Βιογραφικό Επιτελάρχη ΔΑΥ

Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης

Ο Υποπτέραρχος (Μ) Κωνσταντίνος Κλενιάτης είναι ο Επιτελάρχης της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ).

Είναι άμεσος βοηθός του Διοικητή ΔΑΥ και υπεύθυνος για την άρτια λειτουργία του Επιτελείου της Διοίκησης.

Γεννήθηκε στην Αθήνα.

Εκπαίδευση

Εισήλθε στη Σχολή Ικάρων το 1984 και ονομάσθηκε Ανθυποσμηναγός το 1988.

Είναι απόφοιτος :

 • του Σχολείου Εκπαιδευτών Εδάφους
 • της Σχολής Πολέμου Αεροπορίας /Κατωτέρων
 • της Σχολής Εθνικής Άμυνας
 • του Σχολείου Εκπαίδευσης Θαλάσσιας Επιβίωσης

Είναι κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου (Msc):

 • στα Δίκτυα Υπολογιστών και Κατανεμημένα Συστήματα από το University College London (UCL) του University of London
 • στην Επιστήμη των Υπολογιστών από το University College London (UCL) του University of London

Από ξένες γλώσσες ομιλεί την Αγγλική και την Ισπανική.

Τοποθετήσεις

 • Μάρτιος 2021: Επιτελάρχης ΔΑΥ
 • Μάρτιος 2020 – Μάρτιος 2021: Διευθυντής του Κλάδου Υποστήριξης του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ/Γ΄ ΚΛ)
 • Μάρτιος 2019 – Μάρτιος 2020: Διευθυντής του Κλάδου Υποστήριξης της ΔΑΥ (ΔΑΥ/Γ΄ ΚΛ)
 • Απρίλιος 2018 – Μάρτιος 2019: Διευθυντής του Κλάδου Υποστήριξης της Διοίκησης Αεροπορικής Εκπαίδευσης (ΔΑΕ/Γ΄ ΚΛ)
 • Ιούνιος 2016 – Απρίλιος 2018: Διευθυντής της Διεύθυνσης Τηλεπικοινωνιών – Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Μέσων της ΔΑΥ (ΔΑΥ/Γ4)
 • Μάιος 2015 – Ιούνιος 2016: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΑ (ΓΕΑ/Γ4/1)
 • Σεπτέμβριος 2012 – Μάιος 2015: Διοικητής της Υπηρεσίας Διακρίβωσης (ΥΠΗΔ)
 • Μάιος 2010 – Σεπτέμβριος 2012: Διευθυντής Υποστήριξης της 120 Πτέρυγας Εκπαίδευσης Αέρος (120ΠΕΑ/ΔΥΠ)
 • Αύγουστος 2007 – Μάιος 2010: Διοικητής της Μοίρας Συντήρησης Αεροσκαφών Τ-2 της 120ΠΕΑ (120ΠΕΑ/ΜΣΑ T-2)
 • Αύγουστος 2004 – Αύγουστος 2007: Plans & Evaluation Programme Officer στο NATO AWACS Programme Management Agency (NAPMA), στην Ολλανδία
 • Οκτώβριος 2003 – Αύγουστος 2004: Υπασπιστής του Α’ Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
 • Αύγουστος 2003 – Οκτώβριος 2003: Τμηματάρχης στη Διεύθυνση Τηλεπικοινωνιών του ΓΕΑ και Αξιωματικός Κρυπτασφάλειας (ΓΕΑ/Γ4/1)
 • Απρίλιος 1999 – Ιούλιος 2003: Επιτελής στη Διεύθυνση Επικοινωνιών του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΕΠ) και Αξιωματικός Έργου Δικτύου Αυτόματης Διακίνησης Αλληλογραφίας (ΔΑΔΑ)
 • Οκτώβριος 1994 – Απρίλιος 1999: Μελετητής στο Τμήμα Ηλεκτρονικής του Εργοστασίου Τηλεπικοινωνιακών και Ηλεκτρονικών Μέσων (ΕΤΗΜ)
 • Σεπτέμβριος 1992 – Οκτώβριος 1994: Σπουδαστής στο University of London
 • Ιούλιος 1991 – Σεπτέμβριος 1992: Προϊστάμενος Συνεργείου ATEC 4000 στην 114ΠΜ/ΜΣΒ
 • Οκτώβριος 1989 – Ιούνιος 1991: Προϊστάμενος Συνεργείου SNA και Διοικητής Σμήνους Τ-Η στην 114ΠΜ/332ΜΠΚ
 • Σεπτέμβριος 1988 – Οκτώβριος 1989: Προϊστάμενος Συνεργείου SNA στην 114ΠΜ/331ΜΠΚ

Προαγωγές

 • Ανθυποσμηναγός: 03/06/1988
 • Υποσμηναγός: 30/06/1991
 • Σμηναγός: 05/07/1995
 • Επισμηναγός: 16/06/2000
 • Αντισμήναρχος: 23/05/2007
 • Σμήναρχος: 31/05/2011
 • Ταξίαρχος: 07/03/2018
 • Υποπτέραρχος: 11/03/2020

Μετάλλια – Παράσημα

 • Ταξιάρχης Τάγματος της Τιμής
 • Ταξιάρχης Τάγματος του Φοίνικα
 • Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας Α΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ηγεσίας Σχηματισμού – Μεγάλης Μονάδας Γ΄ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Ευδοκίμου Διοικήσεως A’ Τάξεως
 • Διαμνημόνευση Υπηρεσιών Αξιωματικού Επιτελούς Α΄ Τάξεως