικές επεμβάσεις
 • Ρινοχειρουργικής: λειτουργικής ενδοσκοπικής χειρουργικής παραρρινίων, ρινοπλαστικής (ανοικτής ή κλειστής) balloon sinusoplasty
 • Λάρυγγος και τραχήλου: συγγενείς και επίκτητες παθήσεις (καρκίνος με λεμφαδενικό καθαρισμό κ.λ.π.)
 • Χειρουργικής σιελογόνων αδένων (συμπεριλαμβανομένης της επεμβατικής σιαλενδοσκόπησης)

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας
 2. Επιμελητές: τρείς (3) με ειδικότητα Ωτορινολαρυγγολογίας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464525
 • Δντού: 210 7463960
 • Επιμελητών: 210 7463679 και 210 7463661

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η ΩΡΛ Κλινική δεν χορηγεί ειδικότητα.

Κλινική Αναισθησιολογική – Ανάνηψης & Χρονίου Πόνου

Αντικείμενο

Η Αναισθησιολογική Κλινική – Ανάνηψης & Χρόνιου Πόνου παρέχει τις κατάλληλες συνθήκες για την προετοιμασία και την ασφαλή προεγχειρητική φροντίδα των ασθενών. Συγκεκριμένα:

 • την προεγχειρητική αξιολόγηση και την προετοιμασία των ασθενών προς το χειρουργείο
 • την ασφαλή χορήγηση αναισθησίας ανάλογα με τον τύπο της επέμβασης και την κατάσταση του ασθενούς, καθώς και την διεγχειρητική παρακολούθηση των ζωτικών παραμέτρων χρησιμοποιώντας ποικιλία τεχνικών (π.χ. γενική αναισθησία, περιοχική, αποκλεισμό νεύρων, ενσυνείδητη καταστολή)
 • την άμεση μετεγχειρητική παρακολούθηση και φροντίδα των ασθενών σε ειδικά εξοπλισμένο χώρο ανάνηψης καθώς και την ανακούφιση των ασθενών από τον μετεγχειρητικό πόνο χρησιμοποιώντας ποικιλία επεμβατικών ή μη τεχνικών
 • τη χορήγηση αναισθησίας σε χώρους εκτός χειρουργείων εφόσον κρίνεται απαραίτητο όπως στο Εργαστήριο Επεμβατικής Ακτινολογίας κατά την διάρκεια ενδοσκοπικών εξετάσεων στο Ενδοσκοπικό Εργαστήριο της Γαστρεντερολογικής Κλινικής, στο Αιμοδυναμικό Εργαστήριο κ.λ.π.
 • την κάλυψη επειγόντων περιστατικών και την υποστήριξη βαρέως πασχόντων ασθενών τόσο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών όσο και στις Κλινικές του Νοσοκομείου
 • την κάλυψη αναγκών της Ομάδας ΚΑΡΠΑ που ανταποκρίνεται στις κλήσεις για καρδιοαναπνευστική ανακοπή εντός του Νοσοκομείου
 • την τοποθέτηση κεντρικών φλεβικών καθετήρων σε ασθενείς τόσο των παθολογικών όσο και των χειρουργικών Κλινικών
 • τη διαχείριση περιστατικών Χρόνιου Πόνου με τεχνικές έγχυσης φαρμάκων επισκληριδίως
 • την κάλυψη αναγκών σε διακομιδές και Αεροδιακομιδές ασθενών προς το 251 ΓΝΑ που χρήζουν υποστηρίξεως από Ιατρό Αναισθησιολόγο

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Αναισθησιολόγου
 2. Επιμελητές: επτά (7) με ειδικότητα Αναισθησιολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7464442
 • Επιμελητών: 210 746440
 • Αίθουσας Ανάνηψης: 210 7464445

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Κλινική Αναισθησιολογική – Ανάνηψης & Χρόνιου Πόνου χορηγεί πλήρη ειδικότητα πέντε (5) ετών για πέντε (5) θέσεις ειδικευομένων.

Γυναικολογική Κλινική

Αντικείμενο

Η Γυναικολογική Κλινική του 251 ΓΝΑ ασχολείται με την παροχή γυναικολογικών ιατρικών υπηρεσιών υγείας σε επίπεδο οξέων και χρόνιων νοσημάτων. Συγκεκριμένα έχει ως αντικείμενο:

 • την λαπαροσκοπική χειρουργική (ερευνητική λαπαροσκόπηση, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση κύστεων ωοθήκης, πλαστική σαλπίγγων, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ενδομητριώσεως, λαπαροσκοπική αντιμετώπιση ινομυωμάτων μήτρας, λαπαροσκοπική υστερεκτομή και λοιπών καλοήθων νόσων γυναικολογικού ενδιαφέροντος)
 • την χειρουργική θεραπεία ογκολογικών γυναικολογικών παθήσεων
 • την ουρολογυναικολογική χειρουργική (τοποθέτηση κολπικής ταινίας για ακράτεια ούρων, τοποθέτηση πλέγματος για αποκατάσταση βλαβών πρόσθιου κολπικού τοιχώματος- κυστεοκήλης, τοποθέτηση πλέγματος για την αποκατάσταση βλαβών οπισθίου κολπικού τοιχώματος-ορθοκήλης, κολπική υστερεκτομή)
 • την κλασσική (ανοικτή) χειρουργική καλοήθων νόσων γυναικολογικού ενδιαφέροντος-λαπαροτομία (κοιλιακή υστερεκτομή, εκπυρήνιση ινομυωμάτων μήτρας, αντιμετώπιση κύστεων ωοθήκης, πλαστική σαλπίγγων)
 • την χειρουργική θεραπεία οξέων περιστατικών (απόστημα βαρθολινείου αδένα, δοκιμαστική απόξεση ενδομητρίου σε μητρορραγίες κ.λ.π.)

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γυναικολόγου
 2. Επιμελητές: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Γυναικολόγου και Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Γυναικολόγου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464725
 • Δντού: 210 7463782
 • Επιμελητών: 210 7463692

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Παρέχεται εκπαίδευση σε εκπαιδευόμενους με τακτικά μαθήματα. Η Γυναικολογική Κλινική δε χορηγεί ειδικότητα.

Πλαστική & Επανορθωτική Χειρουργική Κλινική

Αντικείμενο

Η Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ έχει ως αντικείμενο την αποκατάσταση τραυμάτων και κακώσεων μαλακών μορίων, την αποκατάσταση και αφαίρεση βλαβών καλοήθων και κακοήθων τόσο του δέρματος όσο και των μαλακών μορίων, την αποκατάσταση τοπικών ελλειμμάτων, την αντιμετώπιση εγκαυμάτων καθώς την πλειοψηφία παθήσεων της άκρας χειρός. Επιπρόσθετα αντιμετωπίζονται συγγενείς ανωμαλίες και δυσμορφίες που επηρεάζουν τις δραστηριότητες και την ψυχολογία του ασθενούς.

Στελέχωση

 1. Δντής: Ασμχος(ΥΙ) με ειδικότητα Πλαστικού Χειρουργού
 2. Επιμελητές: Ασμχος(ΥΙ) και Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Πλαστικού Χειρουργού

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Κλινικής: 210 7464525
 • Δντού: 210 7463708
 • Επιμελητών 210 7463790 και 210 7463651

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Πλαστική και Επανορθωτική Χειρουργική Κλινική του 251 ΓΝΑ δεν χορηγεί ειδικότητα.

Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης - Τμήμα Φυσικοθεραπευτηρίου

Αντικείμενο

Η Κλινική στην παρούσα φάση δεν διαθέτει κλίνες νοσηλείας. Δρα συμβουλευτικά σε όποια Κλινική του Νοσοκομείου χρειάζεται συνδρομή του Φυσιάτρου για την αντιμετώπιση των ασθενών της (παθολογικοί, νευρολογικοί, νευροχειρουργικοί, ορθοπεδικοί ασθενείς). Εξετάζονται ασθενείς με μυοσκελετικά προβλήματα (π.χ. αυχεναλγία, οσφυαλγία, ωμαλγία, γοναλγία) , νευρολογικά προβλήματα (π.χ. ασθενείς με αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, σκλήρυνση κατά πλάκας) στο Εξωτερικό Ιατρείο της Κλινικής.

 • καλοήθεις παθήσεις ούρησης (ή/και ) λοιμώξεις σε άνδρες και γυναίκες
 • λιθιάσεις ουροποιητικού συστήματος
 • κακοήθεις παθήσεις ουροποιητικού (νεφροί – ουροδόχος κύστη) σε άνδρες και γυναίκες, καθώς και γεννητικού συστήματος ανδρών (προστάτης – όρχεις – πέος)

Στελέχωση

 1. Δντής: Επγός(ΥΙ) με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.
 2. Επιμελήτρια με ειδικότητα Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Δντού: 210 7463819
 • Επιμελήτριας: 210 7463803

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Η Κλινική Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης δεν χορηγεί ειδικότητα.

Τμήμα Φυσικοθεραπευτηρίου

Αντικείμενο

Το Τμήμα Φυσικοθεραπευτηρίου που υπάγεται στην Κλινική Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης ασχολείται με τη εφαρμογή φυσικοθεραπευτικών πράξεων και προγραμμάτων αποκατάστασης σε επί κλίνης και περιπατητικούς ασθενείς. Συγκεκριμένα καλύπτει:

 • την φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση – αποκατάσταση νευρολογικών, παθολογικών και ορθοπεδικών περιστατικών (σε νοσηλευόμενους και εξωτερικούς ασθενείς)
 • την υποστήριξη των ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας

Στελέχωση

 1. Προϊστάμενος Τμήματος: Μ.Υ ΤΕ Υγείας-Πρόνοιας/Φυσικοθ.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

 • Υπεύθυνου Υποδοχής Ασθενών: 210 7464075 και 210 7463920.

Εκπαίδευση

Το Τμήμα παρέχει τη δυνατότητα κλινικής άσκησης σε φοιτητές Φυσικοθεραπείας των ΑΤΕΙ και κλινικής πρακτικής τόσο σε φοιτητές Φυσικοθεραπείας ΑΤΕΙ όσο και σε σπουδαστές ΙΕΚ-ΤΕΕ βοηθών φυσικοθεραπείας χωρίς οικονομική αποζημίωση.