Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο

Μέλη Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

1.Αντιπτέραρχος (Ι)Θεμιστοκλής ΜπουρολιάςΑρχηγός ΓΕΑ
2.Αντιπτέραρχος (Ι)Γεώργιος ΦασούλαςΑρχηγός ΤΑ
3.Αντιπτέραρχος (Ι)Γεώργιος ΚυριάκουΕπιτελάρχης ΓΕΕΘΑ
4.Αντιπτέραρχος (Ι)Δημοσθένης ΓρηγοριάδηςΔιοικητής ΔΑΥ
5.Αντιπτέραρχος (Μ)Γεώργιος ΚαραδήμαςΓενικός Επιθεωρητής ΓΕΑ
6.Υποπτέραρχος (Ι)Αντώνιος ΠανίδηςΥπαρχηγός ΓΕΑ
7.Υποπτέραρχος (Ι)Βασίλειος ΠαπαχρήστουΔιοικητής ΔΑΕ
8.Υποπτέραρχος (Ι)Κωνσταντίνος ΚαραμεσίνηςΔιοικητής ΣΙ
9.Υποπτέραρχος (Ι)Ιωάννης ΜπιρμπίληςΕπιτελάρχης ΓΕΑ
10.Υποπτέραρχος (Ι)Νικόλαος ΚουρουμάνηςΥπαρχηγός ΑΤΑ
11.Υποπτέραρχος (Ι)Γεώργιος ΤσενεκίδηςΕπιτελάρχης ΔΑΕ
12.Υποπτέραρχος (Ι)Παναγιώτης ΓεωργακόπουλοςΔιευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΑ
13.Υποπτέραρχος (Ι)Γεώργιος ΓιαπιτζήςΔιευθυντής ΓΕΑ/ΔΕΠΙΘ
14.Υποπτέραρχος (Ι)Αλέξανδρος ΚεφαλάςΔιοικητής ΑΔΙΣΠΟ
15.Υποπτέραρχος (Ι)Κωνσταντίνος ΖολώταςΕπιτελάρχης ATA
16.Υποπτέραρχος (Ι)Ευάγγελος ΟικονόμουΔιευθυντής Β΄ Κλάδου ΓΕΑ
17.Υποπτέραρχος (Ι)Απόστολος ΧόρτηςΔιευθυντής Α΄ Κλάδου ΓΕΑ
18.Υποπτέραρχος (ΥΙ)Παναγιώτης ΚωστόπουλοςΔιευθυντής ΓΕΑ/ΔΥΓ
19.Υποπτέραρχος (ΕΑ)Απόστολος ΜητσόπουλοςΔιευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
20.Υποπτέραρχος (Ο)Γεώργιος ΓεωργιάδηςΔιευθυντής Διεύθυνσης ΓΕΑ/Δ6
21.Υποπτέραρχος (Μ)Χρήστος ΤελλίδηςΔιευθυντής Γ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ
22.Υποπτέραρχος (Μ)Κωνσταντίνος ΚλενιάτηςΕπιτελάρχης ΔΑΥ
23.Υποπτέραρχος (Μ)Αναστάσιος ΧαλβατζήςΔιοικητής Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας
24.Υποπτέραρχος (Μ)Δημήτριος ΦανάραςΔιευθυντής Γ΄ Κλάδου ΓΕΑ

Αρμοδιότητες Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο επιλαμβάνεται οποιουδήποτε θέματος, που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. Ειδικότερα, λαμβάνει αποφάσεις ή γνωμοδοτεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα παρακάτω:

 • Οργάνωση και διάρθρωση του Κλάδου της ΠΑ, σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού και υλικού, και με βάση τις αρχές του ισχύοντος νόμου.
 • Δόγμα Επιχειρήσεων των Δυνάμεων του Κλάδου της ΠΑ και παροχή γενικών κατευθύνσεων για πολεμικά σχέδια, σχέδια διάταξης μάχης, εκπαίδευσης, επιστράτευσης, υποστήριξης και ασφάλειας.
 • Πειθαρχία και Εσωτερική Διοίκηση.
 • Προγράμματα εξοπλισμών, επάνδρωσης κατασκευών και ευκολιών υποστήριξης με βάση την επιχειρησιακή αναγκαιότητα και σκοπιμότητα τους.
 • Συντασσόμενα σχέδια Προϋπολογισμού και Προγράμματος των Δημοσίων Επενδύσεων του οικείου Κλάδου, πριν από την εκφορά άποψης από τον Α/ΓΕΕΘΑ, κατά την παράγραφο 8ιβ του άρθρου 11 και την έγκρισή τους από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, μετά από εξέταση στο Συμβούλιο Άμυνας.
 • Κατανομή των πιστώσεων που διατέθηκαν τελικά στον Κλάδο.
 • Τοποθετήσεις, προαγωγές, αποστρατείες και παραπόνα αξιωματικών για δυσμενή κρίση, όπως ο ειδικός νόμος ορίζει.
 • Ανάκληση στην ενέργεια μόνιμων εξ εφεδρείας αξιωματικών και απόλυση τους.
 • Προτάσεις απονομής ηθικών αμοιβών.
 • Σχέδια νόμων, κανονιστικά διατάγματα και κανονισμούς που αφορούν τον Κλάδο της ΠΑ.

Σύνθεση Ανώτατου Αεροπορικού Συμβουλίου

Το Ανώτατο Αεροπορικό Συμβούλιο (ΑΑΣ) ανάλογα με τη σύνθεση του διακρίνεται σε Συμβούλιο Ολομέλειας, Βασικής Συνθέσεως και Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας).

Το Συμβούλιο Ολομέλειας αποτελείται από:

 • Τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Όλους τους μόνιμους εν ενεργεία Αντιπτεράρχους και Υποπτεράρχους, οι οποίοι υπηρετούν σε οργανικές θέσεις της Πολεμικής Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Βασικής Συνθέσεως αποτελείται από:

 • Τον Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Τον Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
 • Τον Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας.
 • Τον Διοικητή της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης.
 • Τον Αντιπτέραρχο Μηχανικό.
 • Τον αρχαιότερο μόνιμο εν ενεργεία Υποπτέραρχο Ιπτάμενο, που υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεμικής Αεροπορίας και ΓΕΕΘΑ, εφόσον υφίσταται Αντιπτέραρχος, ο οποίος υπηρετεί σε οργανική θέση της Πολεμικής Αεροπορίας ή του ΓΕΕΘΑ, αυτός μετέχει αντί του Υποπτεράρχου Ιπταμένου, ως μέλη.

Το Συμβούλιο Περιορισμένης Συνθέσεως (Πυρήνας) αποτελείται από τους:

 • Αρχηγό Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ως Πρόεδρο.
 • Αρχηγό Τακτικής Αεροπορίας.
 • Υπαρχηγό του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας και Αντιπτέραρχο Μηχανικό ή Υποπτέραρχο Υγειονομικού, εφόσον υφίστανται θέματα της αρμοδιότητάς τους, ως μέλη.

Τα Ανώτατα Αεροπορικά Συμβούλια Ολομέλειας και Βασικής Συνθέσεως ευρίσκονται σε απαρτία παρόντων των 2/3 τουλάχιστον των μελών, το δε Περιορισμένης Συνθέσεως, εφόσον παρίστανται ο Πρόεδρος και δύο μέλη του.