Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας Αθηνών (ΕΛΔΑ)

Θέση

Βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Σούτσου στους Αμπελόκηπους.

Έτος Ίδρυσης

1938

Υπαγωγή

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Αποστολή

Το Ελεγκτήριο Δαπανών Αεροπορίας Αθηνών (ΕΛΔΑ/ΑΘΗΝΩΝ) έχει ως αποστολή την εκκαθάριση των πάσης φύσεως δαπανών, την αναγνώριση και την εντολή πληρωμής καθώς και την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία των οικονομικών δραστηριοτήτων των Μονάδων και Υπηρεσιών της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ).

Ιστορία

  • Το 1938 δημιουργήθηκε το Ελεγκτήριο Δαπανών του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ) ως αυτοτελές τμήμα και εξαρτώμενο από την Επιθεώρηση Οικονομικών Υπηρεσιών. Σκοπός του Ελεγκτηρίου ήταν ο έλεγχος των πάσης φύσεως Δικαιολογητικών Οριστικών Εξόδων των Μονάδων της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας.
  • Το 1989 για λόγους αποκέντρωσης και αποσυμφόρησης του έργου του Ελεγκτηρίου καθώς επίσης και η ανάγκη ταχείας ανανέωσης της Πάγιας Προκαταβολής των Μονάδων αποφασίσθηκε η αναδιοργάνωση του Ελεγκτηρίου Δαπανών και εγκρίθηκε η συγκρότηση και νέου Ελεγκτηρίου στην Λάρισα.
  • Το Μάιο του 2004 καθορίσθηκε εκ νέου η οργάνωση και λειτουργία του Ελεγκτηρίου Δαπανών Αεροπορίας Αθηνών που ισχύει έως σήμερα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση : Δημητρίου Σούτσου 40, Αμπελόκηποι, Τ.Κ. 11521, Αθήνα
  • Τηλ. Υπασπιστηρίου & Δημοσ. Σχέσεων : 210 8705101