Εξεταζόμενοι

Μενού

Στρατιωτικό Προσωπικό

 • Ιπτάμενο Προσωπικό (Ιπτάμενοι Α/Φ-Ε/Π, Μέλη Πληρώματος Α/Φ – Ε/Π)
 • Ειδικό Επιχειρησιακό Έργο (ΚΟΜΑΚ – ΚΟΣΥΘΕ – 31 ΜΕΕΔ, Αυτοδύτες – Διασώστες)
 • Αλεξιπτωτιστές
 • Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας – Χειριστές Radar
 • Αρμενιστές – Ναυαγοσώστες Διασώστες
 • Υποψήφιοι Παραγωγικών Σχολών
 • Αεροφωτογράφοι – Φωτοναυτίλοι
 • Ασφάλεια Υψηλών Προσώπων

Πολιτική Αεροπορία

 • Χειριστές (Ενάριων Γραμμών, CLASS I, CLASS II)
 • Ιπτάμενοι Μηχανικοί (CLASS I, CLASS II)
 • Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας (CLASS III)
 • Ιπτάμενοι Συνοδοί και Φροντιστές (CLASS III)
 • Πληροφοριών Πτήσεων Αεροδρομίου – Τηλεπικοινωνιών

Άλλες Κατηγορίες

 • ΕΚΑΒ
 • Καταδυόμενο Πλήρωμα

Οδηγός Εξεταζόμενου