Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών

Αντικείμενο

Αποστολή του ΤΕΠ είναι η αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών σε 24ωρη βάση. Στην αντιμετώπιση αυτή περιλαμβάνονται η κλινική εξέταση του πάσχοντος ασθενούς, οι κατάλληλες κατά περίπτωση εργαστηριακές εξετάσεις, η σωστή και έγκαιρη διάγνωση του οξέος προβλήματος και η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπευτικής αγωγής. Μετά την αρχική αντιμετώπιση του οξέος προβλήματος και ανάλογα με τη φύση και τη βαρύτητα της πάθησης, ο ασθενής είτε εισάγεται στο Νοσοκομείο είτε απέρχεται αφού του δοθούν οι κατάλληλες οδηγίες.

Στο ΤΕΠ εξετάζονται για επείγοντα ιατρικά προβλήματα όλοι οι δικαιούχοι νοσηλείας στο 251 ΓΝΑ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν και μη δικαιούχοι νοσηλείας, όταν το οξύ ιατρικό πρόβλημα θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή τους και απαιτεί άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση (π.χ. μετά από σοβαρό τραυματισμό).

Στελέχωση

 1. Τμηματάρχης Ασμχος (ΥΙ) με ειδικότητα Χειρουργού.
 2. Ιατρικό Πρσκό: Το ΤΕΠ στελεχώνεται από Ιατρούς του Νοσοκομείου (ειδικευμένους και ειδικευόμενους).
 3. Νοσηλευτικό Πρσκό: Το νοσηλευτικό προσωπικό του ΤΕΠ τοποθετείται με μέριμνα ΔΝΤ για πλήρη και αποκλειστική απασχόληση.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

210 7464043 & 210 7464998

Εξοπλισμός

 1. Το ΤΕΠ είναι κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο με το απαραίτητο υλικό για την αρχική αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών. Υπάρχουν ανεπτυγμένα:
  • Τέσσερα (4) εξεταστήρια.
  • Μία (1) αίθουσα καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης.
  • Μία (1) αίθουσα τραύματος.
  • Μία (1) αίθουσα για την αντιμετώπιση των ορθοπεδικών περιστατικών.
  • Χώρος ακτινολογικού εργαστηρίου με ακτινολογικό μηχάνημα και φορητό μηχάνημα υπερήχων.
 2. Επίσης υπάρχει σταθμός Τηλεϊατρικής που έχει τη δυνατότητα διασύνδεσης με τις ΥΥ των παρακάτω Μονάδων της ΠΑ:
  • 130 ΣΜ – 135 ΣΜ
  • 130 ΣΜ – 135 ΣΜ
  • 1η ΜΣΕΠ- 2η ΜΣΕΠ- 4η ΜΣΕΠ
  • Α/Α Ρόδου – Α/Α Καρπάθου – Α/Α Σαντορίνης