Διατελέσαντες Αρχηγοί ΤΑ

ΥΠΤΧΟΣ ΗΛ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
22/4/52-6/1/55
ΥΠΤΧΟΣ
ΗΛ. ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ
ΥΠΤΧΟΣ ΣΠ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
21/1/55-31/8/57 ΥΠΤΧΟΣ ΣΠ. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
6/9/57-28/7/59 ΥΠΤΧΟΣ Κ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
6/9/57-28/7/59
ΥΠΤΧΟΣ
Κ. ΚΩΝΙΩΤΑΚΗΣ
26/8/59-5/12/59 ΥΠΤΧΟΣ Κ. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ
26/8/59-5/12/59
ΥΠΤΧΟΣ
Κ. ΕΞΑΡΧΑΚΟΣ
5/12/59-12/12/60 ΥΠΤΧΟΣ Δ. ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ
12/12/60-13/9/62 ΥΠΤΧΟΣ Γ. ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
13/9/62-13/1/64 ΥΠΤΧΟΣ ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
13/9/62-13/1/64
ΥΠΤΧΟΣ
ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ
13/1/64-21/4/64 ΥΠΤΧΟΣ ΠΕΤ. ΜΗΤΣΑΚΟΣ
13/1/64-21/4/64
ΥΠΤΧΟΣ
ΠΕΤ. ΜΗΤΣΑΚΟΣ
21/4/64-29/10/65 ΥΠΤΧΟΣ ΗΛ. ΝΤΕΡΟΣ
29/10/65-8/5/67 ΥΠΤΧΟΣ ΜΙΧ. ΚΟΝΤΟΛΕΦΑΣ
9/5/67-15/12/67 ΥΠΤΧΟΣ Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
9/5/67-15/12/67
ΥΠΤΧΟΣ
Ι. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
16/12/67-21/12/68 ΥΠΤΧΟΣ ΝΙΚ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
16/12/67-21/12/68
ΥΠΤΧΟΣ
ΝΙΚ. ΚΟΣΚΙΝΑΣ
21/12/68-12/6/71 ΥΠΤΧΟΣ ΑΘ. ΔΕΛΗΓΙΩΡΓΗΣ
5/7/71-25/11/73 ΥΠΤΧΟΣ ΑΛΕΞ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
30/11/73-18/6/74 ΥΠΤΧΟΣ ΝΙΚ. ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ
30/11/73-18/6/74
ΥΠΤΧΟΣ
ΝΙΚ. ΚΕΧΡΙΜΠΑΡΗΣ
18/6/74-25/1/75 ΑΠΤΧΟΣ ΠΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
18/6/74-25/1/75
ΑΠΤΧΟΣ
ΠΕΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
25/1/75-16/5/75 ΥΠΤΧΟΣ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΟΛΑΚΗΣ
16/5/75-7/1/78 ΑΠΤΧΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
7/1/78-14/5/80 ΑΠΤΧΟΣ ΛΑΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
7/1/78-14/5/80
ΑΠΤΧΟΣ
ΛΑΜ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
14/5/80-7/1/82 ΑΠΤΧΟΣ ΠΑΝ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
14/5/80-7/1/82
ΑΠΤΧΟΣ
ΠΑΝ. ΔΙΑΚΟΥΜΑΚΟΣ
7/1/82-3/3/84 ΑΠΤΧΟΣ ΙΩΑΝ. ΧΑΤΖΗΡΗΣ
3/3/84-19/12/84 ΑΠΤΧΟΣ ΔΗΜ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
19/12/84-24/12/86 ΑΠΤΧΟΣ ΝΙΚ. ΣΤΑΠΠΑΣ
21/12/84-24/12/86
ΑΠΤΧΟΣ
ΝΙΚ. ΣΤΑΠΠΑΣ
24/12/86-6/3/87 ΑΠΤΧΟΣ ΗΛ. ΨΩΜΑΣ
24/12/86-6/3/87
ΑΠΤΧΟΣ
ΗΛ. ΨΩΜΑΣ
6/3/87-13/4/87 ΑΠΤΧΟΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
13/4/87-12/1/88 ΑΠΤΧΟΣ ΗΛ. ΨΩΜΑΣ
12/1/88-18/7/89 ΑΠΤΧΟΣ Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
12/1/88-18/7/89
ΑΠΤΧΟΣ
Γ. ΜΑΥΡΑΚΗΣ
18/7/89-8/5/90 ΑΠΤΧΟΣ ΑΘ. ΤΖΟΓΑΝΗΣ
18/7/89-8/5/90
ΑΠΤΧΟΣ
ΑΘ. ΤΖΟΓΑΝΗΣ
8/5/90-4/12/92 ΑΠΤΧΟΣ Κ. ΧΙΟΥ
4/12/92-31/12/92 ΑΠΤΧΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
31/12/92-26/2/93 ΑΠΤΧΟΣ Κ. ΧΙΟΥ
31/12/92-26/2/93
ΑΠΤΧΟΣ
Κ. ΧΙΟΥ
26/2/93-24/12/93 ΑΠΤΧΟΣ Β. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
26/2/93-24/12/93
ΑΠΤΧΟΣ
Β. ΚΑΤΣΙΑΝΤΩΝΗΣ
24/12/93-20/2/96 ΑΠΤΧΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
20/2/96-24/2/99 ΑΠΤΧΟΣ ΔΗΜ. ΛΥΤΖΕΡΑΚΟΣ
24/2/99-22/2/01 ΑΠΤΧΟΣ ΠΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
24/2/99-22/2/01
ΑΠΤΧΟΣ
ΠΑΝ. ΜΑΝΟΥΣΟΣ
22/2/01-22/2/02 ΑΠΤΧΟΣ ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
22/2/01-15/2/02
ΑΠΤΧΟΣ
ΠΑΝ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
22/2/02-30/3/04 ΑΠΤΧΟΣ ΑΘ. ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ
30/3/04-17/9/04 ΑΠΤΧΟΣ ΣΤ. ΦΛΑΣΚΟΣ
17/9/05 - 26/1/07 ΑΠΤΧΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΓΚΟΣ
17/9/04 – 25/1/07
ΑΠΤΧΟΣ
ΙΩΑΝ. ΓΙΑΓΚΟΣ
26/1/07 - 6/3/2008 ΑΠΤΧΟΣ Θ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
25/1/07 – 6/3/2008
ΑΠΤΧΟΣ
Θ. ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
6/3/08-13/8/09 ΑΠΤΧΟΣ ΒΑΣ. ΚΛΟΚΟΖΑΣ
13/8/09-3/3/10 ΑΠΤΧΟΣ ΙΩΑΝ. ΠΑΤΣΑΝΤΑΡΑΣ
3/3/10 - 11/3/11 ΑΠΤΧΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΑΤΜΑΤΖΑΚΗΣ
3/3/10 – 10/3/11
ΑΠΤΧΟΣ
ΑΝΤΩΝ. ΑΤΜΑΤΖΑΚΗΣ
11/3/11 - 7/11/11 ΑΠΤΧΟΣ ΑΝΤΩΝ. ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
11/3/11 – 3/11/11
ΑΠΤΧΟΣ
ΑΝΤΩΝ. ΤΣΑΝΤΗΡΑΚΗΣ
3/11/11-25/7/12 ΑΠΤΧΟΣ ΦΩΤ. ΚΡΕΒΑΙΚΑΣ
26/7/12-7/3/13 ΑΠΤΧΟΣ ΕΥΑΓ. ΤΟΥΡΝΑΣ
9/3/13 – 25/2/15 ΑΠΤΧΟΣ ΧΡ. ΒΑΙΤΣΗΣ
3/3/15 – 16/1/17 ΑΠΤΧΟΣ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
16/1/17 – 25/1/19 ΑΠΤΧΟΣ Γ. ΜΠΛΙΟΥΜΗΣ
25/1/19 – 27/1/2022 ΑΠΤΧΟΣ Θ. ΜΠΟΥΡΟΛΙΑΣ