Οικισμοί

Μενού

Βασική επιδίωξη του Ικάρου υπήρξε ανέκαθεν η εξεύρεση εκτάσεων εκτός σχεδίου πόλεως, οι οποίες μετά από την αξιοποίησή τους και ένταξη στο Σχέδιο Πόλης, θα συνιστούν παραθεριστικούς οικισμούς.

Η διαδικασία είναι πολύπλοκη χρονοβόρα και εμπλέκει πληθώρα φορέων, τόσο των Υπουργείων Γεωργίας και ΥΠΕΧΩΔΕ, όσο και της Νομαρχιακής και Τοπικής αυτοδιοίκησης της περιοχής που ευρίσκεται το  ακίνητο.

Μέχρι σήμερα ο Ίκαρος επεχείρησε τη δημιουργία τριών (3) προγραμμάτων δημιουργίας οικισμών εκ των οποίων το Γραμματικό, παρά τις προσπάθειες δεν είχε συνέχεια, ο οικισμός της Καρύστου Ευβοίας έχει περατωθεί  αισίως και είναι έτοιμος για οικοδόμηση και ο οικισμός της Μεσσήνης σε αναμονή υλοποίησης, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις των τοπικών παραγόντων που προσβλέπουν στην οικιστική ανάπτυξη της.

Αετός Καρυστίας Ευβοίας

Ο Ίκαρος αγόρασε το έτος 1990 έκταση 1018 στρεμμάτων στην περιοχή Αετού Καρυστίας στη νότια Εύβοια. Την έκταση αυτή πολεοδόμησε με την δημιουργία 850 οικοπέδων εμβαδού 500 τ.μ. το καθένα και με το Π.Δ. από 18.2.1997 (ΦΕΚ 180Δ/11.3.1997) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη και το ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού. Ο Συνεταιρισμός, μετά από διαγωνισμό, ανέθεσε στην κατασκευαστική εταιρεία ΕΛΤΕΚ ΑΕ την κατασκευή των έργων υποδομής του οικισμού, που ολοκληρώθηκαν με την επίβλεψη της ΜΑΚ το έτος 2005. Παράλληλα έγιναν έρευνες και διενεργήθηκαν 4 γεωτρήσεις που απέδωσαν ικανοποιητική ποσότητα νερού για ολόκληρο τον οικισμό.

karystos_photoΑεροφωτογραφία της περιοχής όπου φαίνεται το οδικό δίκτυο
και η χάραξη των οικοπέδων σύμφωνα με το ρυμοτομικό σχέδιο.

Η αρχική 3ετής διάρκεια κατασκευής του έργου χρειάστηκε να παραταθεί, λόγω των έκτακτων και εξαιρετικά δυσμενών καιρικών συνθηκών των ετών 2002 και 2003 που έπληξαν την περιοχή. Τα φαινόμενα αυτά προκάλεσαν κατολισθήσεις, καθιζήσεις και γεωλογικά προβλήματα που είχαν ως συνέπεια, εκτός των άλλων, την απώλεια 39 οικοπέδων.

Τα προβλήματα αυτά μελετήθηκαν και αντιμετωπιστήκαν με τις υποδείξεις ειδικών γεωλογικών ερευνών. Προσδιορίστηκαν υπεύθυνα τα ακατάλληλα οικόπεδα, μελετήθηκαν και έγιναν ειδικές επεμβάσεις και διαμορφώσεις του χώρου και ελήφθησαν μέτρα για την τακτοποίηση των εμπλεκομένων δικαιούχων.

Σήμερα στο έργο υπάρχει ολοκληρωμένο οδικό δίκτυο τσιμεντοστρωμένο με οπλισμό, πλήρες δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων, πλήρες δίκτυο ύδρευσης (αντλιοστάσια, δεξαμενές και δίκτυο μέχρι τα όρια των οικοπέδων). Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η ηλεκτροδότηση του οικισμού. Εκτός αυτού, βρίσκεται στο τελικό στάδιο η τελική τοπογραφική αποτύπωση του συνόλου των οικοπέδων, η οριοθέτησή τους με τσιμέντινους οριοδείκτες και η έκδοση τοπογραφικών διαγραμμάτων με τις οριστικές συντεταγμένες όλων των οικοπέδων. Επιπλέον έχει προωθηθεί στο ΥΠΕΧΩΔΕ μελέτη τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού, για την προσαρμογή του στα νέα δεδομένα που δημιούργησαν τα καιρικά φαινόμενα, η οποία μετά τον απαραίτητο έλεγχο αναμένει την τελική έγκριση από το εντεταλμένο συμβούλιο. Στο χάρτη που ακολουθεί απεικονίζεται η περιοχή του οικισμού, όπως προκύπτει από την τελική πολεοδομική διαμόρφωση.

karystos_mapΧάρτης οικισμού μετά την τελική πολεοδομική διαμόρφωση

Το Μάρτιο του 2008 έγινε η οριστική παραλαβή του έργου από επιτροπή που όρισε το ΓΕΑ και περιελάμβανε, πέραν των εντεταλμένων, αντιπροσώπους από τον Ίκαρο και το σύλλογο οικοπεδούχων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι παρατηρήσεις οι οποίες κατεγράφησαν κατά την προσωρινή παραλαβή του έργου προ έτους έχουν αποκατασταθεί και ο οικισμός είναι πλέον έτοιμος για οικοδόμηση.

Τέλος και μετά την οικονομική τους τακτοποίηση, έχουν κληθεί τα Μέλη της Καρύστου, να παραλάβουν από τον Ίκαρο τα οριστικά τοπογραφικά διαγράμματα των οικοπέδων τους, προκειμένου να άρουν την υφιστάμενη στα συμβόλαια διαλυτική αίρεση.

Στις 13-04-2011 ολοκληρώθηκε η διαδικασία κλήρωσης και ικανοποιήθηκαν οι οικοπεδούχοι που τα οικόπεδα τους είχαν κριθεί ακατάλληλα.

Παρακαλούνται όλοι οι οικοπεδούχοι οι οποίοι δεν έχουν κάνει αρχικό συμβόλαιο και επιθυμούν να κάνουν άρση της διαλυτικής αίρεσης, να απευθύνονται στον ΟΣΜΑΑ «Ο ΙΚΑΡΟΣ» για ενημέρωση επί της διαδικασίας και προγραμματισμό υπογραφής των σχετικών συμβολαίων.

Ενημερώνονται οι οικοπεδούχοι που έχουν προηγούμενες οφειλές (πριν τον επιμερισμό των 750 Ευρώ ανά οικόπεδο που έγινε τον Απρίλιο), να φροντίσουν για την έγκαιρη αποπληρωμή των οφειλών τους, το αργότερο μέχρι 1 Ιουνίου 2011. Τονίζεται ότι για όσους οικοπεδούχους δεν έχουν μεριμνήσει για αποπληρωμή η διακανονισμό των οφειλόμενων τους μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες

Ο Ο.Σ.Μ.Α.Α. “Ο ΙΚΑΡΟΣ” σας ενημερώνει ότι, έχουν παραληφθεί σε ποσοστό 95% τα νέα Τοπογραφικά Διαγράμματα με συντεταγμένες σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΣΑ 1987. Παρακαλούνται όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στην παραγγελία να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Συνεταιρισμό για να παραλάβουν τα τοπογραφικά τους. Η παραλαβή θα γίνεται από τα γραφεία του Συνεταιρισμού είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο.

Σας ενημερώνουμε ότι, έχουν παραληφθεί από τον Συνεταιρισμό τα νέα Τοπογραφικά Διαγράμματα με συντεταγμένες σύμφωνα με το σύστημα ΕΓΣΑ 1987. Παρακαλούνται όσοι οικοπεδούχοι είχαν συμμετάσχει στην παραγγελία να προσέλθουν στα γραφεία μας για την παραλαβή τους.

Αποτελέσματα Χρήσης Προγράμματος Καρύστου 2010 – 2013

Εξαμίλια Κορίνθου

Ο Ίκαρος από το έτος 2000 έως το 2002, εξυπηρέτησε 37 Μέλη του, παρέχοντας αντίστοιχα οικόπεδα στην περιοχή Εξαμιλίων στην Κορινθία. Το πρόγραμμα ήταν ανοικτής μορφής και αφορούσε οικόπεδα που αποτελούσαν προάστιο ήδη υπάρχοντος οικισμού. Σήμερα, πολλά από τα μέλη μας ευρίσκονται στη φάση ανέγερσης της εξοχικής τους κατοικίας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε.