ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ

ΚΕΑΠΕ

ΕΜΥ

ΜΤΑ

Μουσείο ΠΑ

Μπάντα ΠΑ

ΔΙΣ

Σαν σήμερα

Σαν Σήμερα στις 26/09/1939
Με τον α.ν. 1988/1939 ιδρύθηκε το Μετοχικό Ταμείο Βασιλικής Αεροπορίας (ΜΤΒΑ) με έδρα την Αθήνα. Αποστολή του ΜΤΒΑ ήταν η οικονομική ενίσχυση των ασφαλισμένων μετόχων και των μερισματούχων με διάφορες παροχές και υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας. Το Ταμείο είχε τη μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου και υπαγόταν στο Υπουργείο Αεροπορίας.
Σαν Σήμερα στις 26/09/1912
Ανακλήθηκαν από τη Γαλλία οι εκπαιδευόμενοι εκεί (Σχολή Henry Farman – α/δ Etámpes) αξιωματικοί αεροπόροι Υπολοχαγός Δημ. Καμπέρος, Υπολοχαγός Μιχ. Μουτούσης, Υπίλαρχος Πανούτσος Νοταράς και Ανθυπίλαρχος Χριστ. Αδαμίδης, προκειμένου να οργανώσουν την πρώτη Αεροπορική Μονάδα, το Λόχο Αεροπόρων.