Βιογραφικό Διοικητή ΔΑΥ

Αντιπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης

Ο Αντιπτέραρχος (Ι) Πέτρος Χατζήρης είναι ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση του εφοδιαστικού συστήματος της Πολεμικής Αεροπορίας, με σκοπό τη διατήρηση της αποτελεσματικής λειτουργίας των συστημάτων της.

Επιπλέον είναι υπεύθυνος για την επιχειρησιακή λειτουργία των αεροσκαφών και ελικοπτέρων ειδικών αποστολών και κοινής ωφέλειας (Πυροσβεστικά, Έρευνας & Διάσωσης και Αεροδιακομιδών).

Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στην Σχολή Ικάρων το 1982 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1986.

Είναι απόφοιτος :
• του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης
• της Σχολής Αξιωματικών Πληροφοριών
• του Σχολείου Επιχειρήσεων Αέρος Επιφανείας
• της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων
• της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας / Ανωτέρων

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2022: Διοικητής ΔΑΥ
 • Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022: Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ)
 • Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης
 • Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2020: Διοικητής της Σχολής Ικάρων
 • Μάρτιος 2017 – Μάρτιος 2019: Διευθυντής της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Β2)
 • Ιούλιος 2016 – Μάρτιος 2017: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού ΓΕΑ (ΓΕΑ/ΕΓΑ)
 • Μάιος 2014 – Ιούλιος 2016: Διοικητής της 116 Πτέρυγα Μάχης (ΠΜ)
 • Σεπτέμβριος 2012 – Μάιος 2014: Υποδιοικητής 116ΠΜ
 • Ιούλιος 2010 – Σεπτέμβριος 2012: Επιτελής στη Διεύθυνση Αμυντικής Πολιτικής του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/Δ4)
 • Ιούλιος 2007 – Ιούλιος 2010: Επιτελής του Διεθνούς Στρατιωτικού Επιτελείου του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες (ΙΜS)
 • Ιούνιος 2006– Ιούλιος 2007: Προϊστάμενος στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 116ΠΜ
 • Ιούλιος 2004 – Ιούνιος 2006: Διοικητής στην 116ΠΜ/335Μ
 • Ιούλιος 2003 – Ιούλιος 2004: Επιτελής στο Γραφείο Ασφαλείας Πτήσεων Εδάφους (ΓΑΠΕ) της 116ΠΜ
 • Αύγουστος 2001 – Ιούλιος 2003: Αξιωματικός Επιχειρήσεων στην 116ΠΜ/335Μ
 • Ιούνιος 1999 – Ιούλιος 2001: Διοικητής της 3ης Μοίρας Ικάρων
 • Απρίλιος 1997 – Ιούνιος 1999: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης στην 116ΠΜ
 • Ιανουάριος 1997 – Απρίλιος 1997: Σπουδαστής ΣΠΑ/Ανωτέρων
 • Αύγουστος 1996 – Ιανουάριος 1997: Διοικητής Σμήνους στην 116ΠΜ/336Μ
 • Μάιος 1992 – Αύγουστος 1996: Ιπτάμενος Μοίρας 116ΠΜ/336Μ
 • Σεπτέμβριος 1987 – Μάιος 1992: Ιπτάμενος Μοίρας 116ΠΜ/335Μ
 • Ιούνιος 1986 – Σεπτέμβριος 1987: Εκπαιδευόμενος στην 116ΠΜ/ΣΜΕΤ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 3300 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-37B/C, T-2E, T-33A/B, F-104G και Α-7Ε.

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός : 23/05/1986
 • Υποσμηναγός : 08/06/1989
 • Σμηναγός : 30/06/1993
 • Επισμηναγός : 30/05/1998
 • Αντισμήναρχος : 24/03/2003
 • Σμήναρχος : 24/03/2010
 • Ταξίαρχος : 02/03/2017
 • Υποπτέραρχος : 01/03/2019
 • Αντιπτέραρχος : 08/03/2022

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Β΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως