Βιογραφικό Διοικητή ΔΑΕ

Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς

Ο Υποπτέραρχος (Ι) Γεώργιος Βαγενάς είναι ο Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ).

Είναι υπεύθυνος για την επιλογή, εκπαίδευση και επιμόρφωση των στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας.

Γεννήθηκε στη Λειβαδιά.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1982 και ονομάστηκε Ανθυποσμηναγός το 1986.

Είναι απόφοιτος :

 • του Σχολείου Θαλάσσιας Επιβίωσης
 • του Σχολείου Όπλων Τακτικής
 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας/Κατωτέρων
 • του NATO European Security and Defence Policy
 • της Ανώτατης Διακλαδικής Σχολής Πολέμου
 • του Κέντρου Εκπαίδευσης Πτήσης δια Οργάνων

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2022: Διοικητής ΔΑΕ
 • Μάρτιος 2021 – Μάρτιος 2022: Διοικητής της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης
 • Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Διευθυντής του Κλάδου Επιχειρήσεων του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Α΄ΚΛ)
 • Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2020: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρησιακής Σχεδίασης – Επιχειρήσεων του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Α1)
 • Μάιος 2018 – Μάρτιος 2019: Διευθυντής του Επιτελικού Γραφείου του Αρχηγού Τακτικής Αεροπορίας (ΑΤΑ/ΕΓΑ)
 • Ιούλιος 2017 – Μάιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τυποποίησης – Αξιολόγησης Προσωπικού του Φορέα Αξιολογήσεων – Ελέγχου του ΑΤΑ (ΑΤΑ/ΦΑΞΕΛ/Δνση Τ-Α)
 • Ιούνιος 2016 – Ιούλιος 2017: Διοικητής της 116 Πτέρυγας Μάχης (ΠΜ)
 • Μάιος 2014 – Ιούνιος 2016: Υποδιοικητής της 116ΠΜ
 • Αύγουστος 2012 – Μάιος 2014: Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης της 111ΠΜ (111ΠΜ/ΔΕΕ)
 • Αύγουστος 2010 – Αύγουστος 2012: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Στρατιωτικού Προσωπικού – Μέριμνας Προσωπικού του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β1/3)
 • Ιούλιος 2009 – Αύγουστος 2010: Επιτελής στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης του ΑΤΑ (ΑΤΑ/Β2/1)
 • Αύγουστο 2008 – Ιούλιο 2009: Σπουδαστής στην Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου
 • Σεπτέμβριος 2005 – Αύγουστος 2008: Επιτελής στη Στρατιωτική Αντιπροσωπεία της Ελλάδας στην Ε.Ε, στις Βρυξέλλες
 • Αύγουστος 2003 – Σεπτέμβριος 2005: Αξιωματικός Επιχειρήσεων στην 111ΠΜ/330ΜΠΚ
 • Αύγουστος 2002 – Αύγουστος 2003: Επιτελής στη Διεύθυνση Επιχειρήσεων – Εκπαίδευσης στην 111ΠΜ
 • Αύγουστος 2000 – Αύγουστος 2002: Διοικητής Σμήνους Μάχης στην 111ΠΜ/330ΜΠΚ
 • Νοέμβριος 1999 – Αύγουστος 2000: Επιτελής στο Γραφείο Τυποποίησης – Αξιολόγησης της 111ΠΜ
 • Φεβρουάριος 1991 – Νοέμβριος 1999: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/ 330ΜΠΚ
 • Αύγουστος 1990 – Φεβρουάριος 1991: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/ 346ΜΠΚ
 • Απρίλιος 1989 – Αύγουστος 1990: Ιπτάμενος Μοίρας 111ΠΜ/ 341ΜΑΗ
 • Μάιος 1988 – Απρίλιος 1989: Εκπαιδευόμενος 111ΠΜ/Σμήνος Μετεκπαίδευσης
 • Ιούνιος 1987 – Μάιος 1988: Εκπαιδευόμενος στην 120ΠΕΑ

Πτητικά Καθήκοντα

Έχει συμπληρώσει πάνω από 4000 ώρες πτήσης.
Έχει ιπταθεί με αεροσκάφη: T-41D, T-2E, F-5Α/Β και F-16C/D.

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός : 23/05/1986
 • Υποσμηναγός : 08/06/1989
 • Σμηναγός : 20/09/1993
 • Επισμηναγός : 31/10/1998
 • Αντισμήναρχος : 06/06/2003
 • Σμήναρχος : 09/03/2010
 • Ταξίαρχος : 07/03/2018
 • Υποπτέραρχος : 10/03/2020

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Αξίας και Τιμής
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Β΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Β΄ Τάξεως