Αίτηση Συμμετοχής για Πτήση Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ

Η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχει λήξει. Η παρούσα ηλεκτρονική φόρμα δεν λαμβάνει πλέον αιτήσεις συμμετοχής.