Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ)

Θέση

Βρίσκεται στο Στρατόπεδο Παπάγου, στο κτίριο της Μοίρας ΓΕΑ.

Έτος Ίδρυσης

1984

Υπαγωγή

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ)

Αποστολή

Το Οικονομικό και Λογιστικό Κέντρο Αεροπορίας (ΟΛΚΑ) έχει ως αποστολή τη διαχείριση οικονομικών θεμάτων των Μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ), αποζημιώσεων εξωτερικού, οικονομικών απαιτήσεων παροχής υπηρεσιών ή χορήγησης υλικών σε τρίτους καθώς και εκπαίδευσης αλλοδαπών μαθητών σε σχολεία της ΠΑ. Επίσης, χειρίζεται θέματα καταλογισμών, συντάξεων, τροφοδοσίας, νοσηλείων, επιδομάτων, διαδικαστικών αποφάσεων, πιστώσεων ειδικών προϋπολογισμών ΝΑΤΟ, κωδικογράφησης – μηχανογράφησης της μισθοδοσίας Στρατιωτικού και Πολιτικού προσωπικού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα θέματα ανατίθενται κατά περίπτωση με ειδικές οδηγίες και διαταγές του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

Ιστορία

Το ΟΛΚΑ συγκροτήθηκε ως ανεξάρτητη Οικονομική Μονάδα την 1η Ιανουαρίου 1984. Με την ίδρυση του ΟΛΚΑ, καταργήθηκε η Υπηρεσία Χρηματικού του ΓΕΑ και του ανατέθηκε η Μηχανογραφική εξαγωγή των μισθοδοσιών του προσωπικού της ΠΑ, η παρακολούθηση των χρηματικών απαιτήσεων και άλλα οικονομικά θέματα.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  • Διεύθυνση : Μεσογείων 229, ΤΚ 15561 Χολαργός, Στρατόπεδο Παπάγου.
  • Τηλ. Υπασπιστήριο – Γραμματεία : 210 6592901
  • Τηλ. Κέντρο ΓΕΑ : 210 6593399
  • Email :  olka.hafgs@haf.gr