Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου

Αντικείμενο

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου έχει ως αντικείμενο την διάθεση σε μειωμένες τιμές φαρμάκων και συναφών φαρμακευτικών προϊόντων σε συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων, όπως αυτοί που περιγράφονται στην Φ.700/47/81659/Σ.266/23-4-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση. Το ποσοστό μείωσης των τιμών καθορίζεται με την Φ.700/95/82967/Σ.415/31-7-2012 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Στελέχωση

  1. Τμχης Αξκός Υγειονομικού με ειδικότητα Φαρμακοποιού
  2. Λοιπό Προσωπικό Αξκοί (ΥΦ) και Υπξκοι Βοηθοί Φαρμακείου

Τηλέφωνα Επικοινωνίας

  • Τμχου:  2107463604-2107464980
  • Εξυπηρέτησης Κοινού: 210 7464970
  • Παραγγελιών – Εκκρεμοτήτων: 210 7464971

Εκπαίδευση – Χορήγηση Ειδικότητας

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου δέχεται φοιτητές Φαρμακευτικής για πρακτική άσκηση σε αριθμό ανάλογο με τους υπηρετούντες σε αυτό Στρατιωτικούς Φαρμακοποιούς.

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου δεν χορηγεί ειδικότητα.

Θέση – Ωράριο Λειτουργίας

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου βρίσκεται στο χώρο δίπλα στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 251ΓΝΑ.

Λειτουργεί όλες τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου, Κυριακής και Επίσημων Αργιών), όλο το χρόνο από τις 08:00 έως τις 14:00.

Απογραφές

Το Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου παραμένει κλειστό λόγω Τακτικών Οικονομικών Απογραφών τρεις (3) φορές ετησίως (τέλη Ιανουαρίου, τέλη Μαΐου και τέλη Σεπτεμβρίου), καθώς και όποτε γίνονται αλλαγές τιμών φαρμάκων ή ΦΠΑ.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων, οι ημερομηνίες των απογραφών προγραμματίζονται ώστε να μην συμπίπτουν με τα υπόλοιπα Στρατιωτικά Φαρμακεία.

Για όλα τα παραπάνω, καθώς και για τις ακριβείς ημερομηνίες απογραφής γίνονται σχετικές ανακοινώσεις.

Εξυπηρέτηση

Στο Τμήμα Στρατιωτικού Φαρμακείου λειτουργεί σύστημα προτεραιότητας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων.

Ισχύς Συνταγών

Οι συνταγές φαρμακευτικής περίθαλψης ισχύουν για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία συνταγογράφησης.