Μοίρα Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας

Θέση

Εδρεύει στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού του Νομού Αττικής.

Έτος Συγκρότησης

1955

Αποστολή

Αποστολή της Μοίρας Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΜΓΕΑ) είναι η παροχή Διοικητικής Μέριμνας και Υποστήριξης (διοικητικής – εφοδιαστικής – υγειονομικής – οικονομικής – μεταφορικής  και τεχνικής) στο ΓΕΑ και σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα ΠαΔ περί αλληλοϋποστήριξης Μονάδων, Μονάδες, Υπηρεσίες και τα Καταστήματα του ΓΕΑ, καθώς και σε άλλες μικτές Μονάδες και Υπηρεσίες των Ενόπλων Δυνάμεων.

Οργάνωση – Υπαγωγή

Η  ΜΓΕΑ είναι αυτοτελής Μονάδα ισότιμη με Μοίρα και υπάγεται επιχειρησιακά και διοικητικά στον Υπαρχηγό ΓΕΑ.

Ιστορία

Η Μοίρα συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 1955 στο Στρατόπεδο «ΠΑΠΑΓΟΥ» όπου και εδρεύει μέχρι σήμερα.

Το 2009, με την κατάργηση της 129 Πτέρυγα Υποστήριξης εντάχθηκε στη Μοίρα το Σμήνος Μουσικής και το Γραφείο Διερχομένων και ορίστηκε ως Επιστρατεύουσα Αεροπορική Αρχή (ΕΑΑ).