... 

Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «THRACIAN VIPER 2020» Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «THRACIAN VIPER 2020» Συμμετοχή της ΠΑ στην Άσκηση «THRACIAN VIPER 2020» Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 116ΠΜ Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 116ΠΜ Επίσκεψη Αρχηγού ΓΕΑ στην 116ΠΜ Συμμετοχή της ΠΑ σε Αποστολή Συνοδείας Αμερικανικών Αεροσκαφών  B-52 Συμμετοχή της ΠΑ σε Αποστολή Συνοδείας Αμερικανικών Αεροσκαφών B-52 Συμμετοχή της ΠΑ σε Αποστολή Συνοδείας Αμερικανικών Αεροσκαφών B-52 Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ Συμμετοχή Αρχηγού ΓΕΑ στο Συμπόσιο Αρχηγών Αεροποριών του ΝΑΤΟ Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2020 στη ΣΙ Κατάταξη Επιτυχόντων Πανελλαδικών Εξετάσεων Έτους 2020 στη ΣΙ Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας Έτους 2020 Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας Έτους 2020 Εβδομάδα Ασφάλειας Πτήσεων – Εδάφους και Οδικής Ασφάλειας Έτους 2020