Μενού Μενού
More
  Αρχική Σταδιοδρομία – Θητεία Στρατιωτικές Σχολές Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

  Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας

  Μενού

  stya

  Έμβλημα

  “Σωφρονείν τε καί ευτακτείν” Ξενοφών, Απομνημονεύματα, 3.5.21 (Nα είστε σώφρονες και ευπειθείς) Kαί μήν εν γε τοις στρατιωτικοίς, έφη, ένθα μάλιστα δει σωφρονείν τε καί ευτακτείν καί πειθαρχείν, ουδενί τούτων προσέχουσιν.

  Διάλογος του Σωκράτη για τα προσόντα του γενναίου στρατηγού. Ο Σωκράτης προς τον Περικλή: Δεν πρέπει λοιπόν νά στεναχωρείσαι, είπε, νομίζοντας ότι τάχα οι Aθηναίοι δέν είναι ευπειθείς στην τήρηση των νόμων. Kαι όμως στα στρατιωτικά, είπε, όπου προ πάντων πρέπει να σωφρονούν και να ευπειθούν και να πειθαρχούν (οι Aθηναίοι), αντιθέτως, δεν δίνουν καμία προσοχή. (Mετάφρ. Bιβλιοθ. Παπύρου, αρ. 13, από E. Παντελάκη).

  Το έμβλημα της ΣΤΥΑ αποτελείται από σύνθεση απεικονιζόμενη επί ασπίδας. Στο άνω μέρος της ασπίδας αναγράφεται το αρχαίο ρητό του μεγάλου ιστορικού Ξενοφώντα: “Σωφρονείν τε και ευτακτείν” (σε ελεύθερη απόδοση “Να είσθε σώφρονες και ευπειθείς”). Το υπόλοιπο της ασπίδας καταλαμβάνει το έμβλημα που διακρίνεται σε δύο τμήματα, δεξιό και αριστερό. Στο αριστερό ήμισυ απεικονίζεται το μισό ελληνικό εθνόσημο, που φέρεται στις πλευρές της ατράκτου και στις πτέρυγες των μαχητικών αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της ΠΑ, καθώς και μια αναμμένη δάδα, που συμβολίζει την αέναη μετάδοση της γνώσης. Αυτά βρίσκονται σε γαλάζιο φόντο, που συμβολίζει την ελληνικότητα και το χρώμα των ουρανών μας. Το δεξιό ήμισυ απεικονίζει δύο όργανα, ένα τρίγωνο και ένα διαβήτη / γωνιόμετρο, που συμβολίζουν την τεχνική υπόσταση της ΣΤΥΑ, καθώς και μια έλικα που συμβολίζει την πτητική μηχανή επί της οποίας εφαρμόζονται όλες οι απαιτούμενες στην Σχολή γνώσεις. Αυτό το ήμισυ του εμβλήματος είναι κόκκινου χρώματος, καθώς με τον τρόπο αυτό συμβολίζεται το αίμα των αποφοίτων της ΣΤΥΑ που έπεσαν για την Πατρίδα.

  Θέση

  Η φυσική έδρα της Σχολής από το 1946 έως το 1999 ήταν το Αεροδρόμιο Δεκέλειας. Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999 η Σχολή φιλοξενήθηκε στην 128 ΣΕΤΗ στο Καβούρι. Έως τον Δεκέμβριο του 2019 λειτουργούσε στην Ιστορική της έδρα στην Α/Β Δεκέλειας.

  Υπαγωγή

  Η Σχολή υπαγόταν στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης

  Γενικά

  Το Ελληνικό πνεύµα δηµιουργικό και πάντοτε πρωτοπόρο, συνέλαβε με το µύθο του Δαίδαλου την πρώτη προσπάθεια του ανθρώπου να κατακτήσει τους ουρανούς µε τον πρώτο Αεροπόρο, τον Ίκαρο. Χιλιάδες χρόνια αργότερα Έλληνες τεχνικοί, οδηγούµενοι από τις ίδιες ανησυχίες µε αυτές του Δαίδαλου και χωρίς να έχουν αξιόλογη πείρα, συντηρούσαν τα πρωτόγονα Αεροσκάφη της εποχής τους, τα οποία για πρώτη φορά στην παγκόσµια ιστορία Έλληνες Αεροπόροι χρησιµοποίησαν για πολεµικές αποστολές, κατά την διάρκεια των Βαλκανικών πολέµων.

  Στα χρόνια που ακολούθησαν και ιδιαίτερα από το 1930 µέχρι και το 1950, οι απόφοιτοι των διαφόρων Τεχνικών Σχολών, προσέφεραν σηµαντικές υπηρεσίες στην Πολεµική Αεροπορία. Οι Τεχνικοί αυτοί έβαλαν τις βάσεις πάνω στις οποίες στηρίχτηκε η ίδρυση της Σχολής Τεχνικών Υπαξιωµατικών Αεροπορίας, η οποία λειτουργεί από το 1949 και παραδίδει στην Αεροπορία κάθε χρόνο µόνιμα στελέχη οκτώ διαφορετικών τεχνικών ειδικοτήτων.

  Η υψηλή τεχνολογία των αεροσκαφών και των µέσων εδάφους της Πολεµικής Αεροπορίας απαιτεί Τεχνικούς µε γνώσεις υψηλού επιπέδου. Στην πρόκληση αυτή η Σχολή ανταποκρίνεται µε αποφασιστικότητα βελτιώνοντας διαρκώς τα εκπαιδευτικά της προγράμματα, τις μεθόδους διδασκαλίας καθώς και τα εκπαιδευτικά μέσα που διαθέτει. Έτσι τα στελέχη τα οποία αποφοιτούν από την ΣΤΥΑ διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις και προετοιµασμένοι κατάλληλα, για να επανδρώσουν αποτελεσµατικά τις Μονάδες στις οποίες τοποθετούνται και να εκπληρώσουν το καθήκον τους στην Πατρίδα ως Στρατιώτες και ως Τεχνικοί.

  Αποστολή

  Αποστολή της Σχολής, ήταν η εκπαίδευση Τεχνικών Υπαξιωματικών άρτια καταρτισμένων, ώστε να είναι ικανοί να ανταποκριθούν με επιτυχία στις ιδιαίτερα αυξημένες υποχρεώσεις και στα καθήκοντα που θα τους ανατεθούν μέσα σε ένα υψηλό τεχνολογικά φορέα που είναι η Πολεμική Αεροπορία.

  Οργάνωση

  Η  ΣΤΥΑ ήταν ανεξάρτητη Μονάδα της ΠΑ (ισότιμη με Σμηναρχία) και υπαγόταν στη Διοίκηση Αεροπορικής Εκπαίδευσης.

  Η οργάνωση και λειτουργία της ΣΤΥΑ διέπονταν από τον Κανονισμό της Πολεμικής Αεροπορίας  ΚΠΑ / Β-21 / Ιανουάριος 1990 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ’αρθμ.36, της 25-1-90 (τεύχος δεύτερο), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 699/ 24-4-15 (τριετής φοίτηση).

  Η ΣΤΥΑ παύει να λειτουργεί από 24 Δεκεμβρίου 2019 σύμφωνα με το ΦΕΚ 4809/24-12-19.