Επικοινωνία

Μενού
  • Διεύθυνση: Δημητρίου Σούτσου 40, Αθήνα, 11521
  • Ημέρες και ώρες υποδοχής μελών: Τρίτη Τετάρτη Πέμπτη 11.00 με 13.30

Τηλέφωνα επικοινωνίας

Τηλεφωνικό κέντρο: 210 6464803 – fax: 210 6439306

  • Πρόεδρος: 210 8705190 – 698 3504368
  • Αντιπρόεδρος: 210 8705196
  • Γενικός Γραμματέας: 210 8705194 – 698 3531258
  • Γραμματεία: 210 8705191
  • Διαχείρηση Οικονομικού: 210 8705014
  • Παρακολούθηση Προγραμμάτων: 210 8705192
  • E-mail: osmaa@haf.gr – info@osmosa.gr
  • www.osmosa.gr