... 

Πτήση Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ – ΑΤ032/2020 gea11-neo Πτήση Μαθητών με Ελικοφόρα Πτητικά Μέσα της ΠΑ - ΑΤ032/2020 Ορκωμοσία Νέων Ικάρων – ΑΤ031/2020 Ορκωμοσία Νέων Ικάρων Ορκωμοσία Νέων Ικάρων - ΑΤ031/2020 Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «VOLFA 2020» – ΑΤ030/2020 Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «VOLFA 2020» Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «VOLFA 2020» - ΑΤ030/2020 Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 4ης Σειράς ΣΜYA – ΑΤ029/2020 Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 4ης Σειράς ΣΜYA Ορκωμοσία Πρωτοετών Δοκίμων 4ης Σειράς ΣΜYA - ΑΤ029/2020 H Σχολή Ικάρων συντονιστής σε Στρατηγική Σύμπραξη – ΑΤ028/2020 H Σχολή Ικάρων συντονιστής σε Στρατηγική Σύμπραξη - ΑΤ028/2020 Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) – AT027/2020 Πρόσκληση Εισακτέων στη ΣΜΥΑ Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 της Ειδικής Κατηγορίας του Ν.3648/08 Αρ. 11 παρ. 1γ (Έλληνες του Εξωτερικού) - AT027/2020