Υπηρεσίες

Μενού

Το Κέντρο Αεροπορικής Ιατρικής προσφέρει τις κάτωθι ιατρικές υπηρεσίες:

 • Ιατρείο Αεροπορικής Ιατρικής
 • Ακτινολογικό Ιατρείο
 • Βιοπαθολογικό Ιατρείο
 • Καρδιολογικό Ιατρείο
 • Νευρολογικό Ιατρείο
 • Οδοντοστοματολογικό Ιατρείο
 • Οφθαλμολογικό Ιατρείο
 • Παθολογικό Ιατρείο
 • Ψυχιατρικό Ιατρείο
 • Ψυχολογικό Εργαστήριο
 • Ωτορινολαρυγγολογικό Ιατρείο

Στο Ψυχολογικό Εργαστήριο πραγματοποιούνται:

 • Δοκιμασίες προσωπικότητας
 • Δοκιμασίες νοημοσύνης
 • Δοκιμασίες ψυχοπαθολογίας
 • Δοκιμασίες γνωστικών ικανοτήτων
 • Επαγγελματική συνέντευξη

Εξετάζονται:

 • Ιπτάμενο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας
 • Υποψήφιοι Στρατιωτικών Παραγωγικών Σχολών
 • Ιδιώτες ή προσωπικό ιδιωτικών αεροπορικών εταιρειών στα πλαίσια απόκτησης άδειας ή πτυχίου από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας
 • Προσωπικό άλλων Φορέων και Οργανισμών (ΜΕΤΡΟ, ΤΡΑΜ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ)