Μενού
More
  Μενού

  Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής

  Η πρώτη Σειρά του Σ.Α.Ι. πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Κέντρου Εκπαίδευσης Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Ε.Α.Ι.) το 1960 όταν και λειτούργησε ο πρώτος θάλαμος χαμηλής πίεσης. Έως σήμερα έχουν συγκροτηθεί 48 Σειρές και έχουν αποφοιτήσει 673 άτομα.

  Λειτουργεί συνήθως μία φορά το χρόνο (από Ιανουάριο έως Μάρτιο) και η διάρκεια του είναι 7 εκπαιδευτικές εβδομάδες.

  Το εκπαιδευόμενο προσωπικό αποτελείται από :

  1. Μόνιμους Υγειονομικούς Αξκούς (ΥΙ) και (ΥΟ) της ΠΑ, προερχόμενοι από τη ΣΣΑΣ .
  2. Μόνιμους Υγειονομικούς Αξκούς των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων ή Ιατροί Δημοσίων Οργανισμών, οι οποίοι συμμετέχουν σε πτήσεις. Επίσης , αλλοδαποί Υγειονομικοί Αξιωματικοί , με γνώση Ελληνικής γλώσσας τουλάχιστον 75%.
  3. Έφεδρους Υγειονομικούς Ιατρούς , κατά τη διάρκεια της αρχικής εκπαίδευσής τους στο 251ΓΝΑ (Κέντρο Εκπαίδευσης Υγειονομικού Προσωπικού Αεροπορίας (ΚΕΥΠΑ).

  Το πρόγραμμα του Σχολείου περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική εκπαίδευση σε θέματα Φυσιολογία αναπνοής και Μεταβολές Πίεσης, Επιταχύνσεων, Εγκατάλειψης-Επιβίωσης, Φυσιολογία Ακοής και Ισορροπίας, Όραση στην Αεροπορία, Απώλειας Προσανατολισμού, Αεροπορικού Ατυχήματος και Ασφάλειας Πτήσεων, Αεροδιακομιδών, Αεροπορικής Ψυχολογίας, Μαζικών Απωλειών, Κλινικής Αεροπορικής Ιατρικής και Θέματα Πολιτικής Αεροπορίας , στην αίθουσα διδασκαλίας του ΚΑΙ
  • Εκπαίδευση στο Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης, στη Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού και Συσκευή Νυχτερινής Όρασης, στο ΚΑΙ.
  • Παρουσίαση εργασίας σε θέμα που άπτεται της Αεροδιαστημικής Ιατρικής και το οποίο επιλέγει ο σπουδαστής από μία λίστα προτεινομένων θεμάτων και εγκρίνεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Έρευνας του Κ.Α.Ι.
  • Πτήση Εθισμού σε Α/Φ Τ6 ή Τ2 (για όσους προβλέπεται) και πτήση με εξοιμοιωτή πτήσης, στην 120 ΠΕΑ
  • Πτήση εθισμού με ελικόπτερο Super Puma στην 112ΠΜ
  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Βάση Ε/Π Μαραθώνα (Underwater escape), στην 112ΠΜ και την114ΠΜ, στο ΝΝΑ (Υπερβαρική Ιατρική)
  • Γραπτές αξιολογήσεις

  Οι απόφοιτοι του Σχολείου φέρουν στη στολή τους το προβλεπόμενο διακριτικό σήμα αποφοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Στολών της ΠΑ τα οποία απονέμονται στους αποφοίτους από το Δκτη του ΚΑΙ, σε ειδική τελετή.

  Για να δείτε το αναλυτικό θεματολόγιο του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής , πατήστε εδώ.

  Χρήσιμη Βιβλιογραφία για θέματα Αεροπορικής Ιατρικής μπορεί να αναζητηθεί στις εξής ιστοσελίδες:

  • European Aviation Safety Agency: www.easa.europa.eu
  • Federal Aviation Administration: www.faa.gov
  • Aerospace Medical Association: www.asma.org
  • Ιστοσελίδα των περιοδικών Aerospace Medicine and Human Performance και Aviation, Space and Environmental Medicine (απαιτείται συνδρομή για την πρόσβαση στα συγκεκριμένα περιοδικά): www.ingentaconnect.com

  Στο πλαίσιο του προγράμματος electronic – Individual Training and education Programme ( e-ITEP), λειτουργεί διαδικτυακός κατάλογος, ο οποίος περιέχει μεγάλο αριθμό εκπαιδεύσεων, που λαμβάνουν χώρα υπό το πλαίσιο, την έγκριση ή την αιγίδα του NATO, με την ονομασία Education and Training On – line Catalogue ETOC). Ο εν λόγω κατάλογος είναι προσβάσιμος μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://e-itep.act.nato.int/Guest/ETOCindex.aspx, ενώ δεν απαιτείται η δημιουργία λογαριασμού και η εφαρμογή είναι ανοικτή στο παγκόσμιο κοινό.

  Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής (Σ.Α.Ι) για το έτος 2018

  Το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής (Κ.Α.Ι), γνωστοποιεί ότι, για το έτος 2018, το Σχολείο Αεροπορικής Ιατρικής (Σ.Α.Ι), θα πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου έως και την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018.

  Για περισσότερες διευκρινήσεις παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Εκπαίδευσης του Κ.Α.Ι. στα τηλέφωνα 210-7464781 και 210-6084781 ή στο email: tee.kai@haf.gr

  Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών

  Αρχική Εκπαίδευση

  Το 1988 λειτούργησε το πρώτο Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και το 2009 μετονομάστηκε σε Σχολείο Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών (ΣΑΝΑΔ). Έως σήμερα έχουν συγκροτηθεί 22 Σειρές και έχουν αποφοιτήσει 366 άτομα.

  Λειτουργεί συνήθως μία φορά το χρόνο (από Σεπτέμβριο έως Νοέμβριο) και η διάρκεια του είναι 7 εκπαιδευτικές εβδομάδες.

  Στο ΣΑΝΑΔ εκπαιδεύονται :

  1. Υγειονομικοί Αξιωματικοί (ΥΝ) που προέρχονται από την ΣΑΝ και κατατάσσονται στην ΠΑ, καθώς και Υγειονομικοί Αξιωματικοί (ΥΙ) που εμπλέκονται σε αεροδιακομιδές, μετά από αναφορά επιθυμίας συμμετοχής.
  2. Υπαξιωματικοί Υγειονομικού της ΠΑ, εφόσον είναι εκπαιδευμένοι στο Basic Life Support (BLS) και με προτεραιότητα αυτών , που αναλόγως της θέσης υπηρεσίας τους στο 251ΓΝΑ δύναται να συμμετέχουν σε αεροδιακομιδές.
  3. Επίσης δύναται να εκπαιδεύονται μετά από έγκριση της ΔΥΓ/ΓΕΑ Αξιωματικοί (ΥΝ) και (ΥΙ) του ΣΞ και του ΠΝ καθώς και Νοσηλευτές και Ιατροί του ΕΚΑΒ που εμπλέκονται σε Αεροδιακομιδές.

  Το πρόγραμμα του Σχολείου είναι σύμφωνο με τη STANAG 3204 και περιλαμβάνει:

  • Θεωρητική Εκπαίδευση σε θέματα Φυσιολογίας Πτήσεως, Ασφάλεια Πτήσεων και Αρχές Αεροδιακομιζομένων Ασθενών.
  • Εκπαίδευση στο Σχολείο Θαλάσσιας Επιβίωσης στην 120ΠΕΑ
  • Εκπαίδευση στο Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης, στη Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού και Συσκευή Νυχτερινής Όρασης στο ΚΑΙ.
  • Πρακτική Εκπαίδευση – Εξοικείωση με τον υγειονομικό εξοπλισμό των συλλογών Α/Δ
  • Πρακτική Εκπαίδευση σε C-130 στην 356ΜΤΜ και C-27 στην 354ΜΤΜ
  • Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση για την πραγματοποίηση αεροδιακομιδών σε καταστάσεις μαζικών απωλειών υγείας και πολεμικής περιόδου.
  • Αξιολόγηση σε πραγματικές συνθήκες πτήσης
  • Παρατηρητές σε Α/Δ που πραγματοποιούνται από το ΕΚΑΒ με Α/Φ της ΠΑ
  • Επίσκεψη στην 112ΠΜ (ΕΚΑΒ-358ΜΕΔ-384ΜΕΔ)
  • Γραπτές και προφορικές αξιολογήσεις

  Οι απόφοιτοι του Σχολείου συμμετέχουν σε ομάδες επιφυλακής αεροδιακομιδών που συγκροτούνται στο 251 ΓΝΑ και ως εσωτερικοί παρατηρητές στις εκπαίδευση Ιπτάμενου Προσωπικού στο Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης του Κ.Α.Ι.

  Οι απόφοιτοι του Σχολείου φέρουν στη στολή τους το προβλεπόμενο διακριτικό σήμα αποφοίτησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Στολών της ΠΑ τα οποία απονέμονται στους αποφοίτους από το Δκτη του ΚΑΙ, σε ειδική τελετή.

  • Το εν λόγω σχολείο για το τρέχον έτος θα πραγματοποιηθεί από την 18η Σεπτεμβίου έως την 3η Νοεμβρίου 2017.

  Για να δείτε το αναλυτικό θεματολόγιο του Σχολείου Αεροπορικής Νοσηλευτικής και Αεροδιακομιδών, πατήστε εδώ.

  Εκπαίδευση Συντήρησης Σ.Α.Ν.ΑΔ. (Refresh Course)

  Το 2011 συγκροτήθηκε η 1η Εκπαιδευτική Σειρά . Έως σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 6 εκπαιδευτικές σειρές και έχουν εκπαιδευτεί 89 άτομα.

  Λειτουργεί συνήθως μία φορά το χρόνο (Μάιος) και η διάρκεια του είναι 5 εκπαιδευτικές ημέρες.

  Οι απόφοιτοι του Σ.Α.Ν.ΑΔ. παρακολουθούν την επαναληπτική εκπαίδευση ανά 4-5 έτη , κατ’ επιλογή και ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

  Το πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνει δύο ημέρες θεωρητικής εκπαίδευσης στα αντικείμενα του Σ.Α.Ν.ΑΔ. και 3 ημέρες πρακτικής άσκησης σε Α/Φ C-130. Μετά τη λήξη του σχολείου οι εκπαιδευόμενοι προγραμματίζονται σε εκπαίδευση στο Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης του Κ.Α.Ι.

  Φυσιολογία Πτήσης

  Στη ΦΥΣΠ εκπαιδεύονται:

  • Ιπτάμενο Προσωπικό (Χειριστές και Πληρώματα ) των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας
  • Μαθητές Σχολής Ικάρων , στα πλαίσια του μαθήματος «Αεροδιαστημική Ιατρική- Φυσιολογία Πτήσεων»
  • Στελέχη της Σχολής Αλεξιπτωτιστών (Βασικό Σχολείο Ελευθέρας Πτώσης -Σχολείο Ελευθέρας Πτώσης Μεγάλων Υψών)
  • Στρατιωτικό Προσωπικό άλλων Χωρών , στα πλαίσια Προγραμμάτων Στρατιωτικής Συνεργασίας
  • Ιπτάμενο Προσωπικό (Χειριστές και Μέλη Πληρωμάτων) της Πολιτικής Αεροπορίας

  Η εκπαίδευση στη ΦΥΣΠ, διάρκειας 1-3 ημέρες (ανάλογα με την ιδιότητα του εκπαιδευόμενου προσωπικού), περιλαμβάνει θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα της Φυσιολογίας Πτήσης και ολοκληρώνεται με πρακτική εκπαίδευση στις κάτωθι συσκευές:

  • Στο Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης και συγκεκριμένα σε καταστάσεις υποξίας, δυσβαρισμού, ταχείας αποσυμπίεσης, ελεύθερης πτώσης και ΡΡΒ
  • Στη Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού μέσω σεναρίων εκπαίδευσης στις παραισθήσεις και την απώλεια προσανατολισμού
  • Στη Συσκευή Νυκτερινής Όρασης για την εκπαίδευση στη χρήση συσκευών νυχτερινής όρασης στο έδαφος

  Θάλαμος Χαμηλής Πίεσης

  Ο Θάλαμος Χαμηλής Πίεσης (ΘΧΠ) αποτελείται από έναν ορθογώνιο θάλαμο υποπίεσης, ο οποίος υποδιαιρείται σε δύο διαμερίσματα: το διαμέρισμα του κυρίως θαλάμου και το διαμέρισμα ταχείας αποσυμπίεσης. Στα συστατικά του μέρη περιλαμβάνονται επίσης σύστημα υποπίεσης, σύστημα οξυγόνου, κεντρική κονσόλα ελέγχου, χειριστήρια και σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Ο υπάρχων θάλαμος είναι των 15 θέσεων εκπαιδευομένων, εγκαταστάθηκε στο K.A.I, το 1979 και αναβαθμίστηκε το 2002,
  Χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση:

  1. στην υποξία, όπου κάθε εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αναγνωρίζει τα ατομικά συμπτώματα του
  2. στις μεταβολές που προκαλούνται στις φυσιολογικές κοιλότητες του οργανισμού μας από τις βαθμιαίες μεταβολές της ατμοσφαιρικής πίεσης (δυσβαρισμός)
  3. στην ταχεία αποσυμπίεση
  4. στην ελεύθερη πτώση
  5. στην ΡΡΒ.

  Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού

  Η αξιοποίηση της Συσκευής Απώλειας Προσανατολισμού (ΣΑΠ) στοχεύει στην εκπαίδευση των Ιπταμένων στην αναγνώριση καταστάσεων που μπορούν να τους οδηγήσουν σε απώλεια προσανατολισμού, καθώς και στην εκμάθηση τρόπων ασφαλούς αποκατάστασης του ελέγχου του αεροσκάφους σε κρίσιμες συνθήκες πτήσεως.

  Η εκπαίδευση του χειριστή μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μια ποικιλία ενεργητικών πτητικών σεναρίων στα οποία ο χειριστής διατηρεί τον έλεγχο της συσκευής, καθώς και παθητικών σεναρίων στα οποία ο χειριστής δεν διατηρεί τον έλεγχο της, αλλά απλά περιγράφει τις αισθήσεις του με βάση τα ερεθίσματα που δέχεται κατά την κίνηση της συσκευής. Αναλυτικότερα, στα ενεργητικά σενάρια περιλαμβάνονται: ενεργητικό Coriolis, graveyard spiral, leans active, black hole approach, dark take-off, false horizon, size distance illusions, flicker vertigo, expectation error, canalized attention. Αντίστοιχα, στα παθητικά σενάρια περιλαμβάνονται: παθητικό Coriolis, νυσταγμός, οφθαλμοπεριστροφική παραίσθηση, αυτοκίνηση, σωματοπεριστροφική παραίσθηση, G-excess και σωματοβαρυτική οφθαλμοβαρυτική.

  Η Συσκευή Απώλειας Προσανατολισμού αποτελείται από το βάθρο που δίνει υδραυλική κίνηση και επιτρέπει περιστροφή και στους 3 άξονες, την καμπίνα που βρίσκεται επάνω στο βάθρο και αναπαριστά στο εσωτερικό της τον θάλαμο διακυβέρνησης ενός αεροσκάφους, τον σταθμό παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τον σταθμό παροχής υδραυλικής κίνησης, τον σταθμό ελέγχου και τη μονάδα του air-condition. Στη ΣΑΠ εκπαιδεύονται οι ιπτάμενοι της ΠΑ κατά την εκπαίδευση τους στο Σχολείο Φυσιολογίας Πτήσεων, όπως επίσης και ιπτάμενοι άλλων χωρών στο πλαίσιο διακρατικών συμφωνιών. Μέσω της συγκεκριμένης συσκευής ο χειριστής πείθεται ότι η απώλεια προσανατολισμού είναι υπαρκτός κίνδυνος, ακόμη και για τους έμπειρους ιπταμένους και ότι το αξίωμα «βασίσου πάντοτε στα όργανα του αεροσκάφους σου» αποτελεί το μόνο μέτρο αποτροπής του κινδύνου αυτού. Κατά μέσον όρο περί τους 2.000 εκπαιδευόμενους, οι οποίοι πραγματοποιούν «πτήσεις» επί της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής συσκευής του K.A.I, σε ετήσια βάση.

  Συσκευή Νυχτερινής Όρασης

  Η λειτουργία εκπαίδευσης του Θαλάμου Νυκτερινής Όρασης (ΘΝΟ) αποσκοπεί στην εκπαίδευση του Ιπταμένου Προσωπικού σε θέματα φυσιολογίας νυκτερινής όρασης καθώς και στην παρουσίαση τεχνικών όρασης για ασφαλέστερη διεξαγωγή εναέριων επιχειρήσεων κατά τη διάρκεια της νύκτας. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιείται ενημέρωση των εκπαιδευομένων στις ιδιαιτερότητες που έχει η όραση τη νύκτα, όπως για παράδειγμα ελάττωση της οπτικής οξύτητας, μείωση της ικανότητας εκτίμησης της απόστασης, της αντίληψης του βάθους και απώλειας της έγχρωμης όρασης.

  Παράλληλα αναλύεται η λειτουργία των Διόπτρων Νυχτερινής Όρασης (ΔΝΟ) οι οποίες λειτουργούν στο υπέρυθρο μήκος ακτινοβολίας που υπάρχει τη νύκτα, ενώ παρουσιάζονται και τεχνικές βελτιστοποίησης της εικόνας των ΔΝΟ, όπως και μέθοδοι μείωσης των ψευδαισθήσεων και της απώλειας προσανατολισμού τη νύκτα.

  Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρέχεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα χρήσης ΔΝΟ προκειμένου να αποκτήσουν μια πρώτη επαφή, σε μία μακέτα εδαφικού ανάγλυφου, η οποία χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό στον Θάλαμο Νυκτερινής Όρασης. Σημειώνεται δε ότι η φιλοσοφία του συστήματος βασίζεται στα αντίστοιχα πρότυπα των «Night Labs» του εξωτερικού, ενώ η συμβολή του στην εκπαίδευση είναι σημαντική στην κατεύθυνση της επαύξησης της ασφάλειας πτήσεων.

   

  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διενέργεια των ανωτέρω Σχολείων, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Εκπαίδευσης – Έρευνας / Τμήμα Εκπαίδευσης: (210) 7464781 ή να αποστείλετε email στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: tee.kai@haf.gr