Ελεγκτήριο Υλικού Αεροπορίας (ΕΛΥΑ)

Θέση

Αθήνα

Έτος Ίδρυσης

1934

Υπαγωγή

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Αποστολή

Το Ελεγκτήριο Υλικού Αεροπορίας (ΕΛΥΑ) έχει ως αποστολή του την εκκαθάριση και τον έλεγχο των λογαριασμών των υπολόγων Διαχειριστών πάσης φύσεως υλικών και εφοδίων όλων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας καθώς επίσης και τον επιτόπιο δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργείται στις Μονάδες αυτές με τις Τακτικές Οικονομικές Επιθεωρήσεις Υλικού.

Ιστορία

Το ΕΛΥΑ συγκροτήθηκε το 1934 με τον Νόμο 6155/1934 και το 1950 ανασυγκροτήθηκε σε αυτοτελή-ανεξάρτητη Μονάδα υπαγόμενη στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας.

Από το 1979 η αρμοδιότητα Ελέγχου των Διαχειρίσεων Υλικού ανήκει στο Ελεγκτικό Συνέδριο το οποίο, με την 1721/1980 Απόφασή, του καθόρισε ο έλεγχος να γίνεται από τα ελεγκτικά όργανα των Ενόπλων Δυνάμεων για λογαριασμό του, τέτοιων όπως και το ΕΛ.Υ.Α., δυνάμενο και το ίδιο το Ελεγκτικό Συνέδριο να ενεργήσει επιτόπιους ελέγχους.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση : ΕΛΥΑ, Δημητρίου Σούτσου 40, ΤΚ 11521, Αμπελόκηποι, Αθήνα
  • Τηλ. Γραμματείας : 210 8705151