Κέντρο Μηχανογράφησης/Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Θέση

Βρίσκεται στο Στρατόπεδο “Παπάγου”, στο κτίριο της Μοίρας ΓΕΑ.

Έτος Ίδρυσης

1981

Υπαγωγή

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Αποστολή

Το Κέντρο Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΚΜΗ/ΓΕΑ) έχει ως αποστολή την αυτοματοποίηση των διαδικασιών επεξεργασίας στοιχείων για ικανοποίηση των αναγκών μηχανογράφησης και πληροφοριών του ΓΕΑ.

Ιστορία

 • Το 1981 οργανώθηκε και λειτούργησε το Κέντρο Μηχανογράφησης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΚΜΗ/ΓΕΑ).
 • Το 1986 εκσυγχρονίστηκε το σύστημα με την αγορά και εγκατάσταση του νέου ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Το 1991 αντικαταστάθηκε το παλιό σύστημα με νέο ηλεκτρονικό υπολογιστή.
 • Το 1995 έγινε επέκταση του συστήματος με αποτέλεσμα τον διπλασιασμό των δυνατοτήτων και των θέσεων εργασίας.
 • Το 1996 εγκαταστάθηκε το δίκτυο Ethernet.
 • Το 2001 έγινε εγκατάσταση δομημένης καλωδίωσης στο ΓΕΑ.
 • Το 2002 έγινε μετάπτωση εφαρμογών σε τεχνολογία client – server.
 • Το 2006 αναπτύχθηκε το web applications.
 • Το 2008 εγκαταστάθηκε η Data Base server Dell με λειτουργικό σύστημα Linux.
 • Το 2008 αναβαθμίστηκε ο ενεργός εξοπλισμός του Κέντρου Επιχειρήσεων.
 • Από το 2009 έως το 2011 πραγματοποιήθηκε η αναβάθμιση του ενεργού εξοπλισμού του ΓΕΑ.

Στοιχεία Επικοινωνίας

 • Διεύθυνση : Λεωφόρος Μεσογείων 227-231, ΤΚ 15561 Χολαργός, Αθήνα
 • Τηλ. Υπασπιστηρίου: 210 6594701
 • Email : noc@haf.gr