Μενού
More

  Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής

  Μενού

  ΚΑΙ

  Έμβλημα

  “Kάλλιον τό προλαμβάνειν ή τό Θεραπεύειν”
  (Iπποκράτης)
  (Kαλύτερα να προλαμβάνουμε, παρά να θεραπεύουμε)

  Θέση

  Βρίσκεται στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

  Έτος Ίδρυσης

  Ιδρύθηκε το 1956.

  Υπαγωγή

  Το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (ΚΑΙ) αποτελεί ανεξάρτητη Μονάδα, ισότιμη με Σμηναρχία και υπάγεται απευθείας στον Υπαρχηγό ΓΕΑ, με επιτελικό φορέα τη Διεύθυνση Υγειονομικού (ΔΥΓ) του ΓΕΑ.

  Δεν έχει αυτοτελή Διοικητική Μέριμνα, υποστηριζόμενη από το 251 ΓΝΑ σε θέματα οικονομικά, εφοδιασμού και συντήρηση.

  Αποστολή

  Η αποστολή του ΚΑΙ συνιστάται στην:

  • Αρχική και Περιοδική Υγειονομική Εξέταση του Ιπτάμενου Προσωπικού των ΕΔ, των Σωμάτων Ασφαλείας και της Πολιτικής Αεροπορίας.
  • Εκπαίδευση στην Αεροπορική Ιατρική, στην Αεροπορική Νοσηλευτική και Αεροδιακομιδές και στη Φυσιολογία Πτήσεων.
  • Υγειονομικές Εξετάσεις Υποψηφίων Στρατιωτικών Σχολών Ιπταμένων.
  • Εκπόνηση ερευνητικών εργασιών θεμάτων Αεροπορικής Ιατρικής.

  Οργάνωση

  Υπό του Διοικητή του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής υπάρχουν δυο Διευθύνσεις και το τμήμα Υποστήριξης.

  Η Διεύθυνση Ιατρικού Τομέα περιλαμβάνει τα παρακάτω Τμήματα, με Τμηματάρχη ειδικευμένο ιατρό και εξοπλισμένα με σύγχρονα μηχανήματα και υλικά που καλύπτουν τις απαιτήσεις ενός ολοκληρωμένου ελέγχου των προσερχομένων προς εξέταση.

  • Ακτινολογικό
  • Καρδιολογικό
  • Βιοπαθολογικό
  • Νευρολογικό
  • Οδοντοστοματολογικό
  • Οφθαλμολογικό
  • Παθολογικό
  • Ψυχιατρικό
  • Ωτορινολαρυγγολογικό

  Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Έρευνας περιλαμβάνει:

  • Το Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής
  • Το Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών
  • Το Τμήμα Αεροπορικής Ιατρικής
  • Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Συσκευών
  • Το Ψυχολογικό Εργαστήριο
  • Την Βιβλιοθήκη