Βιογραφικό Διευθυντή ΓΕΕΘΑ/ΔΥΓ

Υποπτέραρχος (YΙ) Γεώργιος Τολούμης

Ο Υποπτέραρχος (ΥΙ) Γεώργιος Τολούμης είναι ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Υγειονομικού (ΔΥΓ) του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ).

Είναι σύμβουλος του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ επί θεμάτων σχεδιασμού και πολιτικής υγειονομικής υποστήριξης στις Ένοπλες Δυνάμεις. Συντονίζει και κατευθύνει, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τις Διευθύνσεις Υγειονομικού των Γενικών Επιτελείων σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης και υγειονομικής υποστήριξης και εφόσον απαιτηθεί με τους φορείς υγείας της Πολιτείας.

Υποπτέραρχος (YΙ) Γεώργιος Τολούμης

Εκπαίδευση

Γεννήθηκε στους Σοφάδες Καρδίτσας. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) το 1975 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1981.

Είναι απόφοιτος:

 • του Σχολείου Αεροπορικής Ιατρικής
 • της Εκπαίδευσης στον Θάλαμο Χαμηλής Πίεσης του Κέντρου Αεροπορικής Ιατρικής

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2017: Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΕΘΑ
 • Μάρτιος 2015 – Μάρτιος 2017: Διευθυντής Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΑ
 • Αύγουστος 2012 – Μάρτιος 2015: Διοικητής του 251ΓΝΑ
 • Μάρτιος 2011 – Αύγουστος 2012: Υποδιοικητής του 251ΓΝΑ
 • Μάρτιος 2010 – Μάρτιος 2011 : Επόπτης Δραστηριοτήτων ΔΥΓ/ΓΕΑ
 • Μάρτιος 2009 – Μάρτιος 2010 : Τμηματάρχης του Τμήματος Προσωπικού – Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Υγειονομικού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/ΔΥΓ/1)
 • Απρίλιος 2008 – Μάρτιος 2009 : Διευθυντής Τομέα Επιχειρήσεων – Εκπαιδεύσεως – Οργάνωσης – Έρευνας του 251ΓΝΑ
 • Μάιος 1999 – Απρίλιος 2008 : Διευθυντής της Ενδοκρινολογικής Κλινικής του 251ΓΝΑ
 • Νοέμβριος 1996 – Μάιος 1999: Επιμελητής στην Ενδοκρινολογική Κλινική του 251ΓΝΑ
 • Μάρτιος 1994 – Νοέμβριος 1996 : Επιτελής στη Διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΑ (ΓΕΑ/ΔΥΓ/1)
 • Οκτώβριος 1992 – Μάρτιος 1994: Επιμελητής στην Ενδοκρινολογική Κλινική του 251ΓΝΑ
 • Σεπτέμβριος 1986-Οκτώβριος 1992: Εκπαίδευση Ειδικότητας Ενδοκρινολογίας στο 251ΓΝΑ και στο Νοσοκομείο “Ερυθρός Σταυρός”
 • Ιούλιος 1984 – Αύγουστος 1986: Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 110ΠM
 • Αύγουστος 1982 – Ιούλιος 1984: Προϊστάμενος της Υγειονομικής Υπηρεσίας της 1ης ΜΣΕΠ
 • Σεπτέμβριος 1981 – Αύγουστος 1982: 251ΓΝΑ

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός: 25/08/1981
 • Υποσμηναγός: 08/09/1982
 • Σμηναγός: 22/09/1986
 • Επισμηναγός: 10/09/1991
 • Αντισμήναρχος: 30/05/1998
 • Σμήναρχος: 20/04/2004
 • Ταξίαρχος: 15/03/2011
 • Υποπτέραρχος: 04/03/2015

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ανώτερος Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Μεγάλης Μονάδας Γ’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσίας σε Επιτελείο Α’ Τάξεως