Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Μέλη Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

1.Αντιπτέραρχος (Ι)Δημοσθένης ΓρηγοριάδηςΑρχηγός ΓΕΑ
2.Αντιπτέραρχος (Ι)Παναγιώτης ΓεωργακόπουλοςΑρχηγός ΤΑ
3.Αντιπτέραρχος (I)Κωνσταντίνος ΖολώταςΕπιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
4.Αντιπτέραρχος (I)Απόστολος ΧόρτηςΔιοικητής ΔΑΥ
5.Αντιπτέραρχος (Μ)Κωνσταντίνος ΚλενιάτηςΓενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
6.Υποπτέραρχος (Ι)Κωνσταντίνος ΜπούζοςΔιευθυντής Β΄ Κλάδου  ΓΕΕΘΑ
7.Υποπτέραρχος (Ι)Ευάγγελος ΤουρβαλήςΔιοικητής ΑΔΙΣΠΟ
8.Υποπτέραρχος (Ι)Αλέξανδρος ΚομητούδηςΔιοικητής ΔΑΕ
9.Υποπτέραρχος (Ι)Ιωάννης ΚωτσάκηςΥπαρχηγός ΓΕΑ
10.Υποπτέραρχος (Ι)Βασίλειος ΜπρούμαςΕπιτελάρχης ΓΕΑ
11.Υποπτέραρχος (Ι)Γρηγόριος ΚαραμπιτιάνηςΔιοικητής ΣΙ
12.Υποπτέραρχος (Ι)Βασίλειος ΤόσιοςΔιευθυντής ΓΕΑ/ΔΕΠΙΘ
13.Υποπτέραρχος (Ι)Νικόλαος ΚοκκώνηςΥπαρχηγός ΑΤΑ
14.Υποπτέραρχος (Ι)Ιωάννης ΑσημακόπουλοςΕπιτελάρχης ΔΑΕ
15.Υποπτέραρχος (Ι)Γεώργιος ΧριστοδούλουΔιευθυντής Δ΄ Κλάδου ΓΕΑ
16.Υποπτέραρχος (Ι)Μάριος ΜπαντουβάςΔιευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
17.Υποπτέραρχος (Ι)Κωνσταντίνος-Σάββας ΤζοβάραςΔιευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
18.Υποπτέραρχος (ΥΙ)Παναγιώτης ΚωστόπουλοςΔιευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
19.Υποπτέραρχος (Ο)Γεώργιος ΓεωργιάδηςΔιευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6
20.Υποπτέραρχος (Μ)Δημήτριος ΦανάραςΕπιτελάρχης ΔΑΥ
21.Υποπτέραρχος (Μ)Γεώργιος ΔελήςΔιευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ
22.Υποπτέραρχος (Μ)Ιωάννης ΡούγγοςΔιοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας
23.Υποπτέραρχος (ΕΑ)Διαμαντής ΣουρρήςΔιευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Α4

Αρμοδιότητες Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, λαμβάνει αποφάσεις ή γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα παρακάτω:

 • Οργάνωση και διάρθρωση του Κλάδου της ΠΑ, σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού, και με βάση τις αρχές του ισχύοντος νόμου.
 • Δόγμα Επιχειρήσεων των Δυνάμεων του Κλάδου της ΠΑ και παροχή γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, υποστήριξης και ασφάλειας.
 • Πειθαρχία και Εσωτερική Διοίκηση.
 • Προγράμματα εξοπλισμών, επάνδρωσης κατασκευών και ευκολιών υποστήριξης με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκοπιμότητα τους.
 • Συντασσόμενα σχέδια Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από την εκφορά άποψης από τον Α/ΓΕΕΘΑ, κατά την παράγραφο 8ιβ του άρθρου 11 και την έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εξέταση στο Συμβούλιο Άμυνας.
 • Κατανομή των πιστώσεων που διατέθηκαν τελικά στον Κλάδο.
 • Τοποθετήσεις, προαγωγές, αποστρατείες και παραπόνα αξιωματικών για δυσμενή κρίση, όπως ο ειδικός νόμος ορίζει.
 • Ανάκληση στην ενέργεια μόνιμων εξ εφεδρείας αξιωματικών και απόλυση τους.
 • Προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών.
 • Σχέδια νόμων, κανονιστικά διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν τον Κλάδο της ΠΑ.

Σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) ανάλογα με τη σύνθεση του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας).

Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από:

 • Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Όλους τους μόνιμους εν ενεργεία Αντιπτεράρχους και Υποπτεράρχους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από:

 • Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
 • Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
 • Τον Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.
 • Τον Αντιπτέραρχο Μηχανικό.
 • Τον αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία Υποπτέραρχο Ιπτάμενο, που υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ, εφόσον υφίσταται Αντιπτέραρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεμικής Αεροπορίας ή του ΓΕΕΘΑ, αυτός μετέχει αντί του Υποπτεράρχου Ιπταμένου, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους:

 • Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
 • Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Αντιπτέραρχο Μηχανικό ή Υποπτέραρχο Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητάς τους, ως μέλη.

Τα Ανώτατα Αεροπορικά Συμβούλια Ολομέλειας και Βασικής Συνθέσεως ευρίσκονται σε απαρτία παρόντων των 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε Περιορισμένης Συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο μέλη του.